Skip to main content

Отримання соціальних допомог та компенсацій

Допомога на поховання в разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років членам її сім’ї або особі, яка здійснила поховання

Перелік необхідних документів

Для оформлення допомоги на поховання член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення заяву та довідку про смерть, видану органом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

– паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

– документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю віком до 18 років за кордоном член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

На звороті довідки про смерть або легалізованого в установленому порядку документа, що засвідчує смерть, відповідальним працівником органу соціального захисту населення робиться запис про призначення допомоги на поховання із зазначенням дати і суми до виплати, який засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою цього органу.

Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою.

Спосіб подання документів

Заява та документи подаються в паперовій формі.

Підстава для отримання

Смерть особи з інвалідністю, яка отримувала державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою);

– смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги на поховання/ відмова в призначенні.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ, „Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03.02.2021 № 79 „Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.  

Призначення одноразової допомоги на поховання особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

Перелік необхідних документів

– паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

– документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– Заява;

– свідоцтво про смерть

Спосіб подання документів

Особисто заявником, який здійснив поховання.

Підстава для отримання

Смерть особи, яка отримувала державну соціальну допомогу відповідно до Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” за умови звернення не пізніше 12 місяців після смерті одержувача допомоги.

Перелік підстав для відмови в призначенні

У разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні, або особи, поховання якої проводиться за рахунок коштів державного бюджету, допомога на поховання не виплачується (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншими особами).

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Протягом 10 календарних днів

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про відмову в призначенні допомоги суб’єкт надання адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV,

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”.

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Перелік необхідних документів

заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначеного Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Громадяни Республіки Польща, які перебувають на території України на умовах, передбачених Законом України “Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України”, пред’являють паспортний документ іноземця, іноземці та особи без громадянства – паспортний документ іноземця та посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Підстава для отримання

Право на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (далі – допомога) мають:

– особи, що одночасно відповідають таким умовам:

1) досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років – які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років – які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років – які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік – які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

63 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

64 роки – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

64 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

65 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;

2) не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомоги, що призначається відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”);

3) є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);

Крім того, право на соціальну допомогу мають:

– особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

– діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи

Особам, які одержують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства (чи мають право на їх призначення), за бажанням замість зазначених виплат може бути призначена соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

Якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, ці виплати призначаються одночасно.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подано не усі необхідні документи для призначення допомоги;

особа не має права на призначення допомоги.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Заява про призначення допомоги розглядається не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про відмову в призначенні допомоги суб’єкт надання адміністративної послуги письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”,

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та надбавки на догляд

Перелік необхідних документів

Для призначення державної соціальної допомоги заявником, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), подаються такі документи:

заява;

копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);

копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років одному з батьків, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходять військову службу, не займають виборну посаду, додатково подаються:

заява;

для осіб, зазначених в абзаці десятому пункту 5 цього Порядку, – копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або копія довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька, легалізованого в установленому законодавством порядку, якщо така особа не перебуває (не перебувала) на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Такі документи не подаються, якщо така особа перебуває на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Перевірка відомостей щодо отримання допомоги на дітей одиноким матерям здійснюється органами соціального захисту населення з використання інформаційних систем;

для осіб, зазначених в абзаці одинадцятому пункту 5 цього Порядку, – копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (рішення суду про оголошення батька померлим/рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до зазначеного Реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин);

для осіб, зазначених в абзаці дванадцятому пункту 5 цього Порядку, – копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

для осіб, зазначених в абзаці тринадцятому пункту 5 цього Порядку, – первинний обліковий документ № 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді” за формою, затвердженою МОЗ (далі – довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), та копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг із них.

Усиновлювачі подають також копію рішення суду про усиновлення.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

Заява з документами може бути надіслана засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (з накладенням кваліфікованого електронного підпису). Відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) заявника, його реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), а також реквізити паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), отримуються із кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого електронного підпису.

До заяви в електронній формі заявник додає копії документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд), зазначених у пункті 6 цього Порядку (крім копії свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років). Серія та номер свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років зазначаються у заяві в електронній формі (відомості про дату видачі та найменування органу, який його видав, отримуються шляхом електронної взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

Якщо заяву з документами надіслано в електронній формі без кваліфікованого електронного підпису, державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд) призначається лише після підписання заявником заяви у паперовій формі протягом трьох місяців з дня її подання в електронній формі.

Підстава для отримання

Для призначення державної соціальної допомоги: встановлення інвалідності, визнання дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Для отримання надбавки на догляд: потреба в постійному сторонньому догляді.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі; виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення надбавки на догляд.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Не пізніше ніж 10 днів після надходження заяви з необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги (надбавки на догляд) / відмова в призначенні допомоги (надбавки на догляд).

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу (надбавку на догляд) можна отримати через виплатні об’єкти АТ „Укрпоштаˮ або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ;

„Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03.02.2021 № 79 „Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (далі – Порядок);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Перелік необхідних документів

Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), подає такі документи:

– заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (в декларації зазначається інформація про склад сім’ї заявника);

– довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

– довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності)

Спосіб подання документів

Заява та декларація можуть бути надіслані органу соціального захисту населення поштою або в електронній формі (після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів) через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних заявника, підтверджених у процесі автентифікації із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням інформаційно-комунікаційних систем заяви та декларації без кваліфікованого електронного підпису із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків, державна соціальна допомога призначається лише після підписання заявником таких документів у паперовій формі протягом місяця з дня їх подання в електронній формі.

Підстава для отримання

Сім’я з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані у філії регіонального/міжрегіонального центру зайнятості (або міському, районному, міськрайонному центрі зайнятості – до дати припинення їх діяльності) (далі – центр зайнятості) як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).

Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або житла, знищеного/непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або з інших причин за наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або за умови подання документального підтвердження від органів місяцевого самоврядування факту знищення/пошкодження житлового приміщення (квартири, будинку), а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлових приміщень у гуртожитках; житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; житла, на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, зокрема на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій;

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів малозабезпеченої сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова у призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через АТ „Укрпоштаˮ або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сім’ї наступного дня після прийняття рішення про призначення допомоги або про відмову.

У разі прийняття рішення про відмову в призначенні державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення інформує про це уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї із зазначенням підстав для відмови та порядку оскарження рішення (з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис).

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 № 1768- ІІІ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”;

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Перелік необхідних документів

– Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

– копія сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації (з пред`явленням оригіналу);

– документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– документ, що підтверджує статус.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

Указ Президента України „Про присвоєння почесного звання України  „Мати-героїня”.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Не присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», відсутність повного пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова у призначенні

Способи отримання відповіді (результату)

Винагороду можна отримати через відділення поштового зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”;

Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 „Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»”,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201,

„Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальних допомог” затверджена наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345;

Щорічний Указ Президента України „Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»”.

Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника

Перелік необхідних документів

– Заява;

– копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

– копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

– копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

– довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги дітям померлого годувальника органи соціального захисту населення додають до заяви відомості про відсутність у померлого годувальника на день смерті страхового стажу, необхідного йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, одержані від органів, які призначають пенсії.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Підстава для отримання

Належність до відповідної категорії

Перелік підстав для відмови в призначенні

Надання неповного пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Протягом 10 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів

Результат надання послуги

Призначення допомоги або відмова у призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні допомоги) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Про відмову в призначенні соціальної допомоги або допомоги на догляд орган, що призначає допомогу, письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 663 „Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”.

НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Перелік необхідних документів

заява;

копія паспорта громадянина України / тимчасового посвідчення громадянина України / посвідки на постійне проживання / посвідки на тимчасове проживання / посвідчення біженця;

для дітей віком до 14 років – копія свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку), що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг „Портал Дія” (далі – Портал Дія);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або за технічної можливості дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

особам віком від 18 років – копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

дітям віком до 18 років – копія висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії „дитина з інвалідністю”

Спосіб подання документів

Заяви разом з необхідними документами для отримання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів (далі – допомога на оздоровлення), подаються постраждалими особами або їхніми законними представниками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в разі надання такої послуги через центр надання адміністративних послуг – до центрів надання адміністративних послуг.

Заяви разом з необхідними документами для призначення допомоги на оздоровлення приймаються від постраждалих осіб або їхніх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише в разі надіслання їх поштою або за технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія)*

Підстава для отримання

звернення осіб з інвалідністю, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону;

звернення дітей з інвалідністю до 18 років, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону

Перелік підстав для відмови в призначенні

Рішення про відмову у призначенні допомоги на оздоровлення може бути прийняте якщо:

перелік документів, необхідних для отримання допомоги на оздоровлення, не відповідає вимогам пункту 7 Порядку надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, затвердженого постановою № 1020;

постраждалими особами або їхніми законними представниками надано недостовірну інформацію;

отримання постраждалою особою протягом поточного року безоплатної санаторно-курортної путівки / путівки на оздоровлення / будь-якої грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки / компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування / щорічної допомоги на оздоровлення за рахунок державного або місцевого бюджетів

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

Строк надання

Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться один раз на рік до 15 жовтня поточного року. Інформація про відмову у виплаті допомоги на оздоровлення надається у письмовому вигляді структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради постраждалій особі або її законному представнику протягом семи робочих днів після отримання заяви з необхідними документами

Результат надання послуги

Призначення та виплата постраждалій особі допомоги на оздоровлення у визначеному розмірі / рішення про відмову у виплаті допомоги на оздоровлення

Способи отримання відповіді (результату)

Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться щорічно за зареєстрованим або фактичним місцем проживання

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про протимінну діяльність в Україні” від 06.12.2018 № 2642-VIII (далі – Закон),

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 917 „Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 № 1020 „Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України „Про протимінну діяльність в Україні” (далі – постанова № 1020).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Перелік необхідних документів

заява;

копія паспорта громадянина України / тимчасового посвідчення громадянина України / посвідки на постійне проживання / посвідки на тимчасове проживання / посвідчення біженця;

для дітей віком до 14 років – копія свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку), що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг „Портал Дія” (далі – Портал Дія);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або за технічної можливості дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (в разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

особам віком від 18 років – копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

дітям віком до 18 років – копія висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії „дитина з інвалідністю”

Спосіб подання документів

Заяви разом з необхідними документами для призначення одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів (далі – компенсація), подаються постраждалими особами або їхніми законними представниками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в разі надання такої послуги через центр надання адміністративних послуг – до центрів надання адміністративних послуг.

Заяви разом з необхідними документами для призначення компенсації приймаються від постраждалих осіб або їхніх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише в разі надіслання їх поштою або за технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія)*

Підстава для отримання

звернення осіб з інвалідністю, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону;

звернення дітей з інвалідністю до 18 років, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону

Перелік підстав для відмови в призначенні

Рішення про відмову у виплаті компенсації може бути прийняте, якщо:

перелік документів, необхідних для отримання компенсації, не відповідає вимогам пункту 8 Порядку надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, затвердженого постановою № 1020;

постраждалими особами або їхніми законними представниками надано недостовірну інформацію;

звернення за призначенням компенсації надійшло  пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

Строк надання

Виплата компенсації здійснюється у визначений законодавством термін. Інформація про відмову у виплаті компенсації надається у письмовому вигляді структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради постраждалій особі або її законному представнику протягом семи робочих днів після отримання заяви з необхідними документами

Результат надання послуги

Призначення та виплата постраждалій особі компенсації у визначеному розмірі / рішення про відмову у виплаті компенсації

Способи отримання відповіді (результату)

Призначення постраждалій особі компенсації проводиться одноразово за зареєстрованим або фактичним місцем проживання

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про протимінну діяльність в Україні” від 06.12.2018 № 2642-VIII (далі – Закон)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 917 „Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 № 1020 „Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України „Про протимінну діяльність в Україні” (далі – постанова № 1020).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ АБО ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ «ПАКУНКА МАЛЮКА»

Перелік необхідних документів

При пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

– заява про надання «пакунка малюка» або заява про призначення грошової компенсації (із зазначенням реквізитів спеціального рахунка);

– копія свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України – копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

– копія посвідки на постійне (тимчасове) проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, які внесено до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

– копія рішення виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

– копія рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу);

– копія документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, виданого закладом охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, aбo медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства (у разі необхідності);

– довідка з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги «пакунок малюка».

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», подаються отримувачем в паперовій чи електронній формі (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису), або в межах надання комплексної послуги «єМалятко» (у разі технічної можливості)

Заява та документи, необхідні для призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» подаються заявником в паперовій формі або під час надання комплексної послуги «єМалятко»

Підстава для отримання

Народження живонародженої дитини

Перелік підстав для відмови в призначенні

Отримувачу може бути відмовлено у наданні «пакунка малюка» в разі:

– подання пакета документів не в повному обсязі;

– подання пакета документів пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини;

– подання пакета документів пізніше року з дня народження дитини (у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я).

Грошова компенсація не виплачується у разі:

– відмови від новонародженої дитини;

– відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

– смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;

– отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

– якщо звернення надійшло пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Отримувачу може бути відмовлено у призначенні грошової компенсації у разі подання не у повному обсязі документів або відомостей.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Рішення про надання або відмову в наданні «пакунка малюка» приймається протягом одного робочого дня з дня перевірки відомостей про неотримання «пакунка малюка», але не пізніше ніж через 21 календарний день з дня отримання заяви про надання «пакунка малюка». У разі відсутності «пакунка малюка» його може бути надано в порядку черговості У разі неотримання «пакунка малюка» отримувач має право на отримання грошової компенсації Рішення про призначення грошової компенсації або про відмову у її призначенні приймається протягом десяти робочих днів з дати надходження документів або відомостей

Результат надання послуги

Надання „пакунка малюкаˮ або грошової компенсації / відмова в наданні „пакунка малюкаˮ або грошової компенсації

Способи отримання відповіді (результату)

Інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі «пакунка малюка» відбувається у спосіб, зазначений у заяві.

Факт передачі «пакунка малюка» отримувачу фіксується в акті приймання-передачі одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Стосовно грошової компенсації інформування отримувачів про прийняте рішення відбувається за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення видається або надсилається засобами поштового зв’язку (за рахунок отримувача) чи за допомогою електронних засобів комунікації (електронної пошти, інших засобів зв’язку) за вибором заявника рішення про призначення грошової компенсації aбo про відмову у її призначенні (із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення) у письмовій формі.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ;

Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; від 25.11.2020 № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 204 «Про особливості призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на період введення воєнного стану»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.07.2018 № 1025 «Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.07.2018 № № 845/32297

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Призначення компенсації за послугу «муніципальна няня»

Перелік необхідних документів

У паперовій формі такі документи:

– заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

– копію договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

– документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву.

До заяви додаються копії:

– свідоцтва про народження дитини. (У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, – копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально);

– паспорта заявника послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

– документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від нього) заявника;

– рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

– довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

– медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

– довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

В електронній формі такі документи:

– електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

– електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

– скановану копію договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

– відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.

До заяви додаються:

– відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження. (У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, – сканована копія виданого компетентним органом країни перебування і легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально);

– сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

– сканована копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

– сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

– сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

– сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або удосконалений електронний підпис. Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, реєстраційний номер платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) та дані паспорта громадянина України отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” отримуються з кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису.

Спосіб подання документів

Заява з необхідними документами та\або відомостями приймаються від громадян у паперовому вигляді посадовими особами виконавчого органу, також приймаються у разі надсилання поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

Особисто заявником або законним представником, або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

Підстава для отримання

До 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу “муніципальна няняˮ, подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”;

– громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею;

– дитина, яка потребує додаткового догляду, – дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

– отримувачі послуги „муніципальна няняˮ за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, за винятком отримувачів послуги „муніципальна няняˮ, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність; отримувачів послуги „муніципальна няняˮ, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

– надається, якщо один із батьків, опікунів або обоє незайняті та є особами з інвалідністю І, ІІ групиˮ;

– протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору, продовження строку його дії або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня”.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Заявнику послуги “муніципальна няня” може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” у разі:

– подання неповного пакета документів;

– відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

– викладення недостовірної інформації в договорі;

– не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання

Прийняття рішення – протягом 10 робочих днів із дати надходження документів.

Результат надання послуги

Призначення компенсації послуги “муніципальна няня” або відмова.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення/відмову в призначенні письмово або в електронній формі інформують заявника про прийняте рішення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 897 „Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1323 „ Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 „Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї”,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 No 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за No 1098/12972.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ОДНОМУ З БАТЬКІВ, УСИНОВЛЮВАЧАМ, ОПІКУНАМ, ПІКЛУВАЛЬНИКАМ, ОДНОМУ З ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ, БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ, ЯКІЙ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ІНВАЛІДНІСТЬ

Перелік необхідних документів

За умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються:

– заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– копія свідоцтво про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення), опікуна, піклувальника (копія рішення про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

Спосіб подання документів

Заява та документи необхідні для призначення допомоги подаються законним представником дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною суб’єкту  надання адміністративної послуги:

– через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної  територіальної громади, посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

– поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Особисто заявником, законним представником.

Підстава для отримання

Факт захворювання дитини або отримання дитиною тяжкої травми.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Виплата допомоги припиняється у разі:

– якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

– встановлення такій дитині інвалідності;

-подання документів не в повному обсязі.

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

– скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

– звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги призупиняється у разі:

– тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

– влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– нездійснення догляду за хворою дитиною.

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми” від 03.07.2018 № 2476-VIII,

Закон України „Про державну допомогу

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання допомоги та пільг на період введення воєнного стану».. сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Перелік необхідних документів

Заява, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (за умови пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о або інформація про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи»;

про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

– довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;

– довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – для жінок, звільнених з роботи;

– довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

– рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження.

У разі подання раніше виданої лікувально-профілактичним закладом довідки встановленого зразка, за формою № 147/о, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами  призначається на підставі такої довідки.

Спосіб подання документів

   Заяви з необхідними документами та\або відомостями, приймаються посадовими особами виконавчого органу.

   Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, подаються особисто заявником.

Підстава для отримання

– Настання факту вагітності жінки; – особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом 2 місяців з дня її народження. – відповідність зазначеній категорії;

– надання повного та належно оформленого пакету документів.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Особа, яка претендує на призначення допомоги застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; – якщо звернення надійшло пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

– при усиновленні чи взятті під опіку пізніше ніж 2 місяці з дня народження дитини.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

   Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201; Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2020 № 2136 «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2002 № 93 „Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 346/6634.

Призначення державної допомоги при народженні дитини

Перелік необхідних документів

Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом  Мінсоцполітики Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– копія рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Жінки, які мають задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентиними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, – копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги при народженні дитини, приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

– посадовими особами виконавчого органу;

 – в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг, або в межах надання комплексної послуги «єМалятко» (у разі технічної можливості).

   Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

 Працівники дипломатичної служби та члени їх сімей, які перебувають у довготерміновому відрядженні, особисто подають письмову заяву та необхідні документи для призначення допомоги при народженні дитини, які надсилаються до органу соціального захисту населення за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) заявників.

Підстава для отримання

– Факт народження дитини;

– опікуну, який постійно проживає разом з дитиною;

звернення за призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Виплата допомоги припиняється у разі:

– позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

– нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

– припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, батьки якої дали згоду на її усиновлення;

– смерті дитини;

– смерті отримувача допомоги;

– звернення за призначенням допомоги надійшло пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами. У разі подання заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису така допомога призначається не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту населення.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за № 1098/12972;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

Перелік необхідних документів

Заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (в декларації зазначається інформація про склад сім’ї заявника);

– довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

-усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

– мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії;

– якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй державної допомоги на дитину дітей одиноким матерям (далі – допомога) приймається органом соціального захисту населення на підставі наданого центром соціальних служб висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– довідка навчального закладу (у випадку навчання дітей за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги, приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

– посадовими особами виконавчого органу;

– в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Підстава для отримання

– Факт народження дитини одинокою матір’ю;

– смерть одного з батьків дитини, та неотримання на неї пенсії або державної соціальної допомоги.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається: – у разі перебування дитини на повному державному утриманні;

– якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;

– якщо особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів інше або оплатили будь-які послуги на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. грн;

– якщо у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла яке розташовано на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, або житла знищеного\непридатного для проживання в наслідок бойових дій, або з інших причин за наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту знищення/пошкодження житлового приміщення, а також житла отриманого дитиною-сиротою, дитиною позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлових приміщень у гуртожитках; житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності;

житла на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, зокрема на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду;

– якщо у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років(крім мопеда і причепа);

– середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

– подання документів до заяви не в повному обсязі;

– виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

– заява подана особою, яка не має права на призначення допомоги.

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова у призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення

.Призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”,

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за № 1098/12972.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

Перелік необхідних документів

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

За умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

– заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя – одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

– копія рішення суду про усиновлення дитини за наявності оригіналу.

Для внутрішньо переміщених осіб

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги, приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

– посадовими особами виконавчого органу;

 – в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Усиновлення дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної  сили рішенням про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Звернення за призначенням допомоги надійшло пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішення про усиновлення.

Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

– нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного тримання та виховання дитини;

– відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

– смерті дитини або отримувача допомоги;

– перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

– скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

– тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї».

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Перелік необхідних документів

– Заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, яка складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

– паспорт громадянина України та його копія;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

– довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

– довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);

– медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ України порядку; у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, державна допомога призначається на підставі письмової заяви опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів.

Для внутрішньо перемішених осіб

– довідка внутрiшньо переміщеної особи та її копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

   Заява та документи необхідні для призначення допомоги приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

– посадовими особами виконавчого органу;

 – в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

   Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, подаються особисто заявником.

Підстава для отримання

Встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою  батьківського  піклування.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Перебування дитини на повному державному утриманні;

– середньомісячний розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, одержаних на дитину за попередні дванадцять календарних місяців, перевищує 2,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку або 3,5 прожиткових мінімуми для дитини з інвалідністю;

– подання документів до заяви не в повному обсязі;

– виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

– заява подана особою, яка не має права на призначення  допомоги.

Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

   Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

   Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ,

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»,

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за № 1098/12972,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Перелік необхідних документів

– Заява;

– копія документа, що посвідчує особу заявника;

– копія свідоцтва про смерть;

– копія документа, який підтверджує статус особи померлого;

– копія свідоцтва про одруження;

– копія свідоцтва про народження дитини.

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

Наявність належно оформленого пакету документів

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Відсутність статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

За наявності фінансування

Результат надання послуги

Отримання одноразової допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 272 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною”

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії медичного закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Перелік необхідних документів

Для призначення допомоги на догляд заявником подаються такі документи:

     документ, що посвідчує особу;

заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі – декларація);

довідка про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою про доходи до декларації додається письмове пояснення із зазначенням розміру доходів;

висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу за формою, встановленою МОЗ за погодженням із Мінсоцполітики (незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту надання соціальної послуги: через уповноважених осіб виконавчого органу міської ради відповідної територіальної громади;

Підстава для отримання

Потреба в постійному сторонньому догляді особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі; виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення допомоги.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ „Укрпоштаˮ або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 № 1489-IІІ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 „Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”;

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

Бланк заяви та зразок заповнення

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї

Перелік необхідних документів

Для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення патронатний вихователь пред’являє паспорт громадянина України, паспорт іноземця або посвідку на постійне місце проживання або інший документ, що посвідчує особу, за технічної можливості паспорт громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія), та подає:

1) заяву про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення із зазначенням реквізитів особових рахунків, відкритих у банківській установі;

2) довідку з місця навчання про розмір стипендії дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

3) копії таких документів:

  • наказу служби у справах дітей про передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя; електронну копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що за технічної можливості подається засобами Порталу Дія (крім іноземців та осіб без громадянства);
  • договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя (далі – договір про умови запровадження патронату);
  • акта про факт передачі дитини до сім’ї патронатного вихователя;
  • свідоцтва про народження дитини (у разі наявності) або за технічної можливості електронну копію відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності), або інший документ, що посвідчує особу;
  • виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданої в порядку, установленому МОЗ.

Спосіб подання документів

Заява з необхідними документами подаються в паперовій чи за технічної можливості в електронній формі.

Підстава для отримання

Наказ служби у справах дітей про передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя.

Перелік підстав для відмови в призначенні

У разі подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше десяти календарних днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення / відмова у призначенні соціальної допомоги та грошового забезпечення.

Способи отримання відповіді (результату)

Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються через відповідну банківську установу, зазначену у заяві патронатного вихователя.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ; Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

Перелік необхідних документів

– Заява про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

– за наявності оригіналу, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації

Спосіб подання документів

Особисто заявником, або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

Наявність рішення міжвідомчої комісії, з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Перелік підстав для відмови в призначенні

Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком:

– Вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

– вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

– навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

– подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

– інших обставин, не пов’язаних з волонтерською діяльністю

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Одноразова грошова допомога виплачується особі не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після надходження коштів на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Про надходження рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги повідомляється не пізніше ніж через три робочих дні письмово особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги

Результат надання послуги

Призначення одноразової грошової допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про волонтерську діяльність” від 19.04.2011 № 3236-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 604 „Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту”

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Перелік необхідних документів

Для одержання грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (далі – компенсація) подаються:

заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт;

технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;

копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;

– висновок медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем (для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 Порядку), крім осіб з інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук – копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;

копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

Підставою для призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю компенсації є висновок МСЕК про наявність у осіб з інвалідністю медичних показань для забезпечення їх автомобілем і заява особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю.

Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук; особам з інвалідністю, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення компенсації, подаються особисто або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

Наявність статусу особи з інвалідністю, зокрема дитини з інвалідністю, яка має право на забезпечення автомобілем безоплатно або на пільгових умовах.

Компенсації призначаються:

особам, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, – за розпорядженнями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі; особам з інвалідністю будь-якої іншої категорії – згідно з розпорядженнями Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування призначаються:

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

Компенсація на транспортне обслуговування призначається особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які:

перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання не в повному обсязі встановленого переліку документів;

відмова отримувача від даної послуги;

смерть отримувача.

Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі компенсації не виплачуються.

У разі позбавлення особи з інвалідністю або особи, якій передано право керування автомобілем, законного представника дитини з інвалідністю права керувати автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або у разі перебування його у місцях позбавлення волі виплата компенсацій за відповідний період не провадиться

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Для одержувачів послуг норма відсутня

Результат надання послуги

Призначення компенсацій

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або за його заявою надсилається поштою

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закони України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні від 06.10.2005 № 2961-IV, Про гуманітарну допомогу від 22.10.1999 № 1192-XIV, Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні від 21.03.1991 № 875-XII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 „Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Перелік необхідних документів

При пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, подаються:

– заява батьків-вихователів або одного з прийомних батьків;

– рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

– документи, що підтверджують статус дитини;

– інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

– довідка з місця навчання про розмір стипендії;

– копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

– копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні

Спосіб подання документів

Заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення подаються батьками-вихователями або одним з прийомних батьків або можуть надсилатися в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Підстава для отримання

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї

Перелік підстав для відмови в призначенні

Виплата не надається у разі подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

Підставами для припинення виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення є:

– досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – 23-річного віку або закінчення відповідного закладу освіти;

– набуття або надання дитині повної цивільної дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за трудовим договором, запис матір’ю або батьком дитини, провадження підприємницької діяльності);

– влаштування дитини в заклад освіти на повне державне забезпечення;

– смерть дитини

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Заява про призначення допомоги розглядається не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

Результат надання послуги

Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Допомога та грошове забезпечення виплачуються на особові рахунки батьків-вихователів та особовий рахунок одного з прийомних батьків у банківській установі за їх вибором або через структурні підрозділи акціонерного товариства «Укрпошта»

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 26.06.2019 № 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

 

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Перелік необхідних документів

До органу соціального захисту населення подаються документи:

– заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначеного Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Громадяни Республіки Польща, які перебувають на території України на умовах, передбачених Законом України “Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України”, пред’являють паспортний документ іноземця, іноземці та особи без громадянства – паспортний документ іноземця та посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

– декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

– висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Підстава для отримання

Державна соціальна допомога на догляд (далі – допомога на догляд) призначається:

органами соціального захисту населення:

1) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи);

2) малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту);

3) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Подано не усі необхідні документи для призначення допомоги на догляд;- особа не має права на призначення допомоги на догляд ;- особі з інвалідністю відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а також іншим особам за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно.

Строк надання

Заява про призначення допомоги на догляд розглядається не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Призначення допомоги на догляд / відмова в призначенні допомоги на догляд

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про відмову в призначенні допомоги на догляд суб’єкт надання адміністративної послуги письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Перелік необхідних документів

Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);

копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів)

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або в межах надання комплексної послуги „єМалятко”

Підстава для отримання

Факт набуття сім’єю статусу багатодітної сім’ї

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання документів до заяви не в повному обсязі; виявлення в поданих документах недостовірної інформації; заява подана особою, яка не має права на призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Результат надання послуги

Призначення / відмова в призначенні допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку. Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 „Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям”; „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1101;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання чи перебування невідомо

Перелік необхідних документів

При пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

– заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики;

– довідка про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням розміру доходів.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (далі – тимчасова допомога), додатково подаються:

– заява, викладена у довільній формі, що містить відомості, які дають змогу ідентифікувати одного з батьків (платника аліментів), а також відомості про єдиний унікальний номер судової справи або дату ухвалення судового рішення;

– копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (у разі відсутності відомостей про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину в Єдиному державному реєстрі судових рішень);

– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

– повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення або можуть бути надіслані в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості)

Підстава для отримання

Батьки дітей ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, така допомога призначається та виплачується за повні місяці такого перебування на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні;

– відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників;

– заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Результат надання послуги

Призначення тимчасової допомоги / відмова у призначенні тимчасової допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Тимчасову допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або на особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Сімейний кодекс України” від 10.01.2002 № 2947-ІІІ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 189 „Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”; Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

Бланк заяви та зразок заповнення

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Перелік необхідних документів

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, при пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, – для іноземця та особи без громадянства) подаються:

1) у паперовій формі:

– заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

– заява про згоду отримувати соціальні послуги;

– копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики (у декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника);

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

2) в електронній формі:

– заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

– заява про згоду отримувати соціальні послуги;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та відомості про членів її сім’ї (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України;

– відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) дитини, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) батьків);

– скановані копії документів, зазначених в абзацах шостому – дванадцятому підпункту 1 цього пункту, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг.

На заяви та відомості, що подаються в електронній формі, накладаються електронні підписи, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та особи/законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг

Спосіб подання документів

Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документи/відомості, особою / законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги уповноваженому органу.

Заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги разом з необхідними документами можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Підстава для отримання

Надання соціальних послуг з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі – фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі – соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

особами з інвалідністю I групи;

дітьми з інвалідністю;

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1161

Перелік підстав для відмови в призначенні

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, які є особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1161, якщо такі особи отримують:

соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;

виплати на догляд відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до “Про психіатричну допомогу”;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Виплата компенсації припиняється у разі:

зміни місця проживання / перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію;

смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію;

отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні;

перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів;

перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні приймається протягом 10 днів з дати подання документів. Компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця

Результат надання послуги

Призначення виплати компенсації / відмова в призначенні щомісячної компенсаційної виплати / припинення виплати компенсації

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про призначення компенсації (відмова у її призначенні) надсилається фізичній особі, яка надає соціальні послуги, наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Компенсація виплачується щомісяця шляхом перерахування уповноваженим органом коштів на рахунок в установі банку, зазначений у заяві фізичної особи, яка надає соціальні послуги, або через АТ «Укрпошта».

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2021 № 37 «Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2021 № 221/35843;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17 травня 2022 року № 150 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2022 № 639/37975

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Перелік необхідних документів

– Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики; – копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; – копія документа, що посвідчує особу; – копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби). Копії документів надаються за наявності оригіналів

Спосіб подання документів

Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає органові соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) зазначеної особи заяву та документи

Підстава для отримання

Наявність статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Перелік підстав для відмови в призначенні

Неповний пакет документів

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.

Результат надання послуги

Призначення та виплата одноразової допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про протидію торгівлі людьми” від 20.09.2011 № 3739-VI;

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми», від 25.07.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.09.2012 № 577 «Про затвердження форми відомості про виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2012 № 1677/21989; наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2013 № 99 «Про затвердження форми заявки про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Призначення матеріальної допомоги на поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності

Перелік необхідних документів

– Заява особи, яка здійснила поховання;

– паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

– документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;

– копія свідоцтва про смерть;

– копія посвідчення або документ, який підтверджує статус;

– документи, які засвідчують видатки на ритуальні послуги;

– довідка внутрішньо переміщеної особи померлого (за наявності).

Копії документів надаються за наявності оригіналів

Спосіб подання документів

Особисто заявником

Підстава для отримання

Поховання померлої особи

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого)

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

В день звернення, протягом шести місяців після смерті особи

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про поховання та похоронну справу” від 10.07.2003 № 1102-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни”;

Наказ Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.11.2009 № 173 „Про фінансування та виплату відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни”;

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни затверджений Рішенням Харківської обласної ради від 04.02.2016 №57-VII (III сесія VII скликання)

Виплата одноразової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна

Перелік необхідних документів

– Заява,

– паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого  або особи, яка зобов’язалася поховати померлого;

– свідоцтво про смерть;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

– договір-замовлення на організацію та проведення поховання;

– документ про відкриття банківського рахунку для соціальних виплат;

– документ, що засвідчує реєстрацію померлої особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків

Спосіб подання документів

Особисто заявником

Підстава для отримання

Смерть особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

За умови звернення протягом 6 місяців після смерті

Перелік підстав для відмови в призначенні

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобовязалася поховати померлого)

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

В строк не більше 30 календарних днів, за наявності фінансування

Результат надання послуги

Призначення допомоги

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про поховання та похоронну справу” від 10.07.2003 № 1102-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”;

Накази адміністрацій районів Харківської міської ради