Отримання соціальних допомог та компенсацій

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ “ПАКУНОК МАЛЮКА”

Перелік необхідних документів

– Заява із зазначенням реквізитів спеціального рахунку.

– копія свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, ― копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

– копія посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

– копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України);

– копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

– копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);

– копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

– довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Спосіб подання документів

Заява та документи подаються в паперовій формі

Підстава для отримання

Народження живонародженої дитини

Перелік підстав для відмови в призначенні

Отримувачу може бути відмовлено у наданні “пакунка малюкаˮ в разі:

– подання пакета документів не в повному обсязі;

– подання пакета документів пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини, для отримання „пакунок малюкаˮ;

– подання пакета документів пізніше року з дня народження дитини для отримання компенсації замість „пакунок малюкаˮ

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про надання “пакунка малюкаˮ та видається “пакунок малюкаˮ за його наявності. У разі “пакунка малюкаˮ, його може бути надано в порядку черговості. У разі неотримання “пакунка малюкаˮ протягом 30 днів з дня народження дитини з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154—259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність “пакунка малюкаˮ отримувач має право на отримання грошової компенсації

Результат надання послуги

Надання „пакунка малюкаˮ або грошової компенсації / відмова в наданні „пакунка малюкаˮ або грошової компенсації

Способи отримання відповіді (результату)

Інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі „пакунка малюка” відбувається у спосіб, зазначений у заяві

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ,
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р. № 744 „Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюкаˮ, Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020р.  № 1180 „Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюкаˮ

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Призначення компенсації за послугу «муніципальна няня»

Перелік необхідних документів

У паперовій формі отримувач послуги  подає такі документи:

– Заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги „муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги „муніципальна няняˮ;

– копію договору між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею, в якому зазначено місце проживання отримувача послуги „муніципальна няня” та муніципальної няні;

– документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги „муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги „муніципальна няня” (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція).

До заяви додаються копії:

– Свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, – копія свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою);

– паспорта отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

– документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

– рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

– довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

– медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

– трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” та документа  з місця роботи, що підтверджує  надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб — підприємців);

– довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).ˮ.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

В електронній формі отримувач послуги подає такі документи:

– електронну заяву про надання компенсації послуги;

– електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги “муніципальна няняˮ;

– скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

– відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі. відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня” (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція.

До заяви додаються:

– відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, — сканована копія виданого компетентним органом країни перебування і легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

– сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

– сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною);

– сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

– сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

– сканована копія трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” та документа  з місця роботи, що підтверджує  надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб — підприємців);

– сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або удосконалений електронний підпис. Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, реєстраційний номер платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) та дані паспорта громадянина України отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” отримуються з кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підписуˮ.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником, або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

Підстава для отримання

До 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу “муніципальна няняˮ, подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”;

– отримувачі послуги „муніципальна няняˮ за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, за винятком отримувачів послуги „муніципальна няняˮ, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність; отримувачів послуги „муніципальна няняˮ, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

– надається, якщо один із батьків, опікунів або обоє незайняті та є особами з інвалідністю І, ІІ групиˮ;

– протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору, продовження строку його дії або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня”.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Подання пакета документів не в повному обсязі;

– відсутність інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та/або викладення недостовірної інформації в договорі;

– у разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється;

– у разі, коли отримувачем послуги було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення;

– у разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги;

– у разі переїзду отримувача послуги “муніципальна няня” до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги “муніципальна няня” (розірвання договору, смерть отримувача послуг “муніципальна няня”, дитини, припинення діяльності фізичної особи – підприємця, юридичної особи, яка надає послугу “муніципальна няня”), – з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

– за заявою отримувача послуги “муніципальна няня” – з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;

– не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Прийняття рішення – протягом 10 робочих днів із дати надходження документів.

Результат надання послуги

Призначення компенсації послуги “муніципальна няня” або відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Письмово (протягом 3 робочих днів після прийняття рішення про призначення).

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 897 «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Перелік необхідних документів

– заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– свідоцтво про народження дитини;

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Спосіб подання документів

Особисто заявником, законним представником.

Підстава для отримання

Наявність у дитини захворювання.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Виплата допомоги припиняється у разі: – якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; – встановлення такій дитині інвалідності; – позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; – позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду; – скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; – звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків; – смерті дитини; – смерті отримувача допомоги. Виплата допомоги призупиняється у разі: – тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги; – влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– нездійснення догляду за хворою дитиною.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом десяти робочих днів з дня подання заяви.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми»,

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника

Перелік необхідних документів

– Заява;

– копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

– копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

– копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

– копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

 – довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги дітям померлого годувальника органи соціального захисту населення додають до заяви відомості про відсутність у померлого годувальника на день смерті страхового стажу, необхідного йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, одержані від органів, які призначають пенсії.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Підстава для отримання

Належність до відповідної категорії.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Надання неповного пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні допомоги) видається   (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 663 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та його копія;

-документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом.

В разі необхідності:

– довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

– довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

– довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.Для підтвердження даних про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем та відповідно до закону звільнена від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не є застрахованою особою та не бере добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

– Відповідність зазначеній категорії;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 робочих днів, після надання на протязі місяця (з дня звернення) необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.

Призначення допомоги при народженні дитини

Перелік необхідних документів

– Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– у разі якщо один з батьків дитини (опікун)  звертається за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання допомога надається  за умови надання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за  місцем реєстрації;

– реквізити банківської установи в разі перерахування допомоги на рахунок.

Опікуни подають додатково:

– копію рішення про встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає:

– заяву;

– копію свідоцтва про   народження дитини.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі:

– копії  свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини;

– копії свідоцтва про смерть.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Допомога надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

Заява може бути подана в  електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи  органів  виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням  електронного цифрового підпису)  структурному підрозділу з питань  соціального захисту населення за  зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за   інформацією з Державного реєстру актів  цивільного стану громадян, отриманою  шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та  Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини  призначається лише після підписання у  місячний строк зазначеної заяви. У разі  не підписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

Підстава для отримання

Народження дитини, звернення за призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Виплата допомоги припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

– нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

– припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, батьки якої дали згоду на її усиновлення;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (із змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19.05.2008 №254/704/260/427/2014 «Про затвердження порядку виплати державної допомоги при народження дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання» (із змінами та доповненнями).

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

Перелік необхідних документів

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – декларація);

4) довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

5) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

6) копія свідоцтва про народження дитини.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

Мати або батько у разі смерті одного з батьків дитини, що не отримує на дитину пенсію у зв’язку із втратою годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на дитину зазначені пенсію та державну соціальну допомогу.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі наданого центром соціальних служб висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами, на підставі довідки закладу освіти до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

У свідоцтві про народження дитини  або документі про народження дитини,  виданому компетентними органами  іноземної держави, за умови його легалізації  в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в  установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

У разі смерті одного з батьків дитини, коли мати (батько) не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію;

Допомога на дітей одиноким матерям,   одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно технічної) та вищої освіти та закладах професійної (професійно технічної) та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для

Дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

З 1 липня 2020 р. призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні – червні 2020 р., здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу (якщо усиновлювачами є подружжя, – одному з них на їх розсуд), який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення, крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених в абзацах десятому – чотирнадцятому цього пункту);

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком  до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям(батькам) припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

– скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

– реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

– надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги;

– якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, – з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення. В такому разі на наступний строк допомогу на дітей одиноким матерям може бути призначено не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;

– у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги на дітей одиноким матерям (зокрема, смерть одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни;

– за заявою отримувача допомоги на дітей одиноким матерям – з місяця, що настає за місяцем її подання;

– якщо реєстрацію особи, яка включена до складу сім’ї, як безробітної припинено з причин, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації в разі працевлаштування самостійно), вісімнадцятим – двадцять першим підпункту 1, підпунктами 2 і 3 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662), – з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з центру зайнятості;

– у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа, фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям, – з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація з Держприкордонслужби.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасового працевлаштування дитини;

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб та/або служб у справах дітей або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом ради територіальної громади, до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

Перелік необхідних документів

– Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя – одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

– копія рішення суду про усиновлення дитини за наявності оригіналу;

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної  сили рішенням про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

Перелік підстав для відмови в призначенні

У разі смерті дитини до прийняття рішення про призначення допомоги при усиновленні дитини така допомога не виплачується.

Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного тримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– смерті дитини або отримувача допомоги;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Перелік необхідних документів

– Заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, яка складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія  рішення  органу  опіки  та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

– довідка про реєстрацію місця проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок  бюджетних коштів;

– видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які  кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);                                                                     – довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);                   – медичний  висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ України порядку;                       – у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, державна допомога призначається на підставі письмової заяви опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

– Призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи піклування;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

– працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку; – усиновлення дитини, передача дитини батькам;

– досягнення дитиною 18-річного віку;

– надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

– влаштування дитини на повне державне утримання (якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається та виплачується за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки закладу  освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні).

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 робочих днів після надання заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (зі змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» (зі змінами та доповненнями),

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальних допомог затверджена наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (зі змінами та доповненнями).

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (віком до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Перелік необхідних документів

– Заява;

– копія документа, що посвідчує особу заявника;

– копія свідоцтва про смерть;

– копія документа, який підтверджує статус особи померлого;

– копія свідоцтва про одруження;

– копія свідоцтва про народження дитини.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

Наявність належно оформленого пакету документів.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Відсутність статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

За наявності фінансування.

Результат надання послуги

Отримання одноразової допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 272 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною».

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії медичного закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Перелік необхідних документів

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд ( за наявності оригіналу);

У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Наявність в сім’ї особи з психічним розладом.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Неповний або неналежно оформлений пакет документів;

– сталися зміни у складі сім’ї у зв’язку із смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;

– закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

– особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Рішення про призначення допомоги на догляд або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 днів з дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Рішення про призначення допомоги на догляд або відмова в її наданні.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»,

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт  громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Для непрацюючих малозабезпечених осіб:

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають:

– паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби – паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, до якого надійшла заява про надання допомоги.

Спосіб подання документів

Особисто або законним представником.

Підстава для отримання

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Допомога не виплачується у разі смерті непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та припинення інвалідності.

Доход особи перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 30 календарних днів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або законним представником.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України про державний бюджет України на відповідний рік,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256  “Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»,

Наказ Мінсоцполітики від 05.01.2015 № 1 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню».

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Перелік необхідних документів

– Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

– за наявності паспорту громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу,  копія сторінок з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації;

– документ, про присвоєння  реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

Указ Президента України про присвоєння жінці почесного звання України «Мати-героїня».

Перелік підстав для відмови в призначенні

Не присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», відсутність повного пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова у призначенні.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) заявник, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Указ Президента України від 25.12.2007 №1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» (зі змінами та доповненнями),

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальних допомог затверджена наказом Міністерством праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (зі змінами та доповненнями).

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

Перелік необхідних документів

– Заява про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

– за наявності оригіналу, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

Спосіб подання документів

Особисто заявником, або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

Наявність рішення міжвідомчої комісії, з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком:

– Вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

– вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

– навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

– подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

– інших обставин, не пов’язаних з волонтерською діяльністю.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Одноразова грошова допомога виплачується особі не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після надходження коштів на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Про надходження рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги повідомляється не пізніше ніж через три робочих дні письмово особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги.

Результат надання послуги

Призначення одноразової грошової допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про волонтерську діяльність»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №  604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту».

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Перелік необхідних документів

Для призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;- копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;‑ висновок медико-соціальної експертної  комісії  (далі – МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, крім осіб з інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації  інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук – копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;- копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних  аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

Для призначення компенсації на транспортне обслуговування:

– заява;

– паспорт громадянина України;

– висновок МСЕК про наявність у осіб з інвалідністю медичних показань для забезпечення їх автомобілем.

Особам з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких  встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, особам з інвалідністю,  які  мають  кукси  обох  ніг  і рук:

–  копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

Відповідність категоріям, які мають право на послугу.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– особа з інвалідністю або діти з інвалідністю, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі;

– особа з інвалідністю, законний представник недієздатних осіб з інвалідністю, діти з інвалідністю, які відповідно до законодавства не мають права на забезпечення автомобілями;

– особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, не призначається компенсація на транспортне обслуговування;

– особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на транспортне обслуговування не призначається компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 30 календарних днів.

Результат надання послуги

Призначення компенсацій.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або за його заявою надсилається поштою.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування».

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

– рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

– документи, що підтверджують статус дитини;

– інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

– довідка з місця навчання про розмір стипендії;

– копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

– копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

Спосіб подання документів

Особисто батьками-вихователями, одним із прийомних батьків.

Підстава для отримання

Влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сім’ї;

До дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – 23-річного віку або закінчення відповідного закладу освіти;

– набуття або надання дитині повної цивільної дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за трудовим договором, запис матір’ю або батьком дитини, провадження підприємницької діяльності);

– влаштування дитини в заклад освіти на повне державне забезпечення;

– смерть дитини.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій інформацію про призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків», Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– трудова книжка;

– декларація про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за встановленою формою;

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

– довідка про склад сім’ї ( тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі ), видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування;

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

– висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

– довідка МСЕК для осіб з інвалідністю.

Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни додатково подають документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Другої світової війни.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

– Відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом утримувати особу яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду і одержує пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності;

– надбавка до пенсії на догляд не призначена;

– наявність у особи інвалідності 1 групи(для осіб з інвалідністю І групи).

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Зміна статусу;

– призначення відшкодування витрат на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

– перебування на повному державному утриманні;

– працевлаштування особи;

– виїзд на постійне проживання за кордон.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 календарних днів від дати надання заяви та надходження повного пакету документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями),

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 663 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»,

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Перелік необхідних документів

– Заява, яка складена за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

– довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Для призначення допомоги на наступний строк уповноважений представник сім’ї   подає заяву і декларацію про доходи та майно.

Для внутрішньо перемішених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Для усиновлюючих осіб:

– копія рішення про усиновлення (за наявості оригіналу).

Спосіб подання документів

Уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, поштою.

Підстава для отримання

Доходи сім’ї не перевищують встановленого державою рівня малозабезпеченості.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:

– в декларацію та заяву, не у повному обсязі внесені відомості про членів малозабезпеченої сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

– у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених в абзацах десятому – чотирнадцятому цього пункту);                                                                              під час вибіркового обстеження  матеріально-побутових  умов сім’ї  з’ясовано,  що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у  декларації про доходи та майно (здача у  найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька  членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від  утримання худоби, птиці, інших тварин;  дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо;

– особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

– у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком  до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505;

– у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

 Виплата допомоги припиняється або зупиняється:

–  на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб та/або служб у справах дітей або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом ради територіальної громади, до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу;

– якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, – з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення. В такому разі на наступний строк допомогу на дітей одиноким матерям може бути призначено не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення;

– у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги на дітей одиноким матерям (зокрема, смерть одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни;

– у разі  не надання соціальних послуг з догляду відповідно до законодавствау зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям, – з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація з Держприкордонслужби

– неповний пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»,

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015  № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та надбавки на догляд

Перелік необхідних документів

Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства  і дітям   з    інвалідністю:

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

– паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

– довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

– довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

– копія рішення суду про усиновлення дитини(за наявності);

– довідка про місце проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

– довідка про місце проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)   законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

– іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина з інвалідністю, то разом із заявою він подає довідку місцевого органу з питань соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю за місцем свого проживання.

При переведенні особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю з пенсії або з державної соціальної допомоги, призначеної згідно з Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” додатково додається:- довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії або державної соціальної допомоги згідно із Законом України ” Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;-  виписка з акта огляду МСЕК чи медичний висновок про дитину з інвалідністю закладу охорони здоров’я, які вилучаються з пенсійної справи одержувача пенсії (у пенсійній справі залишається завірена у встановленому порядку копія медичного документа) або з справи одержувача державної соціальної допомоги згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю “.

Для призначення надбавки на догляд одиноким особам з інвалідністю з дитинства II–III груп:

– висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III групи у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання), а також додатково подають довідку про склад сім’ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір подає:

– оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

– довідка про спільне проживання  з дитиною з інвалідністю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько подає:

– копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);

– копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

– довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А законний представник додатково, подає:

– довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю підгрупи А, видана уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю:

– Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;

– довідка про склад сім’ї (крім сім’ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  ;

– копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

– довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

– довідка з місця навчання дитини.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею додатково подають:

– первинний обліковий документ № 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді” за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року   № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485;

– копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника); копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатним; копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

– Особисто заявником, законним представником;

– поштою.

Підстава для отримання

Наявність інвалідності.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Ненадання повного та належно оформленого пакету документів;

– закінчення строку інвалідності;

– отримання пенсії (крім пенсії в разі втрати годувальника);

– у випадку пропуску особою з інвалідністю з дитинства строку переогляду стану здоров’я органами медико-соціальної експертизи або дитини з інвалідністю – лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць;

– у разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких матерів та одиноких батьків та осіб, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А ), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або надбавки або письмова відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Сімейний кодекс України,

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

– документ, що підтверджує законні підстави перебування в Україні;

– документ, що підтверджує спеціальний статус особи;

– копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

– копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі наявності);

– копії свідоцтв про народження всіх дітей.

Копії документів надаються за наявності оригіналу.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Ненадання повного та належно оформленого пакету документів;

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– відмова отримувача допомоги від виховання дитини;

– нецільове використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– втрата статусу багатодітної сім’ї;

– смерть дитини;

– смерть отримувача допомоги.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова з зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення.

Способи отримання відповіді (результату)

Орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Конституція України,

Закон України «Про охорону дитинства»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям».

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання чи перебування невідомо

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім’ї). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Додатково у разі необхідності подаються  документи:

– рішення суду (виконавчий лист) про  стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

– довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а  також щодо перебування на строковій військовій  службі;

– повідомлення органу внутрішніх справ про  те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів  державної виконавчої служби/ приватних виконавців, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі  проведення антитерористичної операції,  тимчасова допомога призначається на  підставі письмової заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто одним з батьків, який утримує дитину.

Підстава для отримання

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

– відомості  про  одного  з  батьків  (платника аліментів), які внесено  до  Єдиного  реєстру  боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

– стосовно одного з батьків здійснюється   кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в   установленому порядку недієздатним, а  також перебуває на строковій військовій службі;

– місце проживання (перебування) одного з   батьків не встановлено.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– встановлення місця проживання  (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

– виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

– досягнення дитиною 18-річного віку;

– виконання в повному обсязі зобов’язань  одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

– влаштування дитини до відповідної  установи (закладу) на повне державне утримання;

– скасування або визнання усиновлення недійсним;

– усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

– відмови від стягнення аліментів;

– добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти;

– скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

– смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

– смерті одного з батьків, зобов’язаного  сплачувати аліменти, або визнання його в  установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

– позбавлення в установленому порядку  одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

– відібрання дитини від одного з батьків,  який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;

– встановлення над дитиною опіки чи піклування;

– сплати аліментів одним з батьків;

– дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.  Якщо  дитина,  яка перебуває у відповідній установі  (закладі)  на  повному  державному  утриманні, перебуває вдома   під час літніх канікул або карантину,  встановленого Кабінетом  Міністрів  України  з  метою  запобігання  поширенню на території   України   гострої   респіраторної   хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається та  виплачується  за  повні  місяці такого перебування на підставі довідки  закладу  освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні;

– відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників;

– заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви.

У разі коли одержувачем навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на тимчасову допомогу та визначення її розміру, а також у разі неповідомлення або невчасного повідомлення про виникнення обставин, за яких виплата тимчасової допомоги припиняється, на наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через 12 місяців з місяця виявлення порушення (виникнення обставин).

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або письмова відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» (із змінами та доповненнями),

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (із змінами та доповненнями),

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Перелік необхідних документів

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

– Заява про згоду надавати соціальні послуги;

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

– копія трудової книжки, а у разі її відсутності – письмове повідомлення особи із зазначенням  інформації про відсутність трудової книжки та  про останнє місце  роботи чи отримання доходів;

– заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з  використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”);

Особою, яка потребує надання соціальних послуг:

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

– висновок лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком особи з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково).

Законний представник дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

– заяву про необхідність надання соціальних послуг;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного  стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявниками або законними представниками дитини.

Підстава для отримання

Можливість надання фізичною особою соціальних послуг.

Перелік підстав для відмови в призначенні

  1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

– державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

– відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

  1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».
  2. Фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі.
  3. Самозайнятим особам.
  4. Фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
  5.  Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу».

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004.

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України;

– довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

– трудова книжка;

– декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

– довідка МСЕК (для осіб з інвалідністю).

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

– копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

– копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби;

– копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

– довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

Для внутрішньо переміщених осіб:

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

– Наявність статусу;

– вiдсутнiсть необхiдного трудового стажу для отримання пенсiї;

– неодержання пенсію або соціальних виплат, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

– малозабезпеченість;

Для призначення допомоги дитині померлого годувальника:

– якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Відсутність статусу;

– зміна статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 (із змінами та доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 663 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги».

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

– копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.

Підстава для отримання

Наявність статусу постраждалої від торгівлі людьми.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Неповний пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»,

Наказ Мінсоцполітики від 05.03.2013 № 99 «Про затвердження форми заявки про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

Призначення матеріальної допомоги на поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності

Перелік необхідних документів

– Заява особи, яка здійснила поховання;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та його копія;

– копія свідоцтва про смерть або копію довідки про смерть померлого;

– копія посвідчення або документ, який підтверджує статус;

– документи, які засвідчують видатки на ритуальні послуги;

– довідка внутрішньо переміщеної особи померлого (за наявності).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявник.

Підстава для отримання

Поховання померлої особи.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

В день звернення, протягом шести місяців після смерті особи.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про поховання та похоронну справу»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни»,

Наказ Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.11.2009 № 173 «Про фінансування та виплату відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни»,

Порядок «Використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни» затверджений Рішенням обласної ради від 04.02.2016 №57-VII (III сесія VII скликання).

Призначення одноразової допомоги на поховання особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,та особам з інвалідністю”

Перелік необхідних документів

– Заява;

– довідка про смерть, видана державними органами реєстрації актів цивільного стану.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Смерть особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» за умови звернення протягом 12 місяців після смерті особи.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

В термін протягом 10 календарних днів за умови звернення протягом 12 місяців після смерті особи.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

Допомога на поховання у разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років членам її сім’ї або особі, яка здійснила поховання

Перелік необхідних документів

– Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

– паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

– довідка про присвоєння ідентифікаційного  номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громодян про смерть для отримання допомоги на поховання;

– оригінал та копія довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності померлого;

– довідка про смерть.

У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю за кордоном подаються видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи (далі – легалізований документ), що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

– наявність статусу;

– смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– відсутність статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою);

– смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України вiд 30.04.2002  № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,

Щорічні накази районних адміністрацій ХМР щодо визначення порядку фінансування та виплати допомоги на поховання.

Виплата одноразової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт  чи  інший  документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого;

– довідка про смерть;

– довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Спосіб подання документів

Особисто заявник.

Підстава для отримання

Смерть особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

За умови звернення протягом 6 місяців після смерті.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

В строк не більше 30 календарних днів, за наявності фінансування.

Результат надання послуги

Призначення допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про поховання та похоронну справу»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».