Skip to main content

Пенсійне забезпечення

У який термін необхідно звернутись за призначенням пенсії?

Відповідно до статей 1.6, 1.7 Постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. №22-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування””, звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку. Якщо звернення відбулося після спливу трьох місячного терміну пенсія за віком призначається з дня звернення.

Чи обов’язково з питання призначення пенсії звертатись до управління Пенсійного фонду за місцем реєстрації?

На виконання “Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України “, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1, послуги у сфері пенсійного забезпечення надаються в будь-якому управлінні Фонду області, незалежно від наявної у особи реєстрації. Управліннями фонду забезпечується дотримання принципу екстериторіальності обслуговуванням громадян, тому з питання призначення пенсії можна звертатись до відділу обслуговування громадян будь-якого управління Пенсійного фонду України.

Який стаж необхідно мати, щоб набути право на отримання пенсії за віком?

Починаючи з 1 січня 2018 року змінено вимоги щодо необхідного страхового стажу для набуття права на призначення пенсії за віком на загальних підставах.

Статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – не менше 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – не менше 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

 

У разі відсутності вищевказаного страхового стажу право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 63 років мають особи за наявності страхового стажу:

у 2019 році від 16 до 26 років

у 2020 році від 17 до 27 років

у 2021 році від 18 до 28 років

у 2022 році від 19 до 29 років

у 2023 році від 20 до 30 років

у 2024 році від 21 до 31 років

у 2025 році від 22 до 32 років

у 2026 році від 23 до 33 років

у 2027 році від 24 до 34 років

з 2028 року від 25 до 35 років

 

У всіх випадках після 01.01.2019 року за наявності страхового стажу не менше 15 років особа матиме право на пенсію у 65 років.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії у певному віці, визначається на дату досягнення особою віку 60, 63 або 65 років.

Які документи необхідно надати при зверненні за призначенням пенсії за віком?

Для призначення пенсії за віком необхідно надати наступні документи:

– Заява та  паспорт громадянина України і його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

 – документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 та їх копія;

– довідка про заробітну плату (дохід) до 01.07.2000 року (у випадках передбачених законодавством) або за бажанням;

– документи, які засвідчують особливий статус (за наявності).

Яку грошову допомогу можна отримати, якщо недостатньо стажу для призначення пенсії за віком, та куди для цього необхідно звернутись?

Особі, яка досягла пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не має необхідного страхового стажу роботи та, відповідно, не набула право на пенсію за віком, якщо вона не працює, та за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, може бути призначена тимчасова державна соціальна допомога.

Тимчасова допомога призначається у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р.

Механізм призначення та виплати тимчасової державної соціальної допомоги визначено “Порядком призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1098.

Така особа звертається до органів Пенсійного фонду України із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж.

Призначення тимчасової допомоги проводиться структурними органами соціального захисту населення з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

Чи передбачено підвищення розміру пенсії за відстрочку у призначенні пенсії, якщо після досягнення пенсійного віку особа продовжувала працювати та не зверталась за призначенням пенсії?

Статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закону) передбачено, що особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на такий відсоток:

на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Чи проводиться перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру у зв’язку зі звільненням з роботи?

Відповідно до ст.42, п.4 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі, якщо людина після призначення пенсії продовжувала працювати і після попереднього перерахунку пенсії або її призначення минуло не менш як 24 місяці, проводиться перерахунок пенсії незалежно від звільнення з роботи.

Перерахунок пенсії проводиться по стажу із заробітної плати, з якої обчислена пенсія або за бажанням пенсіонера з урахуванням заробітної плати за відпрацьований період.

Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня, без додаткового звернення пенсіонерів, проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення вищезазначеного перерахунку, на найбільш вигідних умовах.

Чи перераховують пенсію у зв’язку з досягненням 65 річного віку?

Статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо розмір пенсії вказаних осіб не досягає 40 відсотків мінімальної заробітної плати здійснюється доплата до вказаного розміру.

Зазначений перерахунок проводиться автоматично після досягнення особою 65 річного віку та, в подальшому, непрацюючим пенсіонерам вказаної категорії після збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Як буде проводитись щорічна індексація пенсій?

Проведення щорічної індексації пенсії визначено статтею 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закону).  

Відповідно до пункту 4-5 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону в 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Виходячи зі збільшеного показника середньої заробітної плати, проводиться перерахунок пенсій, призначених згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».