Призначення субсидій на житлово-комунальні послуги

Видача пенсійних посвідчень

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Паспорт громадянина України;

Для представника за довіреністю або законного представника:

– довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства;

– у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

Особисто пенсіонером або іншою особою, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батьками, опікуном (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Надходження пенсійного посвідчення з Пенсійного фонду України.

Підстави для відмови

Не відповідність зазначеній категорії.

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Після надходження посвідчення з Пенсійного фонду України.

Результат надання послуги

Отримання пенсійного посвідчення.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально посвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 497 «Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»,

Постанова Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Оформлення документів від внутрішньо переміщених осіб для видачі електронного пенсійного посвідчення

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява на виготовлення електронного пенсійного посвідчення ;

– паспорт громадянина України та його копія;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія;

– фотокартка 2,5х3 см;

– відомості про банківський рахунок в ПАТ «Державний ощадний банк України» де особа отримуватиме пенсійні виплати.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

Заявник – зареєстрована внутрішньо переміщена особа.

Відкритий поточний рахунок в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Підтвердження призначення пенсії.

Підстави для відмови

Відсутність повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії Пенсійним фондом України. Електронне пенсійне посвідчення отримується пенсіонером особисто у вказаному ним у заяві відділенні ПАТ»Державний ощадний банк України»

Результат надання послуги

Отримання Електронного пенсійного посвідчення.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто громадянину в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 08.04.2016 №7-1 «Порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями».

Прийом заяв від осіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Звернення, оформлене належним чином.

Порядок подання документів

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Підстави та умови отримання послуги

Бажання особи.

Підстави для відмови

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Результат надання послуги

Розгляд та вирішення питання.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надсилається поштою або надається особисто громадянину чи уповноваженій ним особі, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Реєстрація користувачів на веб-порталі Пенсійного фонду України

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

Бажання отримувати послуги в електронному вигляді.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В день звернення.

Результат надання послуги

Реєстрація заяви на ВЕБ-ПОРТАЛІ.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто громадянину.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280 «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України»,

Постанова Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України».

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок подання документів

Особисто по заяві застрахованої особи на видачу індивідуальних відомостей застрахованої особи з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5 або ОК-7, згідно Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підстави та умови отримання послуги

Бажання заявником отримати відомості застрахованої особи з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5 або ОК-7.

Підстави для відмови

Неповний або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В день звернення застрахованої особи.

Результат надання послуги

Видача індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5, ОК-7, згідно Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1 «Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Оформлення документів для видачі пенсійних посвідчень

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

– фотокартка 3х4 см.

Для законного представника:

– у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежен – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

Особисто заявником, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Підтвердження призначення пенсії.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 календарних днів після надходження заяви.

Результат надання послуги

Направлення до Пенсійного фонду України пакету документів для виготовлення пенсійного посвідчення.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 497 «Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Видача довідок про розмір пенсії

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
  2. Довіреність посвідчена нотаріально (для представника за довіреністю)

Порядок подання документів

– Звернення в усній формі безпосередньо  до відділу обслуговування громадян сервісного центру – Звернення в письмовій формі безпосередньо  до відділу обслуговування громадян сервісного центру

Підстави та умови отримання послуги

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах

Підстави для відмови

Неповний або неналежно оформлений пакет документів.

Якщо інформація конфіденційна.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Довідка надається невідкладно на прийомі у спеціаліста відділу обслуговування громадян В письмовій формі у строки визначені Законами України «Про звернення громадян»

Результат надання послуги

Видача довідки про розмір пенсії

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням особи).

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  від 09.07.2003 № 1058-IV.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами) (далі Порядку)

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом документів у зв’язку зі зміною місця проживання

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та його копія.

Для законного представника:

– у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження)..

Порядок подання документів

Особисто заявником, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Переїзд пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Підстави для відмови

Неповний або неналежно оформлений пакет документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів після надходження пенсійної справи.

Результат надання послуги

Взяття на облік пенсійної справи та виплата пенсії за новим місцем проживання (реєстрації).

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, у разі необхідності – по пошті на вказану у заяві адресу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Прийом документів для виплати недоотриманої пенсії

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

– свідоцтво про смерть та його копія;

– документи, які підтверджують родинні стосунки та їх копії;

– непрацездатними членами сім’ї, документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера;

– члени сім’ї надають паспорт та копію або інші документи, які підтверджують факт проживання з пенсіонером на день його смерті;

– для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, надається свідоцтво про право на спадщину.

Для законного представника:

– у разі, якщо заявником є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування подає: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

Особисто заявником або іншою особою, яка представляє інтереси заявника, а у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – опікуном (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Смерть пенсіонера, у якого залишилась недоотримана пенсія у зв’язку зі смертю.

Члени сім’ї, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми недоотриманої пенсії, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 календарних днів після надходження заяви та за наявності всіх документів.

Результат надання послуги

Виплата недоотриманої пенсії або відмова у виплаті недоотриманої пенсії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику або іншій особі, яка представляє інтереси заявника.

Разові доручення доставляються працівником органу Пенсійного фонду до поштамту, вузла (центру) поштового зв’язку або спеціально визначеного виплатного об’єкта поштового зв’язку.

Виплату недоотриманої пенсії отримують у відділенні зв’язку.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2009 № 464/156 «Про затвердження Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку».

Оформлення допомоги на поховання

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про виплату допомоги на поховання;

– довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави;

– свідоцтво про смерть та його копія;

– паспорт заявника та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – ідентифікаційний код  заявника та копія (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття «ідентифікаційного коду» і мають про це відмітку у паспорті).

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

Смерть пенсіонера.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Оформлення та видача разового доручення для виплати допомоги на поховання в день звернення заявника.

Результат надання послуги

Оформлення разового доручення для подальшої виплати допомоги на поховання в зв’язку зі смертю пенсіонера.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається заявнику.

Разові доручення доставляються працівником органу Пенсійного фонду до поштамту, вузла (центру) поштового зв’язку або спеціально визначеного виплатного об’єкта поштового зв’язку.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Порядок виплати допомоги на поховання» від 28.03.1997 № 99/1903,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2009 № 464/156 «Про затвердження Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку».

Прийом заяв для зміни способу виплати пенсії

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про перерахування пенсії на банківський рахунок;

– заява про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

– пенсійне посвідчення (за наявності).

Для законного представника:

– у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

– Особисто заявником, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батьками, опікуном (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

– Представником банківської установи.

Підстави та умови отримання послуги

– Бажання пенсіонера отримувати пенсію через уповноважені банківські установи або за місцем фактичного проживання.

– Відкриття розрахункового рахунку в банківський установі, яка має угоду з Пенсійним фондом України для обслуговування пенсіонерів.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 10 календарних днів з дати подання заяви.

Результат надання послуги

Переведення виплати пенсії через уповноважені банківські установи або за місцем фактичного проживання.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова Правляння Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова  Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках».

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.04.2009 № 464/156 «Про затвердження Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку».

Прийом документів для встановлення надбавок, підвищень і доплат до пенсій, встановлених законодавством

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Основний пакет документів

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія.

Документи, які засвідчують особливий статус:

– документ про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

– свідоцтво про народження непрацездатного члена сім’ї та його копія;

– довідка про навчання непрацездатного члена сім’ї;

 – документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями 12-16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») та їх копії;

– документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні») та їх копії;

– документи про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було примусово переселено (для підвищення пенсії згідно з пунктом «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення») та їх копії;

– документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») та їх копії;

– експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») та його копію;

– документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів») та їх копії;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»);

– документи про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання згідно зі статтями 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань») та їх копії;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків непрацездатним членам сім’ї (для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї) (за наявності).

Для представника за довіреністю або законного представника:

– довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства,

– у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена , – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

Особисто заявником або іншою особою, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – опікуну (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Наявність у особи особливого статусу.

Підстави для відмови

Відсутність у особи особливого статусу.

Відсутність повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 робочих днів після надходження заяви.

Результат надання послуги

Встановлення надбавки або відмова у встановленні надбавки.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику або іншій особі, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, у разі необхідності – по пошті на вказану у заяві адресу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Закон України «Про донорство крові та її компонентів»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Прийом документів для призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Основний пакет документів

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія,

– документ, що підтверджує особливі заслуги особи та його копія;

– у разі розбіжностей у вищезазначених документах – інші документи у разі потреби

Для представника за довіреністю або законного представника:

– довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства;

– у разі, якщо заявником є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Для громадян, які визнані особами з інвалідністю додатково надається:

– довідка медико-соціальної експертної комісії про інвалідність.

Для встановлення пенсії членам сім’ї померлої особи, яка мала особливі заслуги,  додатково додаються

– документи, що підтверджують особливі заслуги померлої особи та їх копії;

– свідоцтво про смерть та його копія;

– документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків) та їх копії;

– довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність особи, яка звертається за призначенням пенсії, або документ, що підтверджує досягнення нею пенсійного віку та їх копії;

– довідка навчального закладу про навчання дітей, братів, сестер і внуків, які досягли 18-річного віку;

– документи, що підтверджують факт загибелі військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків (смерті внаслідок поранення, отриманого під час виконання службових обов’язків) та їх копії;

– документи,що підтверджують участь у бойових діях померлого та їх копії .

Багатодітним матерям додатково додається:

– свідоцтва про народження, паспорти дітей та їх копії. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

У разі потреби необхідно надати додаткові відомості про наявність статусу учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС чи особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, особливості сімейного стану (наявність утриманців і т.п.).

Порядок подання документів

Особисто заявником або іншою особою, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – опікуном (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Наявність у особи значних заслуг у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо.

Пенсії за особливі заслуги встановлюються громадянам, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років.

Підстави для відмови

Відсутність заслуг передбачених статтею 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Неповний або неналежно оформлений пакет документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 3 місяців з дати подання заяви.

Результат надання послуги

Встановлення пенсії за особливі заслуги або відмова в її встановленні.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні, повідомляється не пізніше 10 днів після його прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії за особливі заслуги.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»,

Закон України «Про державні нагороди України»,

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Указ Президента України «Про почесні звання України»,

Постанова Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2017 № 2054 «Про затвердження Схеми визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”

Прийом документів для розгляду на комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про підтвердження стажу роботи;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

– документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) – щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань;

– трудова книжка та її копія

– документи, видані архівними установами:

1) довідка про заробітну плату;

2) копії документів про проведення атестації робочих місць;

3) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідку про їх відсутність).

     У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

Досягнення встановленого законодавством пенсійного віку та наявність необхідного для призначення відповідного виду пенсії страхового стажу.

Стаж необхідний для призначення пенсії набутий на пільгових умовах.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом двох місяців з дня звернення за підтвердженням стажу роботи.

Результат надання послуги

Підтвердження стажу роботи або відмова в його підтвердженні.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісія письмово повідомляє заявника про прийняте рішення по пошті на вказану у заяві адресу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006р. № 18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року № 637 «Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

Прийом документів для перерахунку пенсії

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

– документи, що підтверджують трудовий стаж та їх копії;

– довідка про заробітну плату (дохід) до 01.07.2000 року (у разі необхідності);

– документи, які засвідчують особливий статус ( за наявності);

– пенсійне посвідчення (за наявності).

Для представника за довіреністю або законного представника:

– довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства;

– у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

Особисто заявником або іншою особою, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – опікуну (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за 60 місяців страхового стажу до липня 2000 року, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення мінімального розміру пенсії за віком, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо у пенсіонера є наявний стаж не врахований під час призначення пенсії, або пенсіонер виявив бажання провести перерахунок пенсії із заробітної плати за 60 місяців страхового стажу до липня 2000 року, при цьому перерахунок пенсії проводиться, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Підстави для відмови

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Не пізніше 10 календарних днів після надходження заяви.

Результат надання послуги

Перерахунок пенсії або відмова в перерахунку.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику або іншій особі, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, у разі необхідності – по пошті на вказану у заяві адресу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Закон України «Про наукову і науково технічну діяльність»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

Закон України «Про державну службу», Закон України «Про судоустрій та статус суддів»,

Закон України «Про статус народного депутата»,

Закон України «Про прокуратуру»,

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»,

Закон України «Про Національний банк України»,

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці»,

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 «Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

Прийом документів для призначення пенсії

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

 – документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 та їх копія;

– довідка про заробітну плату (дохід) до 01.07.2000 року (у випадках передбачених законодавством);

– документи, які засвідчують особливий статус ( за наявності).

Для представника за довіреністю або законного представника:

– довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства;

 – у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежен – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Для громадян, які визнані особами з інвалідністю додатково надається:

– довідка медико-соціальної експертної комісії про визнання особи з інвалідністю.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається

 копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника додатково подаються;

– документи про стаж померлого годувальника та їх копії;

– довідка про заробітну плату (дохід) до 01.07.2000 року померлого годувальника(у випадках передбачених законодавством);

 – документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи) та його копія;

– свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія та їх копії;

– довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

– свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим та його копія;

– документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим та їх копії;

– довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника навчаються за денною формою навчання;

– довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

– документи про місце проживання (реєстрації);

– документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

– експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– виписки з актів огляду МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності;

– до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

Для призначення пенсії за вислугу років  або на пільгових умовах додатково надаються документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на призначення такого виду пенсії.

Для призначення пенсії науковим працівникам, державним службовцям додатково надаються документи що підтверджують стаж роботи (у разі необхідності визначеним законодавством) та довідку про заробітну плату за періоди роботи визначені законодавством.

У разі необхідності можливо надати додаткові відомості про наявність статусу учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС чи особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, особливості сімейного стану (наявність утриманців і т.п.).

Порядок подання документів

Особисто заявником або іншою особою, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування

Підстави та умови отримання послуги

Досягнення встановленого пенсійного віку та наявність необхідного для призначення відповідного виду пенсії страхового стажу.

Визнання особою з інвалідністю в установленому законодавством порядку.

Смерть годувальника, у якого на утриманні були непрацездатні члени сім’ї.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Підстави для відмови

Неповний або неналежно оформлений пакет документів

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Не пізніше 10 календарних днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення.

Результат надання послуги

Призначення пенсії або відмова в призначені пенсії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику або іншій особі, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально засвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, у разі необхідності – по пошті на вказану у заяві адресу.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,

Закон України «Про державну службу», Закон України «Про судоустрій та статус суддів»,

Закон України «Про статус народного депутата»,

Закон України «Про прокуратуру»,

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»,

Закон України «Про Національний банк України»,

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці»,

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

Консультація громадян з питань пенсійного законодавства

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

При необхідності:

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– пенсійне посвідчення  (за наявності).

Для представника за довіреністю або законного представника: – довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства; – у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Порядок подання документів

В усній формі особисто заявником або іншою особою, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстави та умови отримання послуги

Бажання особи отримати консультацію з питань застосування пенсійного законодавства.

Підстави для відмови

Якщо інформація конфіденційна

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Консультація надається негайно

Результат надання послуги

Отримання роз’яснення

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику або іншій особі, яка представляє інтереси заявника, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування в усній формі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Кодекс адміністративного судочинства України,

Цивільно-процесуальний кодекс України,

Господарсько-процесуальний кодекс України,

Закон України «Про звернення громадян»,

Закону України «Про захист персональних даних».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних