Отримання соціальних допомог та компенсацій

Призначення допомоги при народженні дитини

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

- копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

- жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Опікуни подають додатково:

- копію рішення про встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб:

- довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає:

- заяву;

- копію свідоцтва про   народження дитини.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі:

- копії  свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини;

- копії свідоцтва про смерть.

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Порядок подання документів

Особисто заявником. Заява може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

Підстави та умови отримання послуги

Народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною

Підстави для відмови

Виплата допомоги припиняється у разі:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

- відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

- нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

- усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

- смерті дитини;

- смерті отримувача допомоги;

- виникнення інших обставин

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів, за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»

Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

- жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

- непрацюючі жінки;

- жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

- довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом;

- довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

- довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

- довідка з державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;

- особи – суб’єкти підприємницької діяльності надають довідку Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності що не беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;

- довідка з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному  соціальному страхуванню  у зв'язку  з тимчасовою  втратою   працездатності- особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб

- довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

- Відповідність зазначеній категорії;

- надання повного та належно оформленого пакету документів

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів, після надання на протязі місяця (з дня звернення) необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Дієздатна особа, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

- паспорт громадянина України та його копія;

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

- довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд;

У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю ), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Наявність в сім’ї особи з психічним розладом

Підстави для відмови

- Неповний або неналежно оформлений пакет документів;

- сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу; - закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд; - особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Бланк заяви та зразок заповнення

Виплата одноразової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особа, яка здійснила поховання особи, що не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява особи, яка здійснила поховання;

- Паспорт громадянина України та його копія;

- свідоцтво або довідка про смерть померлої особи та  копія;

- витяг з державного реєстру для отримання допомоги на поховання.

- квитанції про оплату ритуальних послуг;

- довідка про реєстрацію з місця проживання померлої особи;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та його копія;

- довідка з місця проживання померлої особи;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків померлої особи та його копія;

- довідка, що засвідчує неперебування померлої особи в центрі зайнятості;

- копія трудової книжки померлого (1-ша стор. та останнє місце роботи - за наявності);

- копія свідоцтва про шлюб ( про розлучення, за наявності оригіналів).

- довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Порядок подання документів

Особисто заявник

Підстави та умови отримання послуги

Смерть особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна

Підстави для відмови

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого)

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

В строк не більше 30 календарних днів. За умови звернення протягом 6 місяців після смерті.

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про поховання та похоронну справу»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особи з інвалідністю;

- діти з інвалідністю;

- непрацюючі малозабезпечені особи.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для непрацюючих малозабезпечених осіб:

- Заява;

- паспорт  громадянина України та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

- пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги та його копія.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають:

- Заява;

- паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби - паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження)  та копії;

- висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності та його копія.

Порядок подання документів

Особисто або законним представником

Підстави та умови отримання послуги

Особи, які належать до зазначених категорій та розмір пенсії та / або державної соціальної допомоги яких відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

Підстави для відмови

Доход особи перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 30 календарних днів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто або законним представником

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України про державний бюджет України на відповідний рік;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»;

Наказ Мінсоцполітики від 05.01.2015 № 1 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню»;

Наказ Міністерства соціальної політики від 16 липня 2012 року № 438 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- за наявності паспорту громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу,  копія сторінок з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Наявність документа, що пiдтверджує присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Підстави для відмови

Не присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Указ Президента України від 25.12.2007 №1254. «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Призначення допомоги при усиновленні дитини

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – один з них на їх розсуд)

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява усиновлювача про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці, за умови пред'явлення паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу;

- копія свідоцтва про народження дитини за наявності оригіналу;

- копія рішення суду про усиновлення дитини за наявності оригіналу.

Для внутрішньо перемішених осіб

- довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної  сили рішенням про усиновлення дитини

Підстави для відмови

Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного тримання та виховання дитини;

-відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

-смерті дитини або отримувача допомоги;

-перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

-скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

-тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) волонтера;

- волонтери, які отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

- за наявності оригіналу, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації

Порядок подання документів

Особисто заявником, або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Наявність рішення міжвідомчої комісії, з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Підстави для відмови

Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком:

- Вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

- вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

- навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

- подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

- інших обставин, не пов'язаних з волонтерською діяльністю

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Одноразова грошова допомога виплачується особі не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після надходження коштів на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради. Про надходження рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги повідомляється не пізніше ніж через три робочих дні письмово особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги

Результат надання послуги

Призначення одноразової грошової допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про волонтерську діяльність»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №  604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту»

Призначення компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- особи з інвалідністю;

- законні представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства, мають право на забезпечення автомобілями

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

- Заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- документ, що підтверджує наявність інвалідності;

- свідоцтво про народження дитини та його копія;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (у разі необхідності);

- копія документів про призначення заявника опікуном (у разі необхідності);

-технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;

- копія посвідчення водія, завірене в установленому законодавством порядку;

- висновок медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем (крім інвалідів війни I групи по зору або без обох рук; осіб з інвалідністю, які мають кукси обох ніг і рук: та осіб з інвалідністю І та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

Для осіб з інвалідністю І та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1) додатково копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Для призначення компенсації на транспортне обслуговування:

Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю:

- заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- свідоцтво про народження дитини та його копія;

- документ, що підтверджує наявність інвалідності;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною (у разі необхідності);

- копія документів про призначення заявника опікуном (у разі необхідності);

- копія висновку МСЕК про наявність у інваліда медичних показань для забезпечення їх автомобілем(крім інвалідів війни I групи по зору або без обох рук; інвалідів, які мають кукси обох ніг і рук: та осіб з інвалідністю І та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

Для осіб з інвалідністю І та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1) додатково копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії та потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Порядок подання документів

Особисто або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Відповідність категоріям, які мають право на послугу

Підстави для відмови

- Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

- особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі;

- особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства не мають права на забезпечення автомобілями;

- особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, не призначається компенсація на транспортне обслуговування;

- особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на транспортне обслуговування не призначається компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 30 календарних днів

Результат надання послуги

Призначення компенсацій

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або за його заявою надсилається поштою

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 945 «Про внесення змін до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Батьки-вихователі у дитячих будинках сімейного типу;

- прийомні батьки в прийомних сім’ях

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- копія паспорту громадянина України та його копія;

- рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

- документи, що підтверджують статус дитини;

- довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

- довідка з місця навчання про розмір стипендії;

- копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитини з інвалідністю, виданих в установленому МОЗ України порядку;

- копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;

- довідки про розмір стипендії та про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні (якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах)

Порядок подання документів

Особисто батьками-вихователями, одним з прийомних батьків

Підстави та умови отримання послуги

Влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сім'ї;

До дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів

Підстави для відмови

Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

Вибуття дитини з дитячого будинку сімейного типу або з прийомної сім'ї;

Досягнення дитиною визначеного віку

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів після надання заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорій; громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій; дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; евакуйованим із зони відчуження; дітям, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорій;

- громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які постраждалі за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій;

- діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; евакуйованим із зони відчуження;

- діти, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення щорічної допомоги на оздоровлення;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

Для постраждалих 1, 2, 3 категорії:

- Посвідчення з відповідною вкладкою (за наявності) та копія цих документів;

Для одного з батьків потерпілої дитини або законного представника:

- Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу та його копія;

- свідоцтво про народження дитини та його копія;

- копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, разом із відповідними вкладками.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Належність осіб до відповідних категорій

Підстави для відмови

- Ненадання повного та належно оформленого пакету документів;

- втрата статусу

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

10 робочих днів

Результат надання послуги

Призначення виплати

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику  або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства. У разі необхідності письмової відповіді - надсилається поштою

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у  свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його  легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері;

- мати (батько) дітей у разі смерті одного з  батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий  відділом державної реєстрації актів  цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст  обласного значення) рад, із зазначенням  підстави внесення відомостей про батька  дитини до актового запису про народження  дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається  за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

- декларація про доходи та майновий стан осіб та довідки про доходи членів сім'ї особи, що звертається за призначенням допомоги.

Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про  реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та  вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей   одиноким матерям продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами, на підставі довідки  навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі смерті одного з батьків, мати (батько) дітей надають:

- копію свідоцтва про смерть одного з подружжя;

- довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника.

Усиновлювачі подають:

- копію рішення про усиновлення.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ,  який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір'ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в  установленому порядку, якщо інше не  передбачено міжнародними договорами України.

Для внутрішньо перемішених осіб:

- довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

У свідоцтві про народження дитини  або документі про народження дитини,  виданому компетентними органами  іноземної держави, за умови його легалізації  в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини),  відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в  установленому порядку органом державної  реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

у разі смерті одного з батьків дитини, коли мати (батько) не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Підстави для відмови

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям(батькам) припиняється у разі:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

- позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

- реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

- смерті дитини;

- смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

- тимчасового працевлаштування дитини

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України Мінпраці, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Держстатом, МОНмолодьспортом від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів І групи)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Одинокі малозабезпечені особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності та за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», крім осіб, які належать до інвалідів війни відповідно до ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») .

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява за формою, затвердженою відповідним наказом Мінсоцполітики;

- паспорт громадянина України та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

- оригінал та копія тимчасової посвідки про постійне проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

- оригінал та копія посвідчення біженця (для біженців);

- оригінал та копія трудової книжки;

- декларація про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за встановленою формою;

- копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

- висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

- довідка про наявність та розмір земельних ділянок із зазначенням даних про її призначення(за наявності);

- довідка про дату припинення надбавки на догляд (у разі звернення за призначенням зазначеної допомоги замість надбавки до пенсії на догляд);

- довідка про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем постійного проживання.

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

Особи, які належать до інвалідів війни додатково подають документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та/або війни 1945 року з імперіалістичною Японією

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- Відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом утримувати особу яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду і одержує пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності;

- надбавка до пенсії на догляд не призначена

Підстави для відмови

- Зміна статусу;

- встановлення інвалідності 1 групи;

- призначення відшкодування витрат на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

- перебування на повному державному утриманні;

- працевлаштування особи;

- виїзд на постійне проживання за кордон

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів від дати надання заяви та надходження повного пакету документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особи з інвалідністю з дитинства;

- законні представники дитини з інвалідністю вiком до 18 років

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

- паспорт громадянина України та його копія;

- іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (для дитини з інвалідністю);

- довідка про наявність інвалідності;

- висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді (для  призначення надбавки на догляд одиноким особам з інвалідністю з дитинства  II–III груп);

- довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;

-довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини  з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

- довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання (в разі, коли законний представник проживає окремо). При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає  акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір (одинокий батько) додатково подає:

- оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

- рішення про усиновлення (для усиновлених дітей).

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, додатково подаються:

- копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

- рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю).

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником

Підстави та умови отримання послуги

Наявність інвалідності, що підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності

Підстави для відмови

- Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

- закінчення строку інвалідності.

- у разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьківта осіб, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів

Результат надання послуги

Призначення надбавки

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Сімейний кодекс України,

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

- паспорт громадянина України та його копія;

- декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї). Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Для призначення допомоги на наступний строк уповноважений представник сім'ї подає заяву і декларацію про доходи та майно. Довідка про склад сім'ї поновлюється лише у разі змін у  складі  сім'ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на призначення соціальної допомоги на наступний строк та припиненням виплати  раніше  призначеної соціальної допомоги  минуло  більше календарного місяця.

Для внутрішньо перемішених осіб

- довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Доходи сім'ї не перевищують встановленого державою рівня малозабезпеченості

Підстави для відмови

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:

- працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

- під час вибіркового обстеження матеріально побутових  умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);

- особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

За наявності таких обставин, допомога може бути  призначена рішенням районної комісії на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї у разі, коли у складі сім'ї є особа з інвалідністю, троє або більше дітей віком до 18 років, або неможливість працевлаштування пов'язана з тривалою хворобою  одного та/або кількох членів сім'ї.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, призначенi в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копії документів про встановлення дитині відповідного статусу;

- копії документів про призначення особи опікуном чи піклувальником;

- довідка про реєстрацію місця проживання  опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок  бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які  кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);- довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник; - медичний  висновок про дитину-інваліда віком до 18років, виданий в установленому МОЗ України порядку.

Для внутрішньо перемішених осіб

- довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія;

- у разі необхідності, письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів. Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- Призначення опікунами чи піклувальниками дiтей;

- надання повного та належно оформленого пакету документів

Підстави для відмови

- неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

- перебування дитини на повному державному утриманні;

- звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

- працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку; - усиновлення дитини, передача дитини батькам;

- досягнення дитиною 18-річного віку;

- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів після надання заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або за його заявою надсилається поштою

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Бланк заяви та зразок заповнення

Допомога на поховання у разі смерті інваліда з дитинства або дитини – інваліда віком до 18 років членам його сім’ї або особі, яка здійснила поховання

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- оригінал та копія тимчасової посвідки про постійне проживання на території України  (для іноземців та осіб без громадянства);

- оригінал та копія посвідчення біженця (для біженців);

- оригінал та копія довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності;

- довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

- наявність статусу;

- смерть настала не раніше 1 січня 2001 року

Підстави для відмови

- відсутність статусу;

- неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

- смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);

- смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України вiд 30.04.2002  № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- особи з інвалідністю з дитинства;

- діти з інвалідністю вiком до 18 років

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспотрті);

- оригінал та копія свідоцтва про народження дітей  з інвалідністю;

- довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;

- довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини  з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини  з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

- довідка про місце проживання законного представника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дітей  з інвалідністю, то разом із заявою він подає довідку місцевого органу з питань соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину  з інвалідністю за місцем свого проживання.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником

Підстави та умови отримання послуги

Наявність інвалідності , що підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей  з інвалідністю) про встановлення інвалідності

Підстави для відмови

- У випадку пропуску особи з інвалідністю з дитинства строку переогляду стану здоров'я органами медико-соціальної експертизи або дитину з інвалідністю - лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову особи з інвалідністю з дитинства або дитину з інвалідністю виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць. При цьому, якщо при переогляді дитину з інвалідністю переведено до іншої групи (підгрупи) (вищої або нижчої), а дитину з інвалідністю - до іншої категорії, державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою (підгрупою) особи з інвалідністю з дитинства, дитину з інвалідністю - за попередньою категорією в розмірах, що були встановлені у відповідних періодах.

- ненадання повного та належно оформленого пакету документів

-отримання пенсії (крім пенсії в разі втрати годувальника.

- закінчення строку інвалідності

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Сімейний кодекс України,

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Непрацююча працездатна особа, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для непрацюючої працездатної особи:

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

- документ, який підтверджує, що особа не працює (трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби, як фізична особа-підприємець.

За відсутності трудової книжки – заява особи із за значенням причини відсутності трудової книжки).

Для особи, за якою здійснюється догляд:

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

- довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення;

- витяг з акту огляду МСЕК – для осіб, визнаними особами з інвалідністю 1 групи

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Потреба особи в здійсненні догляду

Підстави для відмови

-  Відсутність законних підстав та необхідних документів;

- виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

- заява подана особою, яка не має права на призначення компенсації;

- смерть підопічного

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 №  832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»,

Наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 №441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Один з батьків дитини віком до 18 років, який утримує дитину у разі, коли інший  ухиляється від сплати аліментів, якщо не має можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) іншого з батьків невідоме

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім’ї). Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Додатково у разі необхідності подаються  документи:

- рішення суду (виконавчий лист) про  стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

- довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

- довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а  також щодо перебування на строковій військовій  службі;

- повідомлення органу внутрішніх справ про  те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Якщо розмір аліментів визначений судом у  твердій грошовій сумі, подається довідка про розмір аліментів.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України  та в районі проведення антитерористичної  операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків  про одержання (неодержання) аліментів.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто одним з батьків, який утримує дитину

Підстави та умови отримання послуги

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

- рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з  ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

- стосовно одного з батьків здійснюється   кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в   установленому порядку недієздатним, а  також перебуває на строковій військовій службі;

- місце проживання (перебування) одного з   батьків не встановлено

Підстави для відмови

- Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

- встановлення місця проживання  (перебування) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

- виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

- досягнення дитиною 18-річного віку;

- виконання в повному обсязі зобов'язань  одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

- влаштування дитини до відповідної  установи (закладу) на повне державне утримання;

- скасування або визнання усиновлення недійсним;

- усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

- відмови від стягнення аліментів;

- добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною сплачувати аліменти;

- скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

- смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

- смерті одного з батьків, зобов'язаного  сплачувати аліменти, або визнання його в  установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

- позбавлення в установленому порядку  одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

- відібрання дитини від одного з батьків,  який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;

- встановлення над дитиною опіки чи піклування.

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов'язаний повідомити у десятиденний строк.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

- Заява про згоду надавати соціальні послуги;

- заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

- паспорт громадянина України та його копія;

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

- копія трудової книжки, а у разі її відсутності - письмове повідомлення особи із зазначенням  інформації про відсутність трудової книжки та  про останнє місце  роботи чи отримання доходів;

- заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з  використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних");

Особою, яка потребує надання соціальних послуг:

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- висновок лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком особи з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково).

Законний представник дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

- заяву про необхідність надання соціальних послуг;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного  стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Надання фізичною особою соціальних послуг

Підстави для відмови

 1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

- державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

- надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».
 2. Фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі.
 3. Самозайнятим особам.
 4. Фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
 5.  Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу».

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, які: - досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”; - не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», та допомогу, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; - є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи); - є особи з інвалідністю I групи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. - Дитина померлого годувальника ( у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника ), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи; - діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника. рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців ), державна соціальна допомога призначається якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою відповідним наказом Мінісоцполітики; - паспорт громадянина України та його копія; - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для осіб, які не мають права на пенсію, особи з інвалідністю: - оригінал та копія трудової книжки; - декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за затвердженою формою; - копія рішення про встановлення опіки чи піклування (у разі визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною); - довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання; - довідка МСЕК (для особи з інвалідністю); - тимчасова посвідка на постійне проживання (для іноземців та осіб без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну); - посвідчення біженця (для осіб, що набули статусу біженця; Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок; Для внутрішньо переміщених осіб - довідка ВПО. Для призначення допомоги дитині померлого годувальника: - довідка з Пенсійного фонду про відсутність необхідного страхового стажу померлої особи; свідоцтво про смерть померлої особи та копія; - свідоцтво про народження дитини та копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- Наявність статусу; - вiдсутнiсть необхiдного трудового стажу для отримання пенсiї; - неодержання пенсію або соціальних виплат, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві; - малозабезпеченість; Для призначення допомоги дитині померлого годувальника: - якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.

Підстави для відмови

- відсутність статусу;

- зміна статусу;

-неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особа, яка отримала статус, постраждалої від торгівлі людьми

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби)

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи

Підстави та умови отримання послуги

Наявність статусу постраждалої від торгівлі людьми

Підстави для відмови

неповний пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, уповноваженою особою, законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Мінсоцполітики від 05.03.2013 №99 «Про затвердження форми заявки про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

Призначення державної соціальної допомоги на догляд малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Малозабезпечені особи з інвалідністю І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності та за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», крім осіб, які належать до інвалідів війни відповідно до ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»)

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- заява за формою, затвердженою відповідним наказом Мінсоцполітики;

- паспорт громадянина України та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

- оригінал та копія тимчасової посвідки про постійне проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

- оригінал та копія посвідчення біженця (для біженців);

- оригінал та копія трудової книжки;

- декларація про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за встановленою формою;

- копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

- висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

- довідка про наявність та розмір земельних ділянок із зазначенням даних про її призначення;

- довідка про дату припинення надбавки на догляд до пенсії (у разі звернення за призначенням зазначеної допомоги замість надбавки до пенсії на догляд);

- довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання.

Бездомні особи замість довідки про склад сім’ї подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником

Підстави та умови отримання послуги

- наявність у особи інвалідності 1 групи;

- непризначення надбавки до пенсії на догляд

Підстави для відмови

- зміна статусу;

- перебування на повному державному утриманні;

- виїзд на постійне проживання за кордон

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 робочих днів від дати надання заяви та повного пакету документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб» у редакції від 21.03.2009

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення матеріальної допомоги на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особа, яка здійснила поховання учасника бойових дій

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява особи, яка здійснила поховання;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та його копія;

- свідоцтво про смерть померлої особи та його копія;

- витяг з державного реєстру для отримання допомоги на поховання;

- договір-замовлення на організацію та проведення поховання, квитанції за ритуальні послуги та чек;

- посвідчення померлого учасника бойових дій або інваліда війни та його копія;

- копія трудової книжки померлого  (1-й лист та останнє місце роботи - за наявності)

- довідка внутрішньо переміщеної особи померлого.

Порядок подання документів

Особисто заявник

Підстави та умови отримання послуги

Поховання учасника бойових дій або інваліда війни

Підстави для відмови

- неповний та/або неналежно оформлений пакет документів; - у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого)

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

В день звернення, протягом шести місяців після смерті особи

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про поховання та похоронну справу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни»,

Наказ Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.11.2009 № 173 «Про фінансування та виплату відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни»

Призначення одноразової допомоги на поховання особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,та інвалідам”

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особа, яка здійснила поховання особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

 • Заява особи, яка здійснила поховання;
 • паспорт громадянина України та його копія;
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та його копія;
 • свідоцтво або довідка про смерть померлої особи та  копія;
 • витяг з державного реєстру для отримання допомоги на поховання;
 • квитанції про оплату ритуальних послуг;
 • довідка про реєстрацію з місця проживання померлої особи;
 • довідка внутрішньо переміщеної особи(за наявності).

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

Смерть особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Підстави для відмови

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В термін протягом 10 календарних днів за умови звернення протягом 12 місяців після смерті особи.

Результат надання послуги

Призначення допомоги .

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».