Санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява на отримання грошової компенсації замість путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

1) для забезпечення громадянина, віднесеного до категорії 1:

– довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

– копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

– копія паспорта.

У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

2) для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює:

– заява про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

– довідка для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за  формою 070/о (у разі наявності);

– копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

– копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– копія свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;

– копія паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Одному з батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення путівкою відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, послуги з лікування не надаються.

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– додатково до зазначених документів – довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, поштою.

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність статусу;

– потреба у санаторно-курортному оздоровленні.

Підстави для відмови

– Відсутність статусу;

– зміна категорії;

– неповний та неналежно оформлений пакет документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

30 календарних днів від дня надання заяви та надходження усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, поштою.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Наказ «Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою» (видається Міністерством соціальної політики щороку).

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка закладу охорони здоров’я  за формою № 070/о.

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку додають:– довідку з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність статусу;

– потреба в оздоровленні;

– перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

– виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

– наявність у санаторно-курортного закладу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання;

– надання санаторно-курортним закладом гарантійного листа про згоду на оздоровлення громадянина та про готовність укласти договір;

– згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

Підстави для відмови

– Відсутність статусу;

– оздоровлення в поточному році;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– у випадку, коли при перевищенні вартості санаторно-курортного лікування граничного розміру грошової допомоги заявник відмовляється здійснити доплату цієї різниці за рахунок власних коштів.

Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення договору у трьох примірниках.

Результат надання послуги

Організація санаторно-курортного лікування.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника про наявність  санаторно-курортної путівки відповідного профілю лікування у письмовій формі або в телефонному режимі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200».

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій, або осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 та п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– медична довідка лікувальної установи за формою №070/о;

– копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

– копія військового квитка (за наявності);

– копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Копії документів подаються за наявності оригіналів.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

– Перебування на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

– підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

– гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

– інформацію про умови проживання та харчування;

– перелік послуг, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

– інформацію про вартість путівки.

– згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

Підстави для відмови

– Відсутність статусу;

– оздоровлення в поточному році;

– неповний та неналежно оформлений пакет документів.

Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення у трьох примірниках договору.

Результат надання послуги

Організація санаторно-курортного лікування.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника здійснюється у письмовій формі або в телефонному режимі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням».

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про взяття на облік  для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

Постраждалою особою 1 категорії додатково подається:

– копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

– копія паспорта;

– у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Одним із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особою, що замінює батьків:

– довідка для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

– копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

– копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини з інвалідністю;

– копія паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

– документи, що підтверджують повноваження особи, яка замінює батьків та їх копії;

– довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (тільки для осіб, які проживають у приватному секторі);

– у разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність статусу;

– потреба в санаторно-курортному лікування (відпочинку).

Підстави для відмови

– Відсутність статусу;

– зміна категорії;

– неповний та неналежно оформлений пакет документів;

– одержання в поточному році безоплатної путівки за кошти державного бюджету в іншій організації.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається в міру надходження коштів для забезпечення путівкою з урахуванням черговості подання заяв.

Результат надання послуги

Забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Інформування заявника про можливість забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги у письмовій формі або в телефонному режимі.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

-Заява; -паспорт громадянина України та його копія; – медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о; – документ, що підтверджує наявність інвалідності та його копія. Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність інвалідності;

– потреба в санаторно-курортному лікуванні;

– належним чином оформлений пакет документів;

– заява за зареєстрованим місцем проживання особи, а особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції – за фактичним місцем проживання;

– особа забезпечується путівками строком на 18-21 день в порядку черговості.

Підстави для відмови

Закінчення строку дії медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається з урахуванням медичних рекомендацій щодо профілю лікування та черговості подання заяви.

Результат надання послуги

Отримання санаторно-курортної путівки.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про надходження санаторно-курортної путівки із зазначенням часу та місця отримання здійснюється в телефонному режимі, письмово або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад».

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про виплату компенсації;

– паспорт громадянина України та його копія;

– посвідчення особи,  що підтверджує її належність до категорії громадян;

– документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження особи з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування) або зворотний талон санаторно-курортної путівки;

– довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності) та її копія.

У разі якщо, особа з інвалідністю працює або навчається:

– довідка з місця роботи (навчання) про те, що особа протягом попередніх двох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку;

– довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності) та її копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, поштою.

Підстави та умови отримання послуги

Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування) за умови перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Підстави для відмови

У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення компенсації або письмова відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про виплату компенсації;

– посвідчення особи,  що підтверджує її належність до категорії громадян;

– Паспорт громадянина України та його копія;

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія;

– довідка з місця роботи, навчання, служби про те, що протягом попередніх двох років особа   не  одержувала  безоплатної  санаторно-курортної  путівки.

Для представника:

– Паспорт громадянина України та його копія;

– довіреність.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Наявність облікових даних.

Грошова компенсація виплачується  особам  через два роки після звернення із заявою  про  виділення путівки або виплату грошової  компенсації, якщо вони протягом цього   періоду не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки

Підстави для відмови

У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторнокурортну путівку.

У разі смерті особи,  яка мала право на  грошову компенсацію або компенсацію   вартості самостійного санаторно-курортного лікування, не одержана нею сума не виплачується.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»,

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки та вартості санаторно-курортного лікування

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про виплату грошової компенсації;

– паспорт громадянина України та його копія;

– медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о щодо необхідності забезпечення санаторно – курортним лікуванням;

– документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування);

– посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує її належність до відповідної категорії громадян;

– копія довідки медико-соціальної комісії про групу інвалідності.

Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування особі з інвалідністю, яка працює (навчається), виплачується на підставі довідки з місця роботи (навчання) про те, що вона протягом трьох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, надіслання поштою.

Підстави та умови отримання послуги

– Наявність відповідного статусу;

– наявність медичних рекомендацій щодо необхідності санаторно – курортного лікування;

– неодержання протягом попередніх трьох календарних років безоплатної безоплатної путівки до санаторно – курортного закладу;

– право на грошову компенсацію за самостійне лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на три календарних роки (рахуючи рік, коли особа з інвалідністю проходила самостійно санаторно-курортне лікування) за умови перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Підстави для відмови

– Відсутність статусу;

– отримання безоплатної санаторно-курортної путівки;

– смерті особи, яка мала право на грошову компенсацію, але за життя її не отримала;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про реабілітації осіб з інвалідністю в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно – курортного лікування».

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява; – паспорт громадянина України; – проїзні квитки (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному). У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави та умови отримання послуги

Наявність зворотного талона путівки.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

30 календарних днів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад.

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява про виплату вартості проїзду до санаторно – курортного закладу і назад;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

– проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно – курортного закладу і назад (відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні);

– документ, що засвідчує проходження особі з інвалідністю санаторно – курортного лікування;

– посвідчення особі з інвалідністю внаслідок  війни, що підтверджує належність до даної категорії осіб;

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Отримання санаторно-курортного лікування та наявність проїзних документів.

Підстави для відмови

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

Результат надання послуги

Призначення грошової компенсації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику, у разі необхідності письмової відповіді – надсилається поштою.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150».