Соціальний захист учасників бойових дій

Психологічна реабілітація постраждалих учасників антитерористичної операції (АТО)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особа з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 1 та 10-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту»;

- учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- постраждалі учасники Революції Гідності  відповідно до статті 16-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява (складена в довільній формі);

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Копії документів надаються згідно оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в психологiчнiй реабiлiтацiї.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Після узгодження з відповідною реабілітаційною установою.

Результат надання послуги

Оформлення документів для направлення особи до реабілітаційної установи.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова КМУ від 12.07.2017 р. № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

Постанова КМУ від 27.12.2017р. №1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

Грошова компенсація вартості проїзду учасникам антитерористичної операції (АТО) до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- постраждалий учасник Революції Гідності відповідно до статті 16-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

- копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

- заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

- оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

- довідка внутрішньо переміщеної особи.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Грошова компенсація вартості проїзду призначається в разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки.

Підстави для відмови

Неповний та неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Рішення про відшкодування учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад приймається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження документів.

Результат надання послуги

Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад».

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції (АТО)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- постраждалі учасники Революції Гідності, яким встановлено статус відповідно до ст. 16¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи учасника війни або постраждалого учасника Революції Гідності;

-для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.

- копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни).

 Для представника:

- Паспорт громадянина України та довіреність.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в професiйнiй адаптації.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Згідно з чинним законодавством.

Результат надання послуги

Оформлення документів на проходження професійної адаптації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 «Про затвердження  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції».

Психологічна реабілітація постраждалих учасників антитерористичної операції (АТО)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особа з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 1 та 10-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту»;

- учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- постраждалі учасники Революції Гідності  відповідно до статті 16-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява (складена в довільній формі);

- паспорт громадянина України та його копія;

- копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Копії документів надаються згідно оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в психологiчнiй реабiлiтацiї.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Після узгодження з відповідною реабілітаційною установою.

Результат надання послуги

Оформлення документів для направлення особи до реабілітаційної установи.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова КМУ від 12.07.2017 р. № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

Постанова КМУ від 27.12.2017р. №1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

Грошова компенсація вартості проїзду учасникам антитерористичної операції (АТО) до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- постраждалий учасник Революції Гідності відповідно до статті 16-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

- копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

- заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

- оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

- довідка внутрішньо переміщеної особи.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Грошова компенсація вартості проїзду призначається в разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки.

Підстави для відмови

Неповний та неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Рішення про відшкодування учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад приймається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження документів.

Результат надання послуги

Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад».

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції (АТО)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

- постраждалі учасники Революції Гідності, яким встановлено статус відповідно до ст. 16¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи учасника війни або постраждалого учасника Революції Гідності;

-для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.

- копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни).

 Для представника:

- Паспорт громадянина України та довіреність.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в професiйнiй адаптації.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Згідно з чинним законодавством.

Результат надання послуги

Оформлення документів на проходження професійної адаптації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 «Про затвердження  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції».