Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Прийом документів від громадян України з числа осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, для видачі довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, та направлення їх на розгляд до регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників (якщо підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника)

Перелік необхідних документів

– Заява;

– перереєстроване посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);

– архівна довідка про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

– особовий рахунок, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідка підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

– довідка про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

– документ, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

– колективний договір або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду – місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою (у разі наявності) підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Наявність належно оформленого пакету документів.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Відсутність статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 37 робочих днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Видача довідки про заробітну плату.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету міністрів України від 26.09.2012 № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Призначення виплат особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перелік необхідних документів

– Заява, форма якої затверджується Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для  призначення  щомісячних  компенсаційних  виплат  за  пільгове  забезпечення  продуктами  харчування  громадян, що належать до 1 і 2 категорій:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та 2), вкладки (для категорії 1) до посвідчення;

– довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1).

Для призначення одноразової компенсації  за шкоду, заподіяну здоров’ю, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали особами з інвалідністю внаслідок відповідних ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

Постраждалим особам, віднесеним до 1 категорії:

– експертний  висновок  відповідної  МСЕК з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ чи Міноборони;

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, віднесених до категорії 1;

– довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

– пенсійне посвідчення;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

Сім’ям у зв’язку з втратою годувальника смерть, якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

– свідоцтво про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

– експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

– свідоцтво про народження (для неповнолітніх потерпілих дітей);

– свідоцтво про шлюб (для дружин непрацездатного віку померлого годувальника, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС );

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

Одному із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особі, що їх замінює:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, (із вкладкою);

– медичний висновок на дитину, інвалідність якої  пов’язана  з  Чорнобильською катастрофою;

– експертного висновку відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для потерпілих дітей) (за наявності оригіналу);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (для потерпілих дітей).

Для призначення виплати одноразової компенсації у разі встановлення дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою, здійснюється на підставі:

– посвідчення потерпілої дитини серії “Д” (із вкладкою);

– свідоцтва про народження дитини;

– експертного висновку дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, патологічних станів та інвалідності з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Для призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення:

Для постраждалих 1, 2, 3 категорії:

– Посвідчення з відповідною вкладкою (за наявності);

Для одного з батьків потерпілої дитини або законного представника:

– Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який посвідчує особу;

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, разом із відповідними вкладками.

Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією:

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2;

– довідка уповноваженої медичної комісії про захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності);

– довідка  про розмір  заробітної  плати  на  час встановлення втрати професійної працездатності.

Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи  та  дітей, інвалідність  яких пов’язана з наслідками  Чорнобильської катастрофи:

– свідоцтво про народження дитини;

– посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи);

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Додатково надається один з документів:

– довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду;

– довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи;

– довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання;

– довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;

– довідка про те, що у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.

Для внутрішньо переміщених осіб:

– довідка внутрішньо переміщеної особи.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства. Поштою.

Підстава для отримання

– Належність до відповідних категорій осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів;

– втрата статусу;

– відсутність статусу;

– наявність інвалідності.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

10 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів. Для призначення одноразової компенса-ції за шкоду, заподіяну внаслідок Чорно-бильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт: 30 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Призначення виплати.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику, за його заявою надсилається поштою.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1146 «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом документів на оформлення посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Перелік необхідних документів

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської катастрофи категорії 2 або 3;

довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

експертний висновок міжвідомчої експертної комісії / військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ, Міноборони щодо захворювання пов’язаного з роботами / службою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 2 або 3, або серії „Г”, або серії „Д”;

довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

довідка, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видана відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт;

довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо;

довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 3:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтверджена первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі потреби довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

довідка, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видана відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

військовий квиток (за необхідністю);

завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551 (далі – додатки) № 3 або № 4 ).

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок захворювання з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною, акт за формою Н1 або акт державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

довідка встановленого зразка (додаток № 7).

Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:

заява;

паспорт матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини, експертний висновок (за наявності) та інші спеціальні документи;

довідка встановленого зразка (додатки № 8–10).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи серії Д:

заява;

довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії „Д”

експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

заява;

паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

посвідчення відповідної категорії померлого громадянина;

свідоцтво про одруження;

свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);

експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт

Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для видачі посвідчення, подаються особисто заявником або законним представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстава для отримання

Участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження.

Участь в ліквідації ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.

Проживання на радіоактивно забруднених територіях у визначений законодавством термін.

Постраждалі від радіаційного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною порушення правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, що сталися не з вини потерпілого. Особи, які працювали з моменту аварії за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці у визначений законодавством термін.

Факт народження дитини після 26 квітня 1986 року від матері / батька, які належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1, 2, 3

Перелік підстав для відмови в призначенні

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;

втрата відповідного статусу

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу, що видає посвідчення

Результат надання послуги

Видача посвідчення / відмова у видачі посвідчення

Способи отримання відповіді (результату)

Особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян посвідчення видаються особисто

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 28.02.1991 № 796-XII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 № 674 Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.1996 № 1391 Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

Призначення відшкодування один раз на рік вартості проїзду в міжміському транспорті до будь-якого населеного пункту України й у зворотному напрямку (без урахування пересадок) громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які належать до категорій 1 та 2

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (із вкладкою) або категорії 2 та їх копії;

– проїзний документ (для відшкодування вартості проїзду).

Спосіб подання документів

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстава для отримання

– Наявність статусу; – отримання путівки на оздоровлення.

Перелік підстав для відмови в призначенні

– Відсутність статусу;

– зміна статусу;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Одержання компенсаційних виплат.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки».