Санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян

Призначення грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім випадку відмови від путівки)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Громадяни, віднесені до категорії 1, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- один з батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява на отримання грошової компенсації замість путівки;

- довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

Постраждалою особою 1 категорії додатково подається:

- копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

- копія паспорта;

- у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою;

Одним із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особою, що замінює батьків:

- копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

- копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини з інвалідністю;

- документи, що підтверджують повноваження особи, яка замінює батьків та їх копії;

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- у разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- Наявність статусу;

- потреба у санаторно-курортному оздоровленні

Підстави для відмови

- Відсутність статусу;

- зміна категорії;

- неповний та неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

30 календарних днів від дня надання заяви та надходження усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 947 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Інваліди війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

- інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією;

учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6 -1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

- учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилось 85 років і більше;

- учасники війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява, яка подається за зареєстрованим місцем проживання особи, а особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції – за фактичним місцем проживання; - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу; - медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о;

- посвідчення особи, що підтверджує належність до даної категорії осіб, які мають право на пільги визначені Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» та його копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в оздоровленні

Підстави для відмови

У разі, коли особа забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням медичних рекомендацій щодо профілю лікування та черговості подання заяви.

Результат надання послуги

Отримання санаторно-курортної путівки

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника про наявність  санаторно-курортної путівки відповідного профілю лікування у письмовій формі або в телефонному режимі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад».

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 і від 31 березня 2015 р. №200».

Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до п. 19 частини першої статті 6 та п. 1 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасники бойових дій;

- інваліди війни;

- особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку)

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

-Заява за фактичним місцем проживання;

- паспорт громадянина України та його копія;

- медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о;

- посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та його копія;

- документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань анти терористичної операції в районах її проведення.

-військовий квиток (за наявності) та його копія.

Для внутрішньо переміщених осіб:

- довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік та її копія

Для уповноважених представників:

- паспорт та його копія;

- довіреність, оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в оздоровленні

Підстави для відмови

У разі, коли особа забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням медичних рекомендацій щодо профілю лікування та черговості подання заяви. - Учасники бойових дій – щороку строком на 18-21 день; -інваліди війни – позачергово щороку строком на 18-21 день; -особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендацій: І та ІІ груп – до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів; ІІІ групи – до санаторії неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день.

Результат надання послуги

Отримання санаторно-курортної путівки

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про надходження санаторно-курортної путівки із зазначенням часу та місця отримання здійснюється в телефонному режимі, письмово або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 і від 31 березня 2015 р. №200».

Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Громадяни, віднесені до категорії 1, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- один із батьків або особа, яка їх замінює, у разі якщо батьки або особи, які їх замінюють, мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про взяття на облік  для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

Постраждалою особою 1 категорії додатково подається:

- копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

- копія паспорта;

- у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Одним із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особою, що замінює батьків:

- довідка для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

- копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

- копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

- копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини з інвалідністю;

- копія паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

- документи, що підтверджують повноваження особи, яка замінює батьків та їх копії;

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- у разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- Наявність статусу;

- потреба в санаторно-курортному оздоровленні

Підстави для відмови

- Відсутність статусу;

- зміна категорії;

- неповний та неналежно оформлений пакет документів;

- одержання в поточному році безоплатної путівки за кошти державного бюджету в іншій організації

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Послуга надається в міру надходження коштів для забезпечення путівкою з урахуванням черговості подання заяв

Результат надання послуги

Забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника про можливість забезпечення путівкою щляхом надання грошової допомоги у письмовій формі або в телефонному режимі

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю загального захворювання.

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особа з інвалідністю з дитинства;

- особи з інвалідністю загального захворювання.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява, яка подається за зареєстрованим місцем проживання особи, а особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції – за фактичним місцем проживання;

- документ, що підтверджує наявність інвалідності та його копія;

- медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о;

- документ, що посвідчує наявність інвалідності, та його копія.

Для внутрішньо переміщених осіб: - довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Інвалідам, зазначеним у статті 29 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», за місцем їх обліку, якщо вони протягом попередніх трьох календарних років не одержали безплатної путівки санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли інвалід звернувся за нею)

Підстави для відмови

Якщо вони протягом попередніх трьох календарних років одержали безоплатну путівку, санаторно-курортну путівку

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням медичних рекомендацій щодо профілю лікування та черговості подання заяви.

Результат надання послуги

Отримання санаторно-курортної путівки

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про надходження санаторно-курортної путівки із зазначенням часу та місця отримання здійснюється в телефонному режимі, письмово або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 і від 31 березня 2015 р. №200».

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- учасники бойових дій;

- учасники війни;

- особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, зазначені у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

- ветерани праці.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про виплату грошової компенсації;

- Паспорт громадянина України та його копія;

- Медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о, щодо необхідності забезпечення санаторно-курортного лікування;

- документ про сплату повної вартості санаторно- курортної путівки, що засвідчує проходженняособи з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування) або зворотний талон санаторно-курортної путівки;

У разі якщо, особа з інвалідністю працює або навчається:

- довідка з місця роботи (навчання) про те, що особа протягом попередніх двох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку для осіб, які працюють (навчаються);

- документ, що підтверджує належність до даної категорії осіб;

- довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності) та її копія.

Порядок подання документів

Особисто або представником у способи, визначені чинним законодавством. В такому разі надаються: за наявності оригіналу копія паспорту представника та інші документи, передбачені чинним законодавством

Підстави та умови отримання послуги

Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування)

Підстави для відмови

У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

 

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації або письмова відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».

 

Призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування інвалідам війни відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Інваліди війни;

- Особи з інвалідністю, зазначені у статті 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про виплату компенсації;                                                                                                                   - посвідчення особи, що підтверджує її належність до зазначених категорій та його копія;

- Паспорт громадянина України та його копія;

- довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

Для представника: - Паспорт громадянина України та його копія;

- довіреність.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Грошова  компенсація  виплачується  раз на два роки з дня звернення із заявою  про  виділення  путівки або  виплату  грошової  компенсації за бажанням,  якщо  ці особи протягом двох років не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно   від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного   лікування або медичних протипоказань.

Підстави для відмови

У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»

Призначення деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особи з інвалідністю (загальне захворювання); - особа з інвалідністю з дитинства.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про виплату грошової компенсації;

- паспорт громадянина України та його копія;

- медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

- документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження інвалідом санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування);

- документ, що підтверджує наявність інвалідності.

У разі якщо, особа з інвалідністю  працює (навчається):

- довідка з місця роботи (навчання) про те, що особа протягом трьох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку для осіб з інвалідністю, які працюють (навчаються);

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- наявність статусу;

- необхідність санаторно-курортного оздоровлення;

- неодержання протягом попередніх трьох календарних років безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли інвалід звернувся за нею);

- виплата один раз на три календарних роки

Підстави для відмови

- відсутність статусу;

- отримання безоплатної санаторно-курортної путівки;

- смерті особи, яка мала право на грошову компенсацію, але за життя її не отримала;

- неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про реабілітації інвалідів в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування»

Призначення грошової компенсації вартості проїзду особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ груп до санаторіїв спінального профілю.

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку до санаторіїв спінального профілю

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про виплату компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

- проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно-курортного закладу і назад у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному). У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні);

- зворотний талон до путівки;

 

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Наявність путівки до санаторію

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

30 календарних днів

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян  структурними підрозділами  з  питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.07.2015 № 729 «Про затвердження форм документів з організації лікування осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-курортною путівкою структурними підрозділами соціального захисту населення»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 і від 31 березня 2015 р. №200».

Призначення компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Інваліди війни

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про виплату вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

- проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно-курортного закладу і назад (відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні);

- документ, що засвідчує проходження особою з інвалідныстю санаторно-курортного лікування;

- посвідчення інваліда війни, що підтверджує належність до даної категорії осіб;

- довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Отримання санаторно-курортного лікування та проїзних документів

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику, у разі необхідності письмової відповіді- надсилається поштою

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150».