Соціально-правовий захист дітей

Хто може бути опікуном/піклувальником дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування?
  • Опікуном або піклувальником дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю;
  • фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою;
  • опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна або піклувальника.
  • при призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.
За чиїм місцем встановлюється опіка або піклування над дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування?
  • Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.
Чи може створити прийомну сім’ю одинока жінка або чоловік?
  • прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Як може бути надана повна цивільна дієздатність неповнолітній фізичній особі?
  • Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки чи піклування за заявою зацікавленої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.