Skip to main content

Надання пільг

Видача листа талонів на право одержання особами з інвалідністю внаслідок війни та учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків)

Перелік необхідних документів

– Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

– посвідчення встановленого зразка

Спосіб подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, якій діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

Наявність статусу

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність статусу

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

В день звернення

Результат надання послуги

Видача листа талонів

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 119 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності”,

Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 № 79 „Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом заяв про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, встановленою Міністерством соціальної політики;

– паспорт громадянина України, документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), зокрема копію, надану в електронному вигляді (за наявності в одержувача інформації технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації), або копію паспорта громадянина України / свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Заявник надає інформацію про характеристику житла і послуги, щодо отримання яких він має право на пільги та якими користується, та будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Спосіб подання документів

– Особисто заявником;

– якщо пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, посадової особи виконавчого органу або посадової особи центру надання адміністративних послуг, така особа вживає заходів для включення інформації про пільговика до Реєстру;

– якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків)

Підстава для отримання

– Відповідність зазначеним категоріям;

– надання повного та належно оформленого пакету документів

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Зміна статусу; 

– змiна місця проживання;

– отримання субсидії;

– надання пільговиком недостовірних даних про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;

– за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

В день звернення

Результат надання послуги

Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги; нарахування пільг на житлово-комунальні послуги

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.05.2021 № 275 Про затвердження форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 883/36505

Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів)

Перелік необхідних документів

– Заява;

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– документи, які підтверджують статус заявника;

– довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Спосіб подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

Постійно зареєстровані в м. Харкові:

– Сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, прикутих до ліжка (до 18 років);

– сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю з онкологічними захворюваннями (до 18 років);

– сім’ї, які виховують дітей, хворих на ДЦП (до 18 років);

– сім’ї з дітьми (до 18 років), де обидва батьки – особи з інвалідністю I та II групи;

– непрацюючі батьки, які здійснюють догляд за дітей з інвалідністю до 18 років і які отримують надбавку на догляд за дітей з інвалідністю згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– особа з інвалідністю I групи, які отримують соціальну пенсію або державну соціальну допомогу;

– сім’ї матерів-героїнь;

– прийомні сім’ї;

– самотні матері (2-х або більше дітей до 18 років);

– особи з інвалідністю I та II групи по зору;

– громадяни, яким присвоєно звання «Заслужений донор України»;

– непрацююча працездатна особа, місце проживання якої зареєстроване разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає його, у тому випадку, коли особа з інвалідністю внаслідок війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є особою з інвалідністю I групи;

– дружини/чоловіки (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС;

– особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, в тому числі особливі трудові заслуги;

– батьки померлої особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами;

– вдови (вдівці) осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність або зміна встановленого статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

-зняття з реєстрації в м. Харкові

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

5 робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами

Результат надання послуги

Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів) для надання підприємствам, що надають послуги

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів) в підприємствах, що надають послуги

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій в рамках Програми сприяння безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки” від 19.08.2020 № 2257/20

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Перелік необхідних документів

– Заява;

– копія паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник;

– копія паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 № 1504/21816; повідомлення про відмову у наданні державної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

– довідка з Пенсійного фонду України щодо перебування на обліку;

– одна кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см.

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

– Наявність інвалідності;

– відсутність права на пенсію чи соціальну допомогу

Перелік підстав для відмови в призначенні

Підставами для відмови у видачі довідки є подання недостовірних даних, виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та призначення таких пенсії або соціальної допомоги

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

5 робочих днів від дня отримання заяви з усіма належними документами

Результат надання послуги

Видача довідки

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII;

Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 „Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу”

Прийом документів для призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;

– довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

– пільгове посвідчення, яке підтверджує категорію особи та його копія;

-довідка (інформація) про ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення

Спосіб подання документів

Особисто або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або поштою

Підстава для отримання

Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів України

Перелік підстав для відмови в призначенні

Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу не надаються, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї;

для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

При подачі заяви до 25 числа поточного місяця – виплати проводяться через 3 робочих дні. Якщо заява надійшла після 25 числа поточного місяця, виплата пройде після 25 числа наступного місяця

Результат надання послуги

Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу / відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт надання адміністративної послуги інформує особу про призначення (не призначення) пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, самостійно вибираючи форму повідомлення (паперову або електронну (за наявності електронної пошти)

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Бюджетний кодекс України, Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII, „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-ХІІ, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 № 203/98-ВР, „Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII, „Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.1995 № 32/95-ВР, „Про захист рослин” від 14.10.1998 № 180-XIV, „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, „Про культуру” від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”, постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 „Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920, Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.05.2021 № 275 „Про затвердження форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 883/36505