Соціальне страхування

Призначення страхових виплат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Потерпілі (члени їх сімей) у разі настання нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання.

Особи, які мають право на страхові виплати.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

У разі нещасного випадку на виробництві:

заява потерпілого про призначення страхових виплат;копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

копія паспорта, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за встановленою формою (якщо стався нещасний випадок), висновок за формою Т–1 (якщо такий складався);

акт(спеціального)розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) за формою Н-5 (якщо такий складався);

рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);

висновок медико–соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про ступінь втрати професійної працездатності;довідка про середню заробітну плату (дохід) у разі відсутності інформації в Державному реєстрі застрахованих осіб;

копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

копія цивільно–правового договору (для осіб, які працюють на умовах такого договору), засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок) у разі настання права на страхову виплату до 11.10.2017;

довідка будинку–інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання потерпілого в ньому;

протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі, якщо вона не створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при управлінні (відділенні) Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці).

індивідуальні відомості про застраховану особу (7-ОК, 5-ОК);

У разі встановлення хронічного професійного захворювання:

заява потерпілого про призначення страхових виплат;копія індивідуального податкового номера, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

копія паспорта, засвідчена підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

акт розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за встановленою формою;

рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);

висновок медико–соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про ступінь втрати професійної працездатності;довідка про середню заробітну плату (дохід) у разі відсутності інформації в Державному реєстрі застрахованих осіб;

копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

копія цивільно–правового договору (для осіб, які працюють на умовах такого договору), засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

копія документа, що підтверджує державну реєстрацію особи, як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена страхувальником або підписом працівника управління (відділення) Фонду при пред’явленні оригіналу;

довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок) у разі настання права на страхову виплату до 11.10.2017;

довідка будинку–інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання потерпілого в ньому;

протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі, якщо вона не створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при управлінні (відділенні) Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці);

індивідуальні відомості про застраховану особу (7-ОК, 5-ОК).

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником, який діє на підставі довіреності, що оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підстави та умови отримання послуги

– наявність повного пакету документів для призначення;

– встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.

Підстави для відмови

– надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів.

Підстави для відмови:

– навмисні дії, а також бездіяльність (приховування захворювань, невиконання приписів та обмежень лікаря) потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

– подання роботодавцем, іншими органами, що беруть участь у встановленні страхового випадку, або потерпілим Фонду свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;

– вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

-протягом місяця з дня визначення МСЕК стійкої втрати за умови наявності усіх необхідних документів; -протягом 30 календарних днів з дня прийняття постанови робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України про призначення щомісячних страхових виплат.

Результат надання послуги

Призначення страхових виплат.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником, який діє на підставі довіреності, що оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,

Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат,  затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 11.

Бланк заяви та зразок заповнення

Консультування з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві або отриманого професійного захворювання;

– особи з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві  або отриманого професійного захворювання, яким МСЕК первинно встановлений відсоток втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Паспорт заявника та особи, яка супроводжує заявника, якщо за висновком МСЕК визначено потребу в супроводі.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником, який діє на підставі довіреності, що оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підстави та умови отримання послуги

– Потреба, визначена висновком МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі ії складання);

– перебування особи з інвалідністю на обліку для отримання санаторно-курортного лікування;

– лікування за профілем відповідно до наслідків отриманої виробничої травми чи професійного захворювання;

– потреба у забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації (протезними виробами).

Підстави для відмови

Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В день звернення.

Результат надання послуги

Консультація щодо підстав та умов отримання соціально-медичних послуг: -санаторно-курортного лікування; -лікарських засобів та виробів медичного призначення; -слухових апаратів, гігієнічних виробів, постільної та натільної білизни, постільних речей, перук; -технічних та інших засобів реабілітації.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Роз’яснення чинного законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

Порядок відшкодування витрат за надані  послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений  постановою правління Фонду соціального страхування від 24.05.2017  № 33,

Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 09.06.2010 № 18,

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31.10.2007 № 49,

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 35,

Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.03.2008 № 23.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних