Надання пільг

Видача листа талонів на право одержання особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам Революції Гідності проїзних документів (квитків)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особам з інвалідністю внаслідок війни I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), – 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту;

– особам з інвалідністю внаслідок війни III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

– постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі – листи талонів).

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

– посвідчення встановленого зразка.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Наявність статусу.

Підстави для відмови

Відсутність статусу.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В день звернення.

Результат надання послуги

Видача листа талонів.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018  № 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про освіту”, “Про прокуратуру”, “Про Службу безпеки України”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про захист рослин”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про культуру”, Основ законодавства України про охорону здоров’я;

– пенсіонери за віком;

– студенти, курсанти невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії відповідно до Законів України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про підвищення престижності шахтарської праці”, “Про вищу освіту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про охорону дитинства”;

– особи, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей відповідно до Закону України “Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей”.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина;

– копiї документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

– копiя довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– декларація про доходи сім’ї пільговика;

– довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Заявник надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

– Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства;

– у разі коли пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього до Реєстру;

– якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних – Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків).

Підстави та умови отримання послуги

– Відповідність зазначеним категоріям;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Підстави для відмови

– зміна статусу;

– змiна місця проживання;

– отримання субсидії;

– надання пільговиком недостовірних даних про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;

– за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В день звернення.

Результат надання послуги

Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги; проведення розрахунків з підприємствами – надавачами послуг.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 535 «Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг «2-пільга» та Інструкції про порядок її заповнення».

Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, прикутих до ліжка (до 18 років);

– сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю з онкологічними захворюваннями (до 18 років);

– сім’ї, які виховують дітей, хворих на ДЦП (до 18 років);

– сім’ї з дітьми (до 18 років), де обидва батьки – особи з інвалідністю I та II групи;

– непрацюючі батьки, які здійснюють догляд за дітей з інвалідністю до 18 років і які отримують надбавку на догляд за дітей з інвалідністю згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю »;

– особа з інвалідністю I групи, які отримують соціальну пенсію або державну соціальну  допомогу;

–  сім’ї матерів-героїнь;

–  прийомні сім’ї;

– самотні матері (2-х або більше дітей до 18 років);

–  особи з інвалідністю I та II групи по зору;

– громадяни, яким присвоєно звання «Заслужений донор України»;

– непрацююча працездатна особа, місце проживання якої зареєстроване разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає його, у тому випадку, коли особа з інвалідністю внаслідок війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є особою з інвалідністю I групи ;

– дружини/чоловіки (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської  катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС.

–  особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, в тому числі особливі трудові заслуги;

-батьки померлої особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами;

вдови (вдівці) осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– документи, які підтверджують статус заявника;

– довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Наявність встановленого статусу;

постійне зареєстроване проживання у місті Харкові.

Підстави для відмови

Відсутність або зміна встановленого статусу;

неповний  та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

5 робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами

Результат надання послуги

Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів) для надання підприємствам, що надають послуги

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Письмове повідомлення

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій в рамках Програми сприяння безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, затвердженої 9 сесією Харківської міської Ради 7 скликання від 26.10.2016 №419/16

Видання довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

До заяви додаються:

– копія паспорта інваліда (у разі якщо звертається його законний представник – копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1504/21816;

– одна кольорова фотокартка інваліда розміром 3,5 х 4,5 сантиметрів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність інвалідності;

– відсутність права на пенсію чи соціальну допомогу.

Підстави для відмови

Підставами для відмови у видачі довідки є подання недостовірних даних, виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та призначення таких пенсії або соціальної допомоги.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

5 робочих днів від дня отримання заяви з усіма належними документами.

Результат надання послуги

Видання довідки.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,

Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу».

Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (крім військовослужбовців), «Про Службу безпеки України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про культуру», «Про освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу), Основами законодавства України про охорону здоров’я.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

– довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

– пільгове посвідчення, яке підтверджує категорію особи та його копія.

Порядок подання документів

Особисто або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

– право на пільги;

– рішення відповідних комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання особи.

Підстави для відмови

– зміна статусу;

– зміна місця та/або умов проживання;

– розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

– смерть заявника.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

При подачі заяви до 25 числа поточного місяця – виплати проводяться через 3 робочих дні. Якщо заява надійшла після 25 числа поточного місяця, виплата пройде після 25 числа наступного місяця.

Результат надання послуги

Отримання пільги у грошовій готівковій формі.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

На рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (крім військовослужбовців), «Про Службу безпеки України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про культуру», «Про освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», Кодекс цивільного захисту України, Основами законодавства України про охорону здоров’я.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій форм»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам».