Надання пільг

Видача листа талонів на право одержання особами з інвалідністю внаслідок війни та учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків)

Перелік необхідних документів

– Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

– посвідчення встановленого зразка

Спосіб подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, якій діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

Наявність статусу

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність статусу

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

В день звернення

Результат надання послуги

Видача листа талонів

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 119 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності”,

Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 № 79 „Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина;

– копiї документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), зокрема копію, надану в електронному вигляді (за наявності в одержувача інформації технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації), або копію паспорта громадянина України / свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Заявник надає інформацію про характеристику житла і послуги, щодо отримання яких він має право на пільги та якими користується, та будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

– Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства;

– якщо пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, посадової особи виконавчого органу або посадової особи центру надання адміністративних послуг, така особа вживає заходів для включення інформації про пільговика до Реєстру;

– якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків).

Підстава для отримання

– Відповідність зазначеним категоріям;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– зміна статусу;

– змiна місця проживання;

– отримання субсидії;

– надання пільговиком недостовірних даних про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;

– за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

В день звернення.

Результат надання послуги

Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги; проведення розрахунків з підприємствами – надавачами послуг.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів)

Перелік необхідних документів

– Заява;

– копію паспорта громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– документи, які підтверджують статус заявника;

– довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

– Наявність встановленого статусу;

– постійне зареєстроване проживання у місті Харкові.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Відсутність або зміна встановленого статусу; – неповний  та/або неналежно оформлений пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

5 робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів) для надання підприємствам, що надають послуги.

Способи отримання відповіді (результату)

Письмове повідомлення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій в рамках Програми сприяння безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки.

Видання довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Перелік необхідних документів

До заяви додаються:

– копія паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник; – копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 № 1504/21816;

– одна кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

– Наявність інвалідності;

– відсутність права на пенсію чи соціальну допомогу.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Підставами для відмови у видачі довідки є подання недостовірних даних, виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та призначення таких пенсії або соціальної допомоги.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

5 робочих днів від дня отримання заяви з усіма належними документами.

Результат надання послуги

Видання довідки.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,

Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу».

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

– довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

– пільгове посвідчення, яке підтверджує категорію особи та його копія.

Спосіб подання документів

Особисто або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або поштою.

Підстава для отримання

– право на пільги;

– рішення відповідних комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання особи;

– пільга на придбання твердого палива призначається у разі ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– зміна статусу;

– зміна місця та/або умов проживання;

– розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

– смерть заявника.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

При подачі заяви до 25 числа поточного місяця – виплати проводяться через 3 робочих дні. Якщо заява надійшла після 25 числа поточного місяця, виплата пройде після 25 числа наступного місяця.

Результат надання послуги

Отримання пільги у грошовій готівковій формі.

Способи отримання відповіді (результату)

На рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (крім військовослужбовців), «Про Службу безпеки України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про культуру», «Про освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», Кодекс цивільного захисту України, Основами законодавства України про охорону здоров’я.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій форм»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам».