Skip to main content

Соціальне страхування

Призначення страхових виплат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання

Перелік необхідних документів

У разі нещасного випадку на виробництві:

заява потерпілого про призначення страхових виплат;

– копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

– копія паспорта, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу.

У разі відсутності інших документів, необхідних для призначення виплат в управліннях (відділеннях) Фонду, та наявності їх у потерпілого, він може надати  ці документи для призначення виплат.

У разі встановлення хронічного професійного захворювання:

заява потерпілого про призначення страхових виплат;копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

копія паспорта, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу.

У разі відсутності інших документів, необхідних для призначення виплат в управліннях (відділеннях) Фонду, та наявності їх у потерпілого, він може надати  ці документи для призначення виплат

Спосіб подання документів

Необхідні документи подаються особисто заявником або законим представником, який діє на підставі довіреності, що оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України

Підстава для отримання

Потерпілі (члени їх сімей) у разі настання нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів; Навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку; Подання роботодавцем, іншими органами, що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

Вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно

Строк надання

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати за умови наявності усіх необхідних документів; Щомісячна страхова виплата виплачується щомісячно з наступного місяця після місяця, у якому вона призначена та нарахована, але не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття постанови управління (відділення) Фонду про призначення страхових виплат

Результат надання послуги

Призначення страхових виплат

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником, який діє на підставі довіреності, що оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-ХIV
Постанова Кабінету Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001  №1266
Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою правління  Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №11; Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб, затверджений постановою правління  Фонду соціального страхування України від 12.12.2018 №27

Бланк заяви та зразок заповнення

Консультування з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування

Перелік необхідних документів

– Паспорт заявника та особи, яка супроводжує заявника, якщо за висновком МСЕК визначено потребу в супроводі.

Спосіб подання документів

Необхідні документи подаються особисто заявником або законим представником, який діє на підставі довіреності, що оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України

Підстава для отримання

– Потреба, визначена висновком МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі ії складання);

– перебування особи з інвалідністю на обліку для отримання санаторно-курортного лікування;

– лікування за профілем відповідно до наслідків отриманої виробничої травми чи професійного захворювання;

– потреба у забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації (протезними виробами).

Перелік підстав для відмови в призначенні

Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

В день звернення.

Результат надання послуги

Консультація щодо підстав та отримання соціально-медичних послуг: – лікування та медичної реабілітації; – санаторно-курортного лікування; – лікарських засобів та виробів медичного призначення; – слухових апаратів, гігієнічних виробів, постільної та натільної білизни, постільних речей, перук; – технічних та інших засобів реабілітації; – компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування осіб з інвалідністю

Способи отримання відповіді (результату)

Роз’яснення чинного законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

Порядок відшкодування витрат за надані  послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений  постановою правління Фонду соціального страхування від 24.05.2017  № 33,

Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 № 18,

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31.10.2007 № 49,

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 35,

Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.03.2008 № 23.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних