Соціальна підтримка багатодітних сімей

Прийом та оформлення документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Жінка, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– заява жінки, яка претендує на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;

– копії паспортів дітей і матері (5 примірників);

– копія довідки платника податку заявника;

– копії свідоцтв про народження дітей (5 примірників);

– довідка про склад сім’ї і місце реєстрації матері (оригінал і 4 копії);

– у разі реєстрації дітей не за адресою проживання матері, окрему довідку на кожну дитину про місце реєстрації (оригінал і 4 копії);

– довідка про відсутність судимостей всіх дітей з 14 років і матері (оригінал і 4 копії);

– інформація з органів Національної поліції України про дітей, що не досягли 18 років, про те, що вони не перебували і не перебувають на обліку як правопорушники;

– копії атестатів про повну загальну середню освіту та дипломів дітей (5 прим.);

– характеристики з місця роботи або навчання дітей (по 1 прим. та 4 копії);

– копія трудової книжки матері (5 прим.);

– у разі смерті дитини – копія свідоцтва про смерть (5 прим.);

– копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності) (5 прим.);

– автобіографія матері (1 примірник).

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей

Підстави для відмови

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерть заявника.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 30 днів від дня отримання заяви з усіма належними документами

Результат надання послуги

Направлення нагородного листа та необхідних документів до Харківської обласної державної адміністрації та інформувати про це заявника

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про державні нагороди України»;

Указ Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні звання України»;

Указ Президента України від 19.02.2003 №138/2003 «Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України».

Підтвердження статусу одному з батьків із багатодітної сім’ї для видачі довідки про право пільгового проїзду в міському наземному електротранспорті та метрополітені

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Батьки багатодітної сім’ї

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– заява одного з батьків про видачу довідки;

– паспорт заявника та його копія;

– картка платника податків заявника;

– фотокартка батька/матері, на ім’я якого/якої видається довідка, розміром 30 х 40 міліметрів.

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

– перебування багатодітної сім’ї у реєстрі багатодітних сімей;

– перебування у зареєстрованому шлюбі.

Підстави для відмови

– втрата статусу багатодітної сім’ї;

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерть заявника.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

протягом п’яти робочих днів після подання заяви з усіма належними документами

Результат надання послуги

Видача довідки

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 820/17 «Про внесення змін до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки»;

Наказ Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2017 № 83 «Про затвердження Порядку виготовлення і видачі довідок батька/матері багатодітної сім’ї на право пільгового проїзду у міському наземному пасажирському електротранспорті та метрополітені».

Надання інформації із районного реєстру багатодітних сімей про перебування в реєстрі

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Батьки багатодітної сім’ї

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– заява одного з батьків про видачу довідки;

– паспорт заявника та його копія;

– картка платника податків заявника.

Порядок подання документів

Особисто заявником

Підстави та умови отримання послуги

Перебування багатодітної сім’ї в районному реєстрі багатодітних сімей.

Підстави для відмови

– втрата статусу багатодітної сім’ї;

– смерть заявника.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом трьох робочих днів після подання заяви

Результат надання послуги

Надання довідки

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Наказ Міністерства України  у справах сім’ї, молоді та спорту «Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні» від 13.08.2008 № 3337.

Видача довідки про те, що батькам за місцем реєстрації не видавалось посвідчень батьків та дітей багатодітної сім’ї

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Батьки багатодітної сім’ї

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– заява одного з батьків;

– паспорт заявника та його копія;

– картка платника податків заявника.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Відсутність записів щодо видачі посвідчень у реєстраційній книзі видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та у реєстраційній книзі видачі посвідчень дитини багатодітної сім’ї.

Підстави для відмови

– втрата статусу багатодітної сім’ї;

– смерть заявника.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом трьох робочих днів після подання заяви

Результат надання послуги

Видача довідки

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Постанова Кабінету Міністрів України  «Питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» від 02.06.2010 № 209.