Skip to main content

Соціально-правовий захист дітей

Перелік послуг, які будуть надаватися в органах соціального захисту населення з 18.05.2022 року

Перелік необхідних документів

немає даних

Спосіб подання документів

немає даних

Підстава для отримання

немає даних

Перелік підстав для відмови в призначенні

немає даних

Платність (безоплатність) надання

немає даних

Строк надання

немає даних

Результат надання послуги

немає даних

Способи отримання відповіді (результату)

немає даних

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

немає даних

Суб’єкт надання послуги

немає даних

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Харків’яни можуть звертатися за отриманням  таких послуг:

 1. Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці.
 2. Установлення статусу, видача посвідчень учасникам війни.
 3. Установлення статусу, видача посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни.
 4. Установлення статусу, видача посвідчень постраждалим учасникам Революції Гідності.
 5. Установлення статусу, видача посвідчень членам сім’ї загиблого ветерана війни.
 6. Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань.
 7. Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства.
 8. Видача довідки про право на пільги відповідно до Закону України
  «Про соціальний захист дітей війни».
 9. Видача листа талонів на право одержання особами з інвалідністю внаслідок війни та учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків).
 10. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 11. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».
 12. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій, або осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 та п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 13. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю.
 14. Прийом документів на оформлення посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій).
 15. Прийом документів від громадян України із числа осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, для видачі довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 роках, та направлення їх на розгляд до регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників (якщо підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника).
 16. Прийом документів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.
 17. Видача направлення на проходження обласної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілями.
 18. Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці.
 19. Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату.
 20. Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг.
 21. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.
 22. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг.
 23. Призначення державної допомоги при народженні дитини.
 24. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та надбавки на догляд.
 25. Оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 26. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.
 27. Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів).
 28. Видача посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917¾1991 років».
 29. Призначення одноразової натуральної допомоги або грошової компенсації вартості «пакунка малюка».

Створення прийомної сім’ї з влаштуванням до неї дитини- сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Перелік необхідних документів

– заява  кандидатів  у  прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї ( далі- ПС) із  зазначенням  інформації  про  наявність або відсутність кредитних  зобов’язань;    -копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

– копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  законного  представника дитини та його копія (у разі наявності);

– довідка про склад сім’ї;

– копія свідоцтва про шлюб;

– копія свідоцтва або рішення суду про розірвання шлюбу ;

– довідка-висновок про стан здоров’я кандидатів та членів їх сім’ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра, фтизіатра), складена за відповідною формою з висновком, що за станом здоров’я кандидати можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей, не є особами з інвалідністю І і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, та не мають глибоких органічних уражень нервової системи;

– довідка  про  доходи  потенційної  прийомної сім’ї за останні шість  місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і  доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та  про  відсутність  податкових  зобов’язань  з  такого податку);

– копія документів, що підтверджують право власності або користування житловим приміщенням заявника (заявників);

– копія технічного паспорта на квартиру (будинок) на зазначене житло заявника (заявників);

– акт обстеження житлово – побутових умов проживання прийомної сім’ї;

– довідка-сертифікат уповноваженого органу про обстеження кандидатів на ВІЧ-інфекцію;

– сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

– довідка з органів МВС про наявність чи відсутність судимості у кандидатів за відповідною формою з обов’язковим визначенням мети довідки (для створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу);

– довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів у прийомні батьки  до єдиного банку даних;

-довідка служби у справах дітей за місцем проживання кандидатів про перебування громадян на обліку кандидатів у прийомні батьки;

-довідка служби у справах дітей за місцем проживання кандидатів щодо відсутності даних стосовно позбавлення кандидатів батьківських прав, відміни або скасування рішення про опіку або піклування щодо них за неналежне виконання покладених на опікуна або піклувальника обов’язків  офіційно зареєстрованих асоціальних проявів, нахилів до насильства у кандидатів та членів їх сім’ї; щодо відсутності у членів сім’ї кандидатів, у тому числі малолітніх та неповнолітніх дітей, уражень нервової системи; щодо визнання кандидатів недієздатними або обмежено дієздатними;

-копія паспорта (паспортів)  усіх повнолітніх членів сім’ї, які мешкають із кандидатами у прийомні батьки;

-письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою-кандидатом, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, та утворити ПС , засвідчена нотаріально;

-копія свідоцтва про народження рідної дитини кандидатів у прийомні батьки ;

-висновок про стан здоров’я рідної дитини;

-копія картки платника податків  рідної дитити заявників;

-копія свідоцтва про народження дитини- сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, яка буде влаштована до ПС;

-довідка про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

-копія картки платника податків дитини- сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

-копії документів, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

-копія рішення виконавчого комітету про підтвердження статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;

-довідка про наявність у дитини майна, що підтверджують документи про право власності або користування житловим приміщенням, або його відсутність (у разі наявності, акт обстеження збереження житлової площі);

-довідка про перебування дитини на первинному обліку службиу справах дітей;

-довідка про перебування дитини на обліку дітей, які підлягають усиновленню;

-копія рішення виконавчого комітету про влаштування дитини до державного закладу;

-висновок про стан здоров’я дитини та виписка з історії розвитку дитини;

-довідка з місця навчання дитини та характеристика з навчального закладу на дитину;

-дублікат обліково-статистичної картки;

-інформація про встановлення контакту між кандидатами у прийомні батьки та дитиною – сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

-заява – згода дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування щодо влаштування її до ПС на виховання та постійне проживання.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто  кандидатами  у  прийомні батьки

Підстава для отримання

– перебування громадян на обліку кандидатів у прийомні батьки;

– наявність статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений  пакет документів;

– смерть заявника ( заявників);

– смерть дитини (дітей)

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто  заявнику ( заявникам)

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Сімейний кодекс України

Закон України «Про охорону дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Бланк заяви та зразок заповнення

Припинення, перейменування прийомної сім’ї за заявою прийомних батьків

Перелік необхідних документів

– заява  прийомних  батьків про припинення/перейменування прийомної сім’ї;

– рішення ( розпорядження) уповноваженого органу про утворення прийомної сімї, на базі родини заявника ( заявників), та влаштування на виховання та проживання дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія договору  про влаштування дитини до прийомної сім’ї   на  виховання  та  спільне  проживання;

– копія документів, які стали підставою до звернення:  повноліття дитини,  повна цивільна дієздатність дитини, навчання дитини у професійно-технічному або у вищому навчальному закладі I- IV рівня акредитації на повному державному утриманні, смерть одного з прийомних батьків, поновлення батьківських прав батьків дитини,наявність захворювання у прийомних батьків, членів їх родини, які проживають з ними на одній житловій площі або прийомної дитини, які не уможливлюють подальше спільне проживання.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто  прийомними батьками

Підстава для отримання

Наявність статусу  прийомної сім’ї

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений  пакет документів;

– смерть заявника ( заявників);

– смерть дитини (дітей)

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто  заявнику ( заявникам)

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Сімейний кодекс України

Закон України «Про охорону дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Бланк заяви та зразок заповнення

Припинення опіки, піклування за зверненням законних представників

Перелік необхідних документів

– заява батьків;

– заява дитини;

– заява опікуна або піклувальника;

– свідоцтво про народження дитини;

– копія паспорта дитини ( у разі наявності);

– копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  дитини  (у разі наявності);

– копія паспорта опікуна або піклувальника;

– копія картки платника податків опікуна або піклувальника;

– копія рішення виконавчого комітету про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія рішення виконавчого комітету про призначення особи опікуном або піклувальником;

– копія свідоцтва про шлюб підопічного (у разі наявності);

– копія рішення виконавчого комітету або суду про надання дитині повної цивільної дієздатності (у разі наявності);

– копія рішення виконавчого комітету або суду про повернення дитини на виховання батькам (у разі наявності);

– копія свідоцтва про встановлення батьківства (у разі наявності).

– копія рішення суду про поновлення у  батьківських правах (у разі наявності);

– копія довідки про повернення батьків з місць позбавлення волі.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником

Підстава для отримання

Встановлення опіки або піклування над дитиною та призначення дитині опікуна або піклувальника

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– порушення прав дитини на виховання в родині;

– смерть заявника та або дитини

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Сімейний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Бланк заяви та зразок заповнення

Поповнення прийомної сім’ї дитиною (дітьми)

Перелік необхідних документів

– заява  прийомних  батьків про  поповнення прийомної   сім’ї  дитиною (дітьми);

– рішення ( розпорядження) уповноваженого органу про утворення прийомної сімї, на базі родини заявника ( заявників), та влаштування на виховання та проживання дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія договору  про влаштування дитини до прийомної сім’ї (далі- ПС)  на  виховання  та  спільне  проживання до прийомної сімї;

– довідка про чергове проходження курсу навчання прийомними батьками з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– акт обстеження житлово – побутових умов проживання прийомної сім’ї;

– копія річного звіту служби у справах дітей, за місцем мешкання прийомної сімї, про стан виховання, утримання і розвитку прийомної дитини у прийомній сім’ї заявника( заявників);

– копія свідоцтва про народження дитини- сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, яка буде влаштована до ПС;

– довідка про наявність і місце проживання братів, сестер та інших близьких родичів дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  законного  представника дитини та його копія (у разі наявності);

– копії документів, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія рішення виконавчого комітету про підтвердження статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;

– довідка про наявність у дитини майна, що підтверджують документи про право власності або користування житловим приміщенням, або його відсутність (у разі наявності, акт обстеження збереження житлової площі);

– довідка про перебування дитини на первинному обліку службиу справах дітей;

– довідка про перебування дитини на обліку дітей, які підлягають усиновленню;

– копія рішення уповноваженого органу про влаштування дитини до державного закладу;

– висновок про стан здоров’я дитини та виписка з історії розвитку дитини;

– довідка з місця навчання дитини та характеристика з навчального закладу на дитину;

– дублікат обліково-статистичної картки;

– інформація про встановлення контакту між кандидатами у прийомні батьки та дитиною – сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

– заява – згода дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування щодо влаштування її до ПС на виховання та постійне проживання.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто  прийомними батьками

Підстава для отримання

– наявність статусу прийомної сім’ї;

– наявність статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений  пакет документів;

– смерть заявника ( заявників);

– смерть дитини (дітей)

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто  заявнику ( заявникам)

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про охорону дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Бланк заяви та зразок заповнення

Надання дозволу одному з батьків на реєстрацію народження дитини з визначенням прізвища дитини

Перелік необхідних документів

– заява одного  з батьків  дитини;

– паспорт громадянина України заявника  та його  копії;

– копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія  заявника (у разі наявності);

– копія медичного свідоцтва про народження дитини форми № 103/о  з пред’явленням оригіналу;

– копія свідоцтва про шлюб;

– документи, які підтверджують відсутність батька ( матері) дитини;

– довідка з місця реєстрації місця проживання заявника

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником

Підстава для отримання

– постійне проживання у м. Харкові;

– відсутність одного з батьків

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерть заявника;

– смерть дитини

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Бланк заяви та зразок заповнення

Надання дозволу законному представнику дитини на передачу майна в оренду, яке належить на праві власності дитині – сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування

Перелік необхідних документів

– заяви кожного законного представника дитини;

– паспорт громадянина України (кожного  законного представника дитини) та їх копії;

– копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  законного  представника дитини та його копія (у разі наявності);

– заява дитини (з 10 років);

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копію паспорта дитини (у разі наявності);

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія (на дитину);

– копії рішень повноважних органів про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про встановлення опіки, піклування над дитиною та призначення опікуна чи піклувальника (для опікунів, піклувальників);

– копії рішень повноважних органів про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування та направлення дитини до сімейних форм виховання (для прийомних сімей, ДБСТ);

– копії рішень повноважних органів про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування та направлення дитини до державних установ (для дитячих будинків);

– документ, що підтверджує місце реєстрації дитини та законних представників;

– копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (у разі наявності);

– копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на майно, яке належить дитині;

– акт обстеження житлово-побутових умов будинку (квартири, житлового приміщення), яке передається в оренду;

– опис майна дитини;

– повідомлення від Орендаря;

– заява Орендаря;

– копія паспорта Орендаря ;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків Орендаря  його копія (у разі наявності);

– довідка про доходи Орендаря за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

– копію свідоцтва про шлюб фізичної особи (Орендаря ), (у разі наявності);

– довідку про доходи фізичної особи (Орендаря ) за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

– характеристику з місця роботи фізичної особи (Орендаря ), (у разі наявності);

– довідку фізичної особи (Орендаря ) та членів його сім’ї від нарколога та психіатра;

– інформацію про рахунок, відкритий у банківській установі на ім’я дитини;

– проект договору оренди житлового приміщення.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або його законним представником

Підстава для отримання

– наявність статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– встановлення опіки/піклування або перебування дитини в у прийомній сімї, дитячому будинку сімейного типу або у державному закладі для дітей;

– перебування майна у власності дитини

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– порушення житлових та майнових прав дитини (дітей);

– смерть заявника;

– смерть дитини.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Рішення Харківської міської ради від  22.07.2015№ 431 «Про затвердження Порядку збереження і передачі в оренду житлового приміщення та іншого майна, яке належить на праві власності дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування»

Бланк заяви та зразок заповнення

Надання акту обстеження умов проживання дитини

Перелік необхідних документів

– заява одного з батьків; – заява дитини; – копія паспорта заявника – копія свідоцтва про народження дитини; – документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням або договір оренди; – запит державної установи (при наявності), що потребує надання акта обстеження умов проживання дитини;

– копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником

Підстава для отримання

– майновий спір; – спір щодо участі батьків у виховання дитини або визначення місця проживання дитини

– питання позбавлення батьківських прав

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерть заявника

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 15 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача акту обстеження умов проживання дитини

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

Сімейний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за  дотриманням прав усиновлених дітей»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Рішення 1 сесії Харківської міської ради від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами та доповненнями)

Бланк заяви та зразок заповнення

Надання дозволу на повернення дитини на виховання батькам (законним представникам) за заявою батьків (законних представників)

Перелік необхідних документів

– Заяви кожного з батьків або законного представника дитини;

– паспорт громадянина України та їх копії; (кожного з батьків або законного представника);

– довідка про доходи або копія декларації про доходи, засвідчена  у встановленому порядку

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);

– копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст.135 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

– рішення про влаштування дитини до закладу для дітей або сімейних форм виховання (опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, скасування рішення суду про усиновлення, рішення суду про поновлення батьківських прав);

– рішення суду про визнання батьківства;

– рішення суду про встановлення факту батьківства;

– рішення суду про поновлення батьків у батьківських правах;

– рішення суду про повернення батькам дитини, яка у судовому порядку була відібрана у них;

– скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними;

– рішення суду про визнання матері, батька дитини дієздатними;

– скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини померлими;

– скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини безвісно відсутніми;

– копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про визнання батьком дитини чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю, яка померла, відповідно до ст. 127 СК України;

– довідки про повернення батька (матері) з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти або іншої відповідної довідки;

– рішення органів опіки та піклування про втрату дитиною статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої  батьківського піклування (у разі наявності).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником

Підстава для отримання

– рішення суду про визнання батьківства;

– рішення суду про встановлення факту   батьківства;

– рішення суду про поновлення батьків у батьківських правах;

– рішення суду про повернення батькам дитини, яка у судовому порядку була відібрана у них;

– скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними;

– рішення суду про визнання матері, батька дитини дієздатними;

– скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини померлими;

– скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини безвісно відсутніми;

– копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про визнання батьком дитини чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю, яка померла, відповідно до ст. 127 СК України;

– довідки про повернення батька (матері) з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти або іншої відповідної довідки

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– порушення прав дитини на виховання в родині (дітей);

– смерть заявника та або дитини

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Бланк заяви та зразок заповнення

Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі

Перелік необхідних документів

– Заява неповнолітньої дитини;

– Заяви – згоди кожного з батьків або законного представника дитини;

– паспорт громадянина України неповнолітньої дитини та її копія;

– паспорта батьків або законного представника та їх копії (кожного з батьків або законного представника);

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія трудової книжки та довідка з місця роботи дитини (у разі наявності);

– довідка з місця навчання(у разі наявності);

– копія свідоцтва про народження дитини заявника.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником

Підстава для отримання

– досягнення особою 16 років та праця за трудовим договором;

– неповнолітня особа записана матір’ю або батьком дитини;

– досягнення особою 16 років та бажання займатися  підприємницької діяльністю

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерть заявника

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Цивільний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Бланк заяви та зразок заповнення

Надання дозволу на тимчасове влаштування дитини до державного закладу на повне державне утримання за заявою батьків, або законних представників

Перелік необхідних документів

– заяви кожного з батьків або законного представника дитини;

– паспорт громадянина України кожного з батьків або законного представника та їх копії;

– копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія – кожного з батьків або законного представника (у разі наявності);

– копія свідоцтва про народження дитини;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія (на дитину);

– копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності);

– копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст.135 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

– копія документа, що підтверджує право власності або користування дитини на майно;

– висновок про стан здоров’я дитини, (згідно додатка №2 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за  дотриманням прав усиновлених дітей»;

– документи, які підтверджують необхідність тимчасового влаштування дитини до дитячого закладу (довідка про хворобу батьків; документ про їх тимчасову відсутність тощо).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником

Підстава для отримання

– тимчасова відсутність умов для проживання дитини у сім’ї;

– тимчасові матеріальні, фінансові труднощі у батьків (законних представників);

– хвороба батьків

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– порушення прав дитини на виховання в родині;

– смерть заявника та або дитини

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за  дотриманням прав усиновлених дітей»

Бланк заяви та зразок заповнення

Консультування потенційних опікунів/ піклувальників

Перелік необхідних документів

Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу

Спосіб подання документів

Особисто заявником або законним представником

Підстава для отримання

Наявність статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

В день звернення

Результат надання послуги

Видача запитів до повноважених органів

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Звільнення особи від здійснення повноважень опікуна або піклувальника

Перелік необхідних документів

– заява опікуна або піклувальника;

– копія паспорта опікуна або піклувальника;

– копія картки платника податків опікуна або піклувальника;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія рішення виконавчого комітету про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія рішення виконавчого комітету про призначення особи опікуном або піклувальником;

– документи, які підтверджують факт невиконання опікуном або піклувальником своїх обов’язків (у разі необхідності);

– заява підопічного (у разі необхідності).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто опікуном, піклувальником або особою, над якою встановлено піклування

Підстава для отримання

Наявність статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– порушення прав дитини на виховання в родині;

– смерть заявника та або дитини

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Сімейний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Бланк заяви та зразок заповнення

Встановлення опіки над майном дитини

Перелік необхідних документів

– заява потенційного опікуна над майном;

– копія рішення виконавчого комітету про влаштування дитини;

– копія рішення виконавчого комітету про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копії документів, які підтверджують право власності дитини на майно;

– документи, що підтверджують право власності на житло потенційного опікуна над майном (у разі наявності );

– заява опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над майном дитини засвідчену нотаріально або написану ним     власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів;

– копія паспорта потенційного опікуна над майном;

– копія картки платника податків потенційного опікуна над майном

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником

Підстава для отримання

наявність права власності дитини на майно та  відмова опікуна, піклувальника дитини бути опікуном над майном дитини

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– смерть заявника та або дитини

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України«Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Бланк заяви та зразок заповнення

Встановлення опіки або піклування над дитиною та призначення дитині опікуна або піклувальника

Перелік необхідних документів

– заява кандидатів в опікуни або піклувальники (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома з подружжя);

– довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

– документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

– довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендація центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних (у разі потреби, якщо дитина с кандидатів в опікуни не перебуває у родинному зв’язку);

– копії паспортів заявників;

– висновок про стан здоров’я особи, (згідно додатка №3 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за  дотриманням прав усиновлених дітей»;

– довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

– довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

– характеристика з місця роботи або з місця проживання;

– письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з кандидатом в опікуни або піклувальники;

– заява – згода дитини на призначення опікуна або піклувальника (з 10 років);

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія паспорта дитини (у разі наявності);

–  копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  законного  представника дитини та його копія (у разі наявності);

-копія картки платника податків дитини;

– документ, що підтверджує місце реєстрації проживання дитини (у разі наявності) ;

– документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

– висновок про стан здоров’я особи, (згідно додатка №2 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за  дотриманням прав усиновлених дітей»;

– довідка з місця навчання або виховання дитини;

– довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

– ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

– рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (у разі наявності)

– копія свідоцтва про смерть батьків дитини;

– копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст.135 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

– копія рішення суду про позбавлення батьків дитини батьківських прав (у разі наявності);

– копія рішення суду про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав (у разі наявності);

– копія рішення суду про визнання батьків дитини безвісно відсутніми (у разі наявності);

– копія рішення суду про оголошення батьків дитини померлими (у разі наявності);

– копія рішення суду про визнання батьків недієздатними (у разі наявності);

– копія вироку суду (у разі наявності);

– копія постанови суду про взяття батьків дитини під варту (у разі наявності);

– копія ухвали суду або довідка органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження (у разі наявності);

– висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність у батьків хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов’язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ (у разі наявності);

– копія акта про дитину, покинуту у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (у разі наявності)

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто заявником

Підстава для отримання

Наявність статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

– порушення прав дитини на виховання в родині;

– смерть заявника та або дитини

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про охорону дитинства»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за  дотриманням прав усиновлених дітей»;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.11.2013 № 981 «Про затвердження Порядку видачі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків»

Бланк заяви та зразок заповнення

Надання дозволу законному представнику дитини на зняття або переведення грошових коштів із банківських рахунків, які належать дитині – сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування

Перелік необхідних документів

– заяви  законних  представників дитини;

– паспорт громадянина України  кожного законного представника дитини та їх копії;

– копія картки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія – кожного з  законного представника (у разі наявності);

– заява дитини (з 10 років);

– копія свідоцтва про народження дитини;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія (на дитину);

– копії рішень повноважних органів про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про встановлення опіки, піклування над дитиною та призначення опікуна чи піклувальника (для опікунів, піклувальників);

– копії рішень повноважних органів про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування та направлення дитини до сімейних форм виховання (для прийомних сімей, ДБСТ);

– копії рішень повноважних органів про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування та направлення дитини до державних установ (для дитячих будинків);

– документ, що підтверджує місце реєстрації проживання дитини та законних представників;

– довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї (у разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон).

– правоустановчі документи, що підтверджують право дитини на грошові кошти.

– довідка банківської установи  про наявність грошових коштів на рахунку дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Спосіб подання документів

Особисто  законним представником

Підстава для отримання

– наявність статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– встановлення опіки/піклування або перебування дитини в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу або у державному закладі для дітей

Перелік підстав для відмови в призначенні

– неповний та/або неналежно оформлений  пакет документів;

– порушення майнових прав дитини (дітей);

– смерть заявника;

– смерть дитини (дітей)

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно

Строк надання

Протягом 30 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

Результат надання послуги

Видача дозволу Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто  законному представнику

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Цивільний кодекс України

Сімейний кодекс України

Закон України «Про охорону дитинства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Бланк заяви та зразок заповнення