Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

Прийом документів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Перелік необхідних документів

Заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у паперовій формі або через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг;

паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК) – у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9 цього Порядку);

рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) – для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними;

довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги;

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

документ, що містить інформацію про місце реєстрації проживання (перебування) особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність);

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

Для заміни технічного та іншого засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації особа з інвалідністю, інша особа або їх законний представник, законний представник дитини з інвалідністю подають до органу соціального захисту населення (ЦНАП) або через електронний кабінет особи, заяву про заміну технічного та іншого засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та за бажанням подають нову індивідуальну програму та/або висновок МСЕК, довідку ЛКК, рішення ВЛК.

Виплата компенсації за технічні та інші засоби реабілітації здійснюється на підставі видаткової накладної (товарного чека), яка (який) підтверджує придбання виробу у підприємства, установи, організації, за фактичною вартістю виробу в розмірі не вище граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики, в порядку черговості.

У разі зміни даних, що містяться в документах, особа з інвалідністю, інша особа або їх законний представник та законний представник дитини з інвалідністю протягом 15 робочих днів оновлюють змінені документи через електронний кабінет особи або шляхом подання відповідної інформації до органу соціального захисту населення (ЦНАП).

Спосіб подання документів

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплати компенсації особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП)  заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у паперовій формі або через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (далі – електронний кабінет особи) або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Через електронний кабінет особи та Єдиний державний веб-портал електронних послуг заява подається із застосуванням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника та законного представника дитини з інвалідністю.

Підстава для отримання

Інвалідність, вік, стан здоров’я, медичні показання, внаслідок чого особи потребують отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Перелік підстав для відмови в призначенні

відмова отримувача від даної послуги;

подання документів, що містять завідомо неправдиві дані;

виявлення факту умисних пошкоджень, втрати, продажу, обміну та/або дарування технічних та інших засобів реабілітації іншій особі протягом строку, на який вони видаються.

Платність (безоплатність) надання

Послуга надається безоплатно

Строк надання

Скановані документи завантажуються в день подачі до електронної особової справи та передаються органами соціального захисту населення 1 раз на 2 тижні в паперовій формі до Територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Результат надання послуги

Передача документів на забезпечення ТЗР до Територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю / відмова в передачі документів.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник може бачити результат руху документів в електронному кабінеті

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII (зі змінами та доповненнями), «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 19.12.2017 № 2249-VIII (зі змінами та доповненнями); Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362); Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.07.2022 № 195 «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення допоміжними (технічними та іншими засобами реабілітації)».