Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорій; громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій; дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; евакуйованим із зони відчуження; дітям, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорій;

- громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які постраждалі за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій;

- діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; евакуйованим із зони відчуження;

- діти, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про призначення щорічної допомоги на оздоровлення;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

Для постраждалих 1, 2, 3 категорії:

- Посвідчення з відповідною вкладкою (за наявності) та копія цих документів;

Для одного з батьків потерпілої дитини або законного представника:

- Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу та його копія;

- свідоцтво про народження дитини та його копія;

- копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, разом із відповідними вкладками.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Належність осіб до відповідних категорій

Підстави для відмови

- Ненадання повного та належно оформленого пакету документів;

- втрата статусу

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

10 робочих днів

Результат надання послуги

Призначення виплати

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику  або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства. У разі необхідності письмової відповіді - надсилається поштою

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Призначення щомісячних компесаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до 1 і 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, що належать до 1 і 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

- посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1та 2), вкладки (для категорії 1) до посвідчення та їх копії;

- копія довідки спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1) за наявності оригіналу

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Належність осіб до відповідних категорій осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Підстави для відмови

- Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів;

- втрата статусу

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

10 робочих днів

Результат надання послуги

Призначення компенсаційних виплат

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику, за його заявою - надсилається поштою заявнику

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Наказ Мінсоцполітики України «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2015 рік»

Прийом документів на оформлення посвідчень та їх дублікатів особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3 категорій); дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, вкладки до посвідчення категорії 1 та вкладки до посвідчення дитини, яка визнана особою з інвалідністю, інвалідність, якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3 категорій);

- діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;

- дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

- опікун дитини померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

- фотографія 3х4;

Для видачі посвідчення категорії 1:

- посвідчення ІІ або ІІІ категорії, або посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, з відповідною вкладкою (за наявності);

- оригінал довідки МСЕК та її копія про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, з участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини  (в разі, якщо інвалідність встановлена безстроково- копію довідки завірену мокрою печаткою установи, яка видавала експертний висновок, або нотаріально);

- експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку захворювання з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / наслідками Чорнобильської катастрофи, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А та категорії 3 серії А:

- Посвідчення про відрядження в зону відчуження або довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);

- військовий квиток або довідка командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження, участь в ліквідації наслідків інших ядерних аварій;

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2 серії Б:

- Довідка встановленого зразка, видана обласними державними адміністраціями про евакуацію або переселення з забрудненої території.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3 серії Б:

- Довідка встановленого зразка видана обласними державними адміністраціями про період проживання на забрудненій території.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

- Довідка встановленого зразка.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д:

- Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу та його копія;

- свідоцтво про народження дитини та його копія;

- довідка про реєстрацію/місця проживання/перебування дитини;

- довідка встановленого зразка на дитину;

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи 1, 2, 3 категорії батька або матері, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

- копія довідки встановленого зразка батька або матері дитини, що була підставою для видачі відповідного посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини, яка визнана особою з інвалідністю,  інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою серії Д:

- Довідка про реєстрацію/місця проживання/перебування дитини;

- копія посвідчення дитини, потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;

- експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи;

- копія медичного висновку про встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою.

Для видачі посвідчення дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого:

- Паспорт з відміткою про шлюб і реєстрацію та його копія;

- свідоцтво про одруження (копія за наявності оригіналу);

- свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи (копія за наявності оригіналу);

- експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини;

- документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або  копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії дружини та/або чоловіка), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності).

Для видачі дублікатів посвідчень категорії 1, 2, 3, вкладок до посвідчень категорії 1 особам,  які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дублікату посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи серії Д та вкладки до посвідчення для дитини, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дружини  (чоловіка) померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

- Свідоцтво про одруження та його копія (в разі зміни прізвища);

- публікація в пресі повідомлення про визнання  втраченого посвідчення (вкладки) недійсними або зіпсоване посвідчення.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Належність осіб до відповідних категорій

Підстави для відмови

- Неповний та неналежно оформлений пакет документів;

- втрата статусу

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 30 календарних днів від дня надання заяви та надходження всіх необхідних документів

Результат надання послуги

Протокол засідання комісії з питань визначення права на отримання посвідчень або відмова

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняте рішення  особисто заявнику або письмова відмова

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 «Про затвердження Порядку

видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи»

Призначення одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи (у разі встановлення вищої групи інвалідності виплачується різниця одноразової компенсації); сім’ям у зв’язку із втратою годувальника, смерть, якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; дітям-інвалідам у разі встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесена до категорії 1;

- сім’я, в якій смерть годувальника пов'язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

- один із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або законний представник.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Постраждалим особам, віднесених до 1 категорії:

- заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- експертний висновок відповідної МСЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (із вкладкою).

- копія довідки спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1);

- копія пенсійного посвідчення;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

Сім’ям у зв'язку з втратою годувальника, смерть, якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

- заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія свідоцтва про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

- експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- копія посвідчення померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

- копія свідоцтва про народження (для неповнолітніх потерпілих дітей);

- копія свідоцтва про шлюб (для дружин непрацездатного віку померлого годувальника, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС );

- копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

Одним із батьків потерпілої дитини-інваліда або особою, що їх замінює:

- копія свідоцтва про народження;

- копія посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, (із вкладкою).

- копія медичного висновку на дитину, що стала інвалідом внаслідок аварії на ЧАЕС до 18 років;

- експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для потерпілих дітей);

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

- копія довідки про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (для потерпілих дітей).

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Належність до відповідної категорії, протягом 6 місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника

Підстави для відмови

- Відсутність статусу;

- неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

30 календарних днів від дня надання заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення компенсаційних виплат

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1146 «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»;

Наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»

Прийом заяви та документів від громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках та направлення їх на розгляд до регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників (коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

 • Заява;
 • копія перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);
 • копія архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;
 • копія особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);
 • копія довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;
 • копія документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);
 • копія колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою (у разі наявності) підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником
 • копія паспорту або інший документ, який засвідчує особу

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

немає даних

Порядок подання документів

Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або іншій особі, яка представляє інтереси одержувача, на підставі нотаріально засвідченої довіреності при пред’явленні паспорта та відповідних документів, що підтверджує особу

Підстави та умови отримання послуги

Надається головним спеціалістом відділу соціального захисту населення, постраждалого від аварії на ЧАЕС відповідно до “Типового положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Підстави для відмови

немає даних

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

немає даних

Результат надання послуги

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Отримання довідки про заробітну плату одержану за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Довідку про заробітну плату одержувач отримує особисто або отримує інша особа, яка представляє інтереси одержувача, на підставі нотаріально засвідченої довіреності при пред’явленні паспорта та відповідних документів, що підтверджує особу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України:

 • від 28.02.1991 №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 • від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • 26.09.2012 №886 «Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках»

Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, та діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Основний пакет документів:

- заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

-свідоцтво про народження дитини та його копія;

- посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей, яким встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи) та його копія;

- посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності)та його копія;

-довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Додатково надається один з документів:

- довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду;

- довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи та її копія;

- довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання;

- довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;

- довідка про те, що у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Належність до визначеної категорії

Підстави для відмови

Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

Втрата статусу

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення компенсації

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або за його заявою надсилається поштою

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи»

Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2;

- довідка уповноваженої медичної комісії про захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності);

- довідка про розмір заробітної плати на час встановлення втрати професійної працездатності.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Наявність ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності)

Підстави для відмови

- Відсутність статусу;

- наявність інвалідності;

- неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Результат надання послуги

Призначення компенсаційних виплат

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником. За заявою заявника або законного представника - поштою

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Призначення відшкодування один раз на рік вартості проїзду у міжміському транспорті до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) громадянам, які відносяться до категорії 1 та 2 (на підставі проїзних документів)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (із вкладкою) або категорії 2

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України та його копія;

- посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (із вкладкою) або категорії 2 та їх копії;

- проїзний документ (для відшкодування вартості проїзду)

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- Наявність статусу;

- отримання путівки на оздоровлення

Підстави для відмови

- Відсутність статусу;

- зміна статусу;

- неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Результат надання послуги

Одержання компенсаційних виплат

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Закон України про державний бюджет України на відповідний рік