До уваги внутрішньо-переміщених осіб

Внутрішньо-переміщені особи мають змогу не відвідувати управління соціального захисту населення.
Відтепер, згідно змін, що вносяться до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 17 червня 2020 р. № 491, строк виплати грошової допомоги автоматично продовжується на період карантину та на один місяць після його скасування без звернення особи до уповноваженого органу.
Уповноважений орган протягом одного місяця після скасування карантину проводить перерахунок розміру виплаченої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на підставі поданих особою або уповноваженим представником сім’ї заяви та необхідних документів.
Якщо за результатами проведеного перерахунку:

  • розмір отриманої грошової допомоги виявляється меншим, уповноважений орган проводить доплату різниці між її перерахованим і виплаченим розміром;
  • не підтверджено право на отримання грошової допомоги або її розмір виявляється меншим від розміру допомоги, виплаченої під час карантину, або особою чи уповноваженим представником сім’ї не подано заяви та необхідних документів, уповноважений орган стягує надміру виплачені суми допомоги згідно із законодавством.

Також, у період карантину та протягом одного місяця після його скасування, виплати грошової допомоги в разі непрацевлаштування особи не припиняються.