Skip to main content

Санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік необхідних документів

Заява на отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – компенсація) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (особа з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу), копія паспорта громадянина України

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення компенсації, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги, поштою

Підстава для отримання

Відмова від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку за місцем перебування на обліку

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі;

заява подана особою, яка не має права на призначення компенсації

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

30 календарних днів від дня надання заяви та надходження усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення компенсації / відмова у призначені компенсації

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення компенсації видається одержувачу. Компенсацію можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  від 28.02.1991 №796-ХІІ (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

Наказ Мінсоцполітики, яким щороку визначається розмір грошової компенсації замість путівки, відповідно до вимог пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018  № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615.

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

Перелік необхідних документів

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о;

посвідчення особи, що підтверджує її належність до осіб пільгової категорії;

облікові дані про одержання путівок чи отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги, поштою.

Підстава для отримання

Наявність медичних показань для забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі;

заява подана особою, яка не має права на взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

забезпечення путівками осіб здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку (із січня по грудень); особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18-21 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня); учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються путівками строком на 18-21 день не частіше ніж один раз на рік; учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку (із січня до грудня); учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються путівками строком на 18-21 день не частіше ніж один раз на два роки.

Результат надання послуги

Забезпечення санаторно-курортною путівкою / відмова забезпечені санаторно-курортною путівкою.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника: по телефону або поштою.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами), «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2008  № 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення».

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій, або осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 та п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка лікувальної установи за формою №070/о;

– копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

– копія військового квитка (за наявності);

– копія документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Копії документів подаються за наявності оригіналів.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавств.

Підстава для отримання

– Перебування на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

– підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

– гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

– наявність інформації про умови проживання та харчування;

– перелік послуг, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

– наявність інформації про вартість путівки;

– згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Відсутність статусу;

– оздоровлення в поточному році;

– неповний та неналежно оформлений пакет документів.

Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення у трьох примірниках договору.

Результат надання послуги

Організація санаторно-курортного лікування.

Способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника здійснюється у письмовій формі або в телефонному режимі.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням» (зі змінами).

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік необхідних документів

Для взяття на облік для забезпечення путівкою громадянин, віднесений до категорії 1 (особа з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”), щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу), один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають:

1) для забезпечення громадянина, віднесеного до категорії 1:

– заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – заява);

– довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

– копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1;

– копію паспорта громадянина України.

У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним, від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

2) для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює:

– заяву;

– довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

– довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

– копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

– копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1, у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;

– копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Підстава для отримання

Наявність медичних показань для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі; заява подана особою, яка не має права на взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви із всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою / відмова щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника: по телефону або поштою.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку на відповідний рік;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 № 868 «Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.06.2017 за № 43/30611;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2008 № 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення».

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

Перелік необхідних документів

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о, довідка МСЕК.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги, поштою.

Підстава для отримання

Наявність медичних показань для забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання неповного пакету документів;

заява подана особою, яка не має права на взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

У порядку черговості в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік

Результат надання послуги

Забезпечення санаторно-курортною путівкою / відмова щодо забезпечення санаторно-курортною путівкою

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через законного представника: по телефону або поштою

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615; Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 № 868 «Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.06.2017 за № 43/30611; Наказ Міністерства соціальної політики Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) на відповідний рік, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2008 № 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення”

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Перелік необхідних документів

 Заява про виплату компенсації;

 паспорт громадянина України та його копія;

 посвідчення особи, що підтверджує її належність до категорії громадян;

 документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження особи з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування) або зворотний талон санаторно-курортної путівки;

У разі якщо, особа з інвалідністю працює або навчається:

– довідка з місця роботи (навчання) про те, що особа протягом попередніх двох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку

Спосіб подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, поштою

Підстава для отримання

Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування) за умови перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Перелік підстав для відмови в призначенні

У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення компенсації або письмова відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами);

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ (зі змінами);

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» (зі змінами).

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Перелік необхідних документів

– Заява про виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (далі – компенсація);

– посвідчення особи, що підтверджує її належність до осіб пільгової категорії;

– облікові дані про одержання путівок чи отримання грошової компенсації.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення компенсації, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги.

Підстава для отримання

Перебування на обліку для виплати грошової компенсації.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Подання не в повному обсязі встановленого переліку документів;

– з дня звернення із заявою про виділення путівки або виплату компенсації не пройшло 2 роки або особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Один раз на два роки з дня звернення із заявою про виділення путівки або виплату компенсації за бажанням, якщо ці особи протягом двох років не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.

Результат надання послуги

Призначення компенсації / відмова у призначені компенсації.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення компенсації видається одержувачу. Компенсацію можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами), «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1109 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 35 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 294 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1017 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018  № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615.

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки та вартості санаторно-курортного лікування

Перелік необхідних документів

– Заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки (далі – компенсація);

– медична довідка за формою 070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

– посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує її належність до пільгової категорії громадян;

– облікові дані про одержання путівок чи отримання грошової компенсації.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення компенсації, подаються особисто.

Підстава для отримання

Грошова компенсація за путівку виплачується особі з інвалідністю, якщо вона протягом попередніх трьох календарних років перебувала на обліку та не одержувала безоплатної санаторно-курортної путівки.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі;

заява подана особою, яка не має права на призначення компенсації;

смерть отримувача даної послуги.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення компенсації / відмова у призначені компенсації.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення компенсації видається одержувачу. Компенсацію можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615.

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

Перелік необхідних документів

Заява супроводжуючої особи про виплату грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (далі – компенсація);

проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно-курортного закладу і назад;

документ, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування;

посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує належність до даної категорії осіб;

паспорт громадянина України

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення грошової компенсації, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Підстава для отримання

Супроводження осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку до санаторіїв (відділень) спінального профілю, яких забезпечено санаторно-курортним лікуванням

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі;

заява подана особою, яка не має права на призначення компенсації;

смерть отримувача даної послуги

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

30 календарних днів.

Результат надання послуги

Призначення компенсації / відмова у призначені компенсації

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення компенсації видається одержувачу. Компенсацію можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018  № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Перелік необхідних документів

Заява особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняної до неї особи про виплату грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад (далі – компенсація);

документ що засвідчує проходження особою з інвалідністю внаслідок війни санаторно-курортного лікування (зворотній талон від путівки);

проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно-курортного закладу і назад;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняної до неї особи, що підтверджує належність до даної категорії осіб

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення грошової компенсації, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Підстава для отримання

Забезпечення санаторно-курортною путівкою

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі; заява подана особою, яка не має права на призначення компенсації

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів

Результат надання послуги

Призначення компенсації / відмова у призначені компенсації

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення компенсації видається одержувачу.

Компенсацію можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-ХІІ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 „Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150”;

Наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018 № 73 „Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615