Реєстр послуг

 • Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

  - декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики;

  - довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

  - копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

  - договір найму (оренди) житла (за наявності).

  Порядок подання документів

  – Особисто заявником або законним представником;

  – поштою;

  – в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

  У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній кваліфікований електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, житлова субсидія призначається лише після підписання заявником зазначених документів у паперовій формі протягом місяця з дня подання заяви та декларації в електронній формі, зокрема під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

  У разі коли заяву та декларацію в зазначений строк не підписано незалежно від причин відсутності підпису заявника, громадянин (у разі бажання отримати житлову субсидію) зобов'язаний подати нові заяву та декларацію.

  Офіційний веб-портал Мінсоцполітики (перейти)

  Підстави та умови отримання послуги

  Житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об'єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування) і розміром обов'язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Підстави для відмови

  1) опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

  2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа).

  При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу.

  Наявність (відсутність) у власності зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу;

  3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

  за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

  нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

  ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);

  4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 10 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

  5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов, а також заборгованості, що виникла у зв’язку з тим, що управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ “Ощадбанк” (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі).

  Відповідна норма не застосовується під час призначення субсидії громадянам на наступний період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам у грошовій формі.

  У разі коли, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавцем послуги з постачання та розподілу природного газу всупереч рішенням зазначеної Комісії щодо заборони під час здійснення комерційних розрахунків за використаний побутовими споживачами природний газ приводити об’єми такого газу у відповідність із стандартними умовами відповідні нарахування проведено, заборгованість за таким виконавцем не враховується;

  6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

  7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

  Заява і декларація вважаються такими, що не подані, у разі, коли:

  - не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  - не внесені у повному обсязі відомості про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний зв’язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  - не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника;

  - відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про доходи та майно.

  У разі виявлення помилки у заяві та/або декларації структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність протягом 30 календарних днів виправлення помилки. Якщо протягом визначеного строку громадянин не виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 днів після подання заяви та надходження усіх необхідних відомостей.

  Результат надання послуги

  Призначення субсидії або відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення житлової субсидії надається заявнику протягом трьох календарних днів з дня прийняття такого рішення в паперовому або електронному (за наявності адреси електронної пошти) вигляді, або СМС-повідомлення. Відмова надсилається в паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами та доповненнями),

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2004 № 95 «Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї»,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 № 604 «Про затвердження форми Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії» (у редакції наказу Міністерства соціальної політики  України від 13.12.2019 року),

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (зі змінами та доповненнями).

 • Видача листа талонів на право одержання особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам Революції Гідності проїзних документів (квитків)

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особам з інвалідністю внаслідок війни I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту;

  - особам з інвалідністю внаслідок війни III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

  - постраждалими учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів).

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

  - посвідчення встановленого зразка.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність статусу.

  Підстави для відмови

  Відсутність статусу.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  В день звернення.

  Результат надання послуги

  Видача листа талонів.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018  № 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про освіту", "Про прокуратуру", "Про Службу безпеки України", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист рослин", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про охорону дитинства", "Про соціальний захист дітей війни", "Про культуру", Основ законодавства України про охорону здоров'я;

  - пенсіонери за віком;

  - студенти, курсанти невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії відповідно до Законів України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про підвищення престижності шахтарської праці", "Про вищу освіту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про охорону дитинства";

  - особи, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей".

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина;

  - копiї документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

  - копiя довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  - декларація про доходи сім'ї пільговика;

  - довідки про доходи свої та членів сім'ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

  Заявник надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  - Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства;

  - у разі коли пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього до Реєстру;

  - якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків).

  Підстави та умови отримання послуги

  - Відповідність зазначеним категоріям;

  - надання повного та належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  - зміна статусу;

  - змiна місця проживання;

  - отримання субсидії;

  - надання пільговиком недостовірних даних про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, - з місяця, в якому виявлено порушення;

  - за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  В день звернення.

  Результат надання послуги

  Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги; проведення розрахунків з підприємствами - надавачами послуг.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 № 535 «Про затвердження форми для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг «2-пільга» та Інструкції про порядок її заповнення».

  Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів)

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, прикутих до ліжка (до 18 років);

  - сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю з онкологічними захворюваннями (до 18 років);

  - сім’ї, які виховують дітей, хворих на ДЦП (до 18 років);

  - сім’ї з дітьми (до 18 років), де обидва батьки – особи з інвалідністю I та II групи;

  - непрацюючі батьки, які здійснюють догляд за дітей з інвалідністю до 18 років і які отримують надбавку на догляд за дітей з інвалідністю згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю »;

  - особа з інвалідністю I групи, які отримують соціальну пенсію або державну соціальну  допомогу;

  -  сім'ї матерів-героїнь;

  -  прийомні сім'ї;

  - самотні матері (2-х або більше дітей до 18 років);

  -  особи з інвалідністю I та II групи по зору;

  - громадяни, яким присвоєно звання «Заслужений донор України»;

  - непрацююча працездатна особа, місце проживання якої зареєстроване разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає його, у тому випадку, коли особа з інвалідністю внаслідок війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є особою з інвалідністю I групи ;

  - дружини/чоловіки (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської  катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС.

  -  особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, в тому числі особливі трудові заслуги;

  -батьки померлої особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами;

  вдови (вдівці) осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  - документи, які підтверджують статус заявника;

  - довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність встановленого статусу;

  постійне зареєстроване проживання у місті Харкові.

  Підстави для відмови

  Відсутність або зміна встановленого статусу;

  неповний  та/або неналежно оформлений пакет документів

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно

  Строк надання послуги

  5 робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами

  Результат надання послуги

  Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів) для надання підприємствам, що надають послуги

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Письмове повідомлення

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій в рамках Програми сприяння безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, затвердженої 9 сесією Харківської міської Ради 7 скликання від 26.10.2016 №419/16

  Видання довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  До заяви додаються:

  - копія паспорта інваліда (у разі якщо звертається його законний представник - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

  - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1504/21816;

  - одна кольорова фотокартка інваліда розміром 3,5 х 4,5 сантиметрів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Наявність інвалідності;

  - відсутність права на пенсію чи соціальну допомогу.

  Підстави для відмови

  Підставами для відмови у видачі довідки є подання недостовірних даних, виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю”, "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та призначення таких пенсії або соціальної допомоги.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  5 робочих днів від дня отримання заяви з усіма належними документами.

  Результат надання послуги

  Видання довідки.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,

  Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 «Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу».

  Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (крім військовослужбовців), «Про Службу безпеки України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про культуру», «Про освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу), Основами законодавства України про охорону здоров’я.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

  - довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

  - пільгове посвідчення, яке підтверджує категорію особи та його копія.

  Порядок подання документів

  Особисто або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - право на пільги;

  - рішення відповідних комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання особи.

  Підстави для відмови

  - зміна статусу;

  - зміна місця та/або умов проживання;

  - розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  - смерть заявника.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  При подачі заяви до 25 числа поточного місяця - виплати проводяться через 3 робочих дні. Якщо заява надійшла після 25 числа поточного місяця, виплата пройде після 25 числа наступного місяця.

  Результат надання послуги

  Отримання пільги у грошовій готівковій формі.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  На рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (крім військовослужбовців), «Про Службу безпеки України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про культуру», «Про освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», Кодекс цивільного захисту України, Основами законодавства України про охорону здоров’я.

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій форм»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам».

 • Призначення компенсації за послуги муніципальної няні

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  У паперовій формі отримувач послуги  подає такі документи:

  - Заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

  - заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

  - копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

  - документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

  До заяви додаються копії:

  - Свідоцтва про народження дитини;

  - паспорта отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

  - документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

  - документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

  - рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  В електронній формі отримувач послуги подає такі документи:

  - електронну заяву про надання компенсації послуги;

  - електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням рахунка в установі банку;

  - скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

  - відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

  До заяви додаються:

  - Відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

  - сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

  - сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

  Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних  декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID).

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником, або в електронному вигляді.

  Підстави та умови отримання послуги

  Щомісяця (до 5 числа) подання в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні.

  Підстави для відмови

  - Подання пакета документів не в повному обсязі;

  - відсутність інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

  Призупинення:

  - У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється;

  - у разі, коли отримувачем послуги було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення;

  - у разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги;

  - у разі переїзду отримувача послуги “муніципальна няня” до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги “муніципальна няня” (розірвання договору, смерть отримувача послуг “муніципальна няня”, дитини, припинення діяльності фізичної особи – підприємця, юридичної особи, яка надає послугу “муніципальна няня”), – з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

  - за заявою отримувача послуги “муніципальна няня” – з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Прийняття рішення – протягом 10 робочих днів із дати надходження документів.

  Результат надання послуги

  Призначення компенсації послуги “муніципальна няня” або відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Письмово (протягом 3 робочих днів після прийняття рішення про призначення).

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Призначення допомоги на осіб, які доглядають за хворими дітьми, яким не встановлено інвалідність

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  - свідоцтво про народження дитини;

  - довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

  Для внутрішньо перемішених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність у дитини захворювання.

  Підстави для відмови

  Виплата допомоги припиняється у разі: - якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; - встановлення такій дитині інвалідності; - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; - позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду; - скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; - звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків;                      - смерті дитини; - смерті отримувача допомоги. Виплата допомоги призупиняється у разі: - тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги; - влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом десяти робочих днів з дня подання заяви.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми»,

  Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

  Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Дитині померлого годувальника до досягнення 18 років;

  -дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

  - копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

  - копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

  - копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

  - довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

  Для внутрішньо перемішених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

  Підстави та умови отримання послуги

  Належність до відповідної категорії.

  Підстави для відмови

  Надання неповного пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні допомоги) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»,

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

  Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

  - жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

  - жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

  - аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

  - непрацюючі жінки;

  -  жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та його копія; 

  -документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  - довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом.

  В разі необхідності:

  - довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

  - довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

  - довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

  Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.Для підтвердження даних про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем та відповідно до закону звільнена від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не є застрахованою особою та не бере добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.

  Для внутрішньо перемішених осіб

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Відповідність зазначеній категорії;

  - надання повного та належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів, після надання на протязі місяця (з дня звернення) необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або письмова відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

  Призначення допомоги при народженні дитини

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

  - іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

  - особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту і мають право на  державну допомогу на умовах, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  -паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  - копія свідоцтва про народження дитини;

  - жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

  - у разі якщо один з батьків дитини (опікун)  звертається за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання допомога надається  за умови надання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за  місцем реєстрації.

  - реквізити банківської установи в разі перерахування допомоги на рахунок.

  Опікуни подають додатково:

  - копію рішення про встановлення опіки.

  Для внутрішньо перемішених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає:

  - заяву;

  - копію свідоцтва про   народження дитини.

  Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі:

  - копії  свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини;

  - копії свідоцтва про смерть.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Допомога надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

  Заява може бути подана в  електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи  органів  виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням  електронного цифрового підпису)  структурному підрозділу з питань  соціального захисту населення за  зареєстрованим місцем проживання заявника. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за   інформацією з Державного реєстру актів  цивільного стану громадян, отриманою  шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та  Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини  призначається лише після підписання у  місячний строк зазначеної заяви. У разі  не підписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

  Підстави та умови отримання послуги

  Народження дитини, звернення за призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

  Підстави для відмови

  Виплата допомоги припиняється у разі:

  - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  - відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

  - нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

  - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

  - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

  - припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

  - перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

  - усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, батьки якої дали згоду на її усиновлення;

  - смерті дитини;

  - смерті отримувача допомоги;

  - виникнення інших обставин.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або письмова відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями),

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту №254/704/260/427/2014 від 19.05.2008 «Про затвердження порядку виплати державної допомоги при народження дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання» (із змінами та доповненнями).

  Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері;

  - Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий  відділом державної реєстрації актів  цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст  обласного значення) рад, із зазначенням  підстави внесення відомостей про батька  дитини до актового запису про народження  дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

  - копія свідоцтва про народження дитини;

  - довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі). У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається  за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі).

  - декларація про доходи та майновий стан осіб та довідки про доходи членів сім'ї особи, що звертається за призначенням допомоги.

  Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про  реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі).

  Якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами, на підставі довідки  навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

  Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію  в  разі втрати годувальника, соціальну  пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника,  передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу.

  Усиновлювачі подають:

  - копію рішення про усиновлення.

  Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ,  який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір'ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в  установленому порядку, якщо інше не  передбачено міжнародними договорами України.

  Для внутрішньо перемішених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  У свідоцтві про народження дитини  або документі про народження дитини,  виданому компетентними органами  іноземної держави, за умови його легалізації  в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини),  відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в  установленому порядку органом державної  реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

  у разі смерті одного з батьків дитини, коли мати (батько) не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію;

  Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно технічної) та вищої освіти та закладах професійної (професійно технічної) та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

  Підстави для відмови

  Виплата допомоги на дітей одиноким матерям(батькам) припиняється у разі:

  - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  - позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

  - скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

  - реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

  - надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

  - смерті дитини;

  - смерті отримувача допомоги.

  Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

  - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

  - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

  - тимчасового працевлаштування дитини.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»,

  Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України Мінпраці, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Держстатом, МОНмолодьспортом від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення допомоги при усиновленні дитини

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

  - Заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;       

  - копія рішення суду про усиновлення дитини за наявності оригіналу.

  Для внутрішньо перемішених осіб

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником

  Підстави та умови отримання послуги

  Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної  сили рішенням про усиновлення дитини.

  Підстави для відмови

  Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

  - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  - нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного тримання та виховання дитини;

  - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

  - смерті дитини або отримувача допомоги;

  - перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

  - скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

  - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

  Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи, призначенi в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, яка складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - копія свідоцтва про народження дитини;

  - копія  рішення  органу  опіки  та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

  - довідка про реєстрацію місця проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок  бюджетних коштів,

  - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які  кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);                                                                   

  - довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);                  

  - медичний  висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ України порядку;                       

  - у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, державна допомога призначається на підставі письмової заяви опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів.                    

  Для внутрішньо перемішених осіб

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія;

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи піклування; - надання повного та належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  - Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

  - працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку; - усиновлення дитини, передача дитини батькам;

  - досягнення дитиною 18-річного віку;

  - надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

  - влаштування дитини на повне державне утримання. 

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів після надання заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або письмова відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (зі змінами та доповненнями),

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» (зі змінами та доповненнями),

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальних допомог затверджена наказом Міністерством праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (зі змінами та доповненнями).

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (віком до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Дружина (чоловік) і діти (віком до 18 років) померлої особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - копія документа, що посвідчує особу заявника;

  - копія свідоцтва про смерть;

  - копія документа, який підтверджує статус особи  померлого;

  - копія свідоцтва про одруження;

  - копія свідоцтва про народження дитини.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  За наявності фінансування.

  Результат надання послуги

  Отримання одноразової допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 272 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Непрацююча особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - документ, що посвідчує особу;

  - інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі) або про адресу місця фактичного проживання ;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

  - довідка про наявний страховий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

  - декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

  - копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

  Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

  Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

  Для внутрішньо перемішених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником.

  Підстави та умови отримання послуги

  За наявності у особи не менш як 15 років страхового стажу.

  Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.

  Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після досягнення віку, встановленого законодавством тимчасова допомога призначається з дня звернення за нею.

  Період дії  послуги з 01.01.2018-31.12.2020.

  Підстави для відмови

  Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:

  - Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  - особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу;

  - особа або члени її сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

  - особа працює, провадить іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу;

  - за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);

  - у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).

  Виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється:

  - якщо особою приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про її дохід та майновий стан, що вплинуло на призначення тимчасової допомоги і визначення її розміру та внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, що настає за тим, у якому виявлено зазначені факти;

  - у разі працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю - з місяця, в якому особа працевлаштувалася або зайнялася підприємницькою діяльністю;

  - у разі призначення пенсії - з дати її призначення;

  - у разі виїзду особи на постійне місце проживання за кордон - з першого числа місяця, що настає за місяцем виїзду;

  - у разі смерті особи - з місяця, що настає за тим, у якому особа померла.

  - у разі неодержання тимчасової допомоги протягом шести місяців підряд її виплата тимчасово припиняється.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 календарних днів з дня звернення за призначенням такої допомоги.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги видається заявнику або законному представнику. Про відмову у призначенні тимчасової допомоги орган соціального захисту населення письмово повідомляє особі, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",

  Постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2017р. №1098 ”Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

  Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Дієздатна особа, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

  - висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

  - довідка про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі(за наявності);

  - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд (за наявності оригіналу);

  У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю ), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність в сім’ї особи з психічним розладом.

  Підстави для відмови

  - Неповний або неналежно оформлений пакет документів;

  - сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

  - закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

  - особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про психіатричну допомогу»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державний комітет статистики України, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи з інвалідністю;

  - діти з інвалідністю;

  - непрацюючі малозабезпечені особи.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт  громадянина України;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  Для непрацюючих малозабезпечених осіб:

  - пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.

  Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають:

  - паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби - паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

  - висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

  Порядок подання документів

  Особисто або законним представником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Особи, які належать до зазначених категорій та розмір пенсії та / або державної соціальної допомоги яких відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

  Підстави для відмови

  Допомога не виплачується у разі смерті непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та припинення інвалідності.

  Доход особи перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 30 календарних днів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто або законним представником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України про державний бюджет України на відповідний рік;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»;

  Наказ Мінсоцполітики від 05.01.2015 № 1 «Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню».

  Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

  - за наявності паспорту громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу,  копія сторінок з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації;

  - документ, про присвоєння  реєстраційного номера облікової картки платника податків.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Указ Президента України про присвоєння жінці почесного звання України «Мати-героїня».

  Підстави для відмови

  Не присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», відсутність повного пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або відмова у призначенні.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) заявник, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Указ Президента України від 25.12.2007 №1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» (зі змінами та доповненнями),

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальних допомог затверджена наказом Міністерством праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (зі змінами та доповненнями).

  Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) волонтера;

  - волонтери, які отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - заява про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

  - за наявності оригіналу, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність рішення міжвідомчої комісії, з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

  Підстави для відмови

  Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком:

  - Вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

  - вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

  - навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

  - подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

  - інших обставин, не пов'язаних з волонтерською діяльністю.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Одноразова грошова допомога виплачується особі не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після надходження коштів на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Про надходження рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги повідомляється не пізніше ніж через три робочих дні письмово особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги.

  Результат надання послуги

  Призначення одноразової грошової допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про волонтерську діяльність»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №  604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту».

  Призначення компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - особи,  інвалідність  яких  пов’язана з нещасним випадком на виробництві   або   професійним  захворюванням  (далі  –  особи  з інвалідністю  внаслідок  нещасного випадку), - за розпорядженнями управлінь   виконавчої  дирекції Фонду  соціального  страхування України  в  Автономній  Республіці  Крим,  областях,  мм. Києві та Севастополі;

  - особам  з  інвалідністю  будь-якої іншої категорії - згідно з розпорядженнями Міністерства   соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних  підрозділів  з  питань соціального захисту  населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Для призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;

  - копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;

  ‑ висновок медико-соціальної експертної  комісії  (далі - МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем,  крім осіб з інвалідністю  I  та  II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською  катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації  інших  ядерних  аварій  та  випробувань,  у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни  I групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук - копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;

  - копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи - для  осіб,  щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у  ліквідації  інших  ядерних  аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

  Для призначення компенсації на транспортне обслуговування:

  - заява;

  - паспорт громадянина України;

  - висновок МСЕК про наявність у осіб з інвалідністю медичних показань для забезпечення їх автомобілем.

  Особам з  інвалідністю  I  та  II  групи  з   числа   учасників ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,  щодо  яких  встановлено  причинний зв'язок   інвалідності   з  Чорнобильською  катастрофою,  а  також громадян,  які брали участь у ліквідації інших ядерних  аварій  та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох  рук, особам з інвалідністю,  які  мають  кукси  обох  ніг  і рук:

  - копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Відповідність категоріям, які мають право на послугу.

  Підстави для відмови

  - Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі;

  - особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства не мають права на забезпечення автомобілями;

  - особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, не призначається компенсація на транспортне обслуговування;

  - особам з інвалідністю, яким призначена компенсація на транспортне обслуговування не призначається компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 30 календарних днів.

  Результат надання послуги

  Призначення компенсацій.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або за його заявою надсилається поштою.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування».

  Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Батьки-вихователі у дитячих будинках сімейного типу;

  - прийомні батьки в прийомних сім’ях.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

  - рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

  - документи, що підтверджують статус дитини;

  - інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

  - довідка з місця навчання про розмір стипендії;

  - копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

  - копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

  Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

  Порядок подання документів

  Особисто батьками-вихователями, одним із прийомних батьків.

  Підстави та умови отримання послуги

  Влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сім'ї;

  До дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти.

  Підстави для відмови

  - Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - Досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - 23-річного віку або закінчення відповідного закладу освіти;

  - Набуття або надання дитині повної цивільної дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за трудовим договором, запис матір’ю або батьком дитини, провадження підприємницької діяльності);

  - Влаштування дитини в заклад освіти на повне державне забезпечення;

  - Смерть дитини.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно

  Строк надання послуги

  Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій інформацію про призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності та малозабезпеченим особам з інвалідністю 1 групи

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Малозабезпечені особи з інвалідністю І групи та одинокі малозабезпечені особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності та за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», крім осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  - трудова книжка;

  - декларація про доходи та майно за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за встановленою формою;

  - копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

  - копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

  - копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

  - довідка про склад сім'ї ( тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі ), видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування;

  - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

  - висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду);

  - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

  - довідка МСЕК для осіб з інвалідністю.

  Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни додатково подають документи, що підтверджують участь у бойових діях у період Другої світової війни.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом утримувати особу яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду і одержує пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності;

  - надбавка до пенсії на догляд не призначена;

  - наявність у особи інвалідності 1 групи(для осіб з інвалідністю І групи).

  Підстави для відмови

  - Зміна статусу;

  - призначення відшкодування витрат на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

  - перебування на повному державному утриманні;

  - працевлаштування особи;

  - виїзд на постійне проживання за кордон.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 календарних днів від дати надання заяви та надходження повного пакету документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

  - іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

  - особи, яким надано статус біженця в Україні.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява, яка складена за формою, встановленою Мінсоцполітики; -  паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу; - декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики; - довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру; - довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції; - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; Для призначення допомоги на наступний строк уповноважений представник сім'ї   подає заяву і декларацію про доходи та майно. Для внутрішньо перемішених осіб: - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія. Для усиновлюючих осіб: - копія рішення про усиновлення (за наявості оригіналу).

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, поштою.

  Підстави та умови отримання послуги

  Доходи сім'ї не перевищують встановленого державою рівня малозабезпеченості.

  Підстави для відмови

  Соціальна допомога не призначається у разі, коли: -  в декларацію та заяву, не у повному обсязі внесені відомості про членів малозабезпеченої сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). - у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених в абзацах десятому - чотирнадцятому цього пункту);                                                                              - під час вибіркового обстеження  матеріально-побутових  умов сім'ї  з'ясовано,  що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у  декларації про доходи та майно (здача у  найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька  членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від  утримання худоби, птиці, інших тварин;  дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо; - особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень; - у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком  до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505; - у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа). Виплата допомоги припиняється або зупиняється: -  на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб та/або служб у справах дітей або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом ради територіальної громади, до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу; - якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги на дітей одиноким матерям та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, - з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення. В такому разі на наступний строк допомогу на дітей одиноким матерям може бути призначено не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення; - у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги на дітей одиноким матерям (зокрема, смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни; - у разі  не надання соціальних послуг з догляду відповідно до законодавствау зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям, - з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація з Держприкордонслужби.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або письмова відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015  441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг», Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та надбавки на догляд

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи з інвалідністю з дитинства;

  - законні представники дитини з інвалідністю вiком до 18 років з числа громадян України, які постійно проживають на території України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселились з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства  і дітям   з    інвалідністю:

  - Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441;

  - паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

  - довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  - оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

  - довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

  - копія рішення суду про усиновлення дитини(за наявності);

  довідка про місце проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

  довідка про місце проживання (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)   законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

  - іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

  Якщо законний представник проживає за іншою адресою, ніж дитина з інвалідністю, то разом із заявою він подає довідку місцевого органу з питань соціального захисту населення про те, що другий із законних представників не отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю за місцем свого проживання.

  При переведенні особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю з пенсії або з державної соціальної допомоги, призначеної згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" додатково додається:- довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії або державної соціальної допомоги згідно із Законом України " Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";-  виписка з акта огляду МСЕК чи медичний висновок про дитину з інвалідністю закладу охорони здоров'я, які вилучаються з пенсійної справи одержувача пенсії (у пенсійній справі залишається завірена у встановленому порядку копія медичного документа) або з справи одержувача державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю ".

  Для призначення надбавки на догляд одиноким особам з інвалідністю з дитинства II–III груп:

  - висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді.

  Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III групи у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання), а також додатково подають довідку про склад сім'ї, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

  Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір подає:

  - оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

  - довідка про спільне проживання  з дитиною з інвалідністю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

  Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько подає:

  - копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);

  - копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

  - довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

  Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А законний представник додатково, подає:

  - довідка про спільне проживання з дитиною з інвалідністю підгрупи А, видана уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

  Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю:

  - Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;

  - довідка про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі)  ;

  - копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

  - довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

  - довідка з місця навчання дитини.

  Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею додатково подають:

  - первинний обліковий документ № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді" за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року   № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485;

  - копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них.

  Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника); копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатним; копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  - Особисто заявником, законним представником;

  - поштою.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність інвалідності.

  Підстави для відмови

  - Ненадання повного та належно оформленого пакету документів;

  - закінчення строку інвалідності;

  - отримання пенсії (крім пенсії в разі втрати годувальника);

  - у випадку пропуску особою з інвалідністю з дитинства строку переогляду стану здоров'я органами медико-соціальної експертизи або дитини з інвалідністю - лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць;

  - у разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких матерів та одиноких батьків та осіб, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А ), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів з дати подання повного пакету документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або надбавки або письмова відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Сімейний кодекс України,

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

  Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні та мають статус багатодітної сім’ї.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

  - документ, що підтверджує законні підстави перебування в Україні;

  - документ, що підтверджує спеціальний статус особи;

  - копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

  - копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі наявності);

  - копії свідоцтв про народження всіх дітей.

  Копії документів надаються за наявності оригіналу.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником

  Підстави та умови отримання послуги

  Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

  Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

  У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

  Підстави для відмови

  - Ненадання повного та належно оформленого пакету документів;

  - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  - відмова отримувача допомоги від виховання дитини;

  - нецільове використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

  - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

  - тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;

  - перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

  - втрата статусу багатодітної сім’ї;

  - смерть дитини;

  - смерть отримувача допомоги.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або відмова з зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Орган соціального захисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Конституції України,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям»,

  Закон України«Про охорону дитинства».

  Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Один з батьків дитини віком до 18 років, який утримує дитину у разі, коли інший  ухиляється від сплати аліментів, якщо не має можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) іншого з батьків невідоме.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - копія свідоцтва про народження дитини;

  - декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім’ї). Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

  Додатково у разі необхідності подаються  документи:

  - рішення суду (виконавчий лист) про  стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

  - довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

  - довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а  також щодо перебування на строковій військовій  службі;

  - повідомлення органу внутрішніх справ про  те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

  У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів  державної виконавчої служби / приватних виконавців, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі  проведення антитерористичної операції,  тимчасова допомога призначається на  підставі письмової заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто одним з батьків, який утримує дитину.

  Підстави та умови отримання послуги

  Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

  - рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з  ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

  - стосовно одного з батьків здійснюється   кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в   установленому порядку недієздатним, а  також перебуває на строковій військовій службі;

  - місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

  Підстави для відмови

  - Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - встановлення місця проживання  (перебування) особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

  - виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину;

  - досягнення дитиною 18-річного віку;

  - виконання в повному обсязі зобов'язань  одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

  - влаштування дитини до відповідної  установи (закладу) на повне державне утримання;

  - скасування або визнання усиновлення недійсним;

  - усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

  - відмови від стягнення аліментів;

  - добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною сплачувати аліменти;

  - скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів;

  - смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

  - смерті одного з батьків, зобов'язаного  сплачувати аліменти, або визнання його в  установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим;

  - позбавлення в установленому порядку  одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав;

  - відібрання дитини від одного з батьків,  який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав;

  - встановлення над дитиною опіки чи піклування.

  - сплати аліментів одним з батьків;

  У разі коли одержувачем навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на тимчасову допомогу та визначення її розміру, а також у разі неповідомлення або невчасного повідомлення про виникнення обставин, за яких виплата тимчасової допомоги припиняється, на наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через 12 місяців з місяця виявлення порушення (виникнення обставин).

  Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов'язаний повідомити у десятиденний строк.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або письмова відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» (із змінами та доповненнями),

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

  - Заява про згоду надавати соціальні послуги;

  - заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

  - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  - висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

  - копія трудової книжки, а у разі її відсутності - письмове повідомлення особи із зазначенням  інформації про відсутність трудової книжки та  про останнє місце  роботи чи отримання доходів;

  - заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з  використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних");

  Особою, яка потребує надання соціальних послуг:

  - заява про необхідність надання соціальних послуг;

  - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

  - висновок лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком особи з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково).

  Законний представник дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

  - заяву про необхідність надання соціальних послуг;

  - копію свідоцтва про народження дитини;

  - висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного  стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявниками або законними представниками дитини.

  Підстави та умови отримання послуги

  Можливість надання фізичною особою соціальних послуг.

  Підстави для відмови

  1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

  - державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

  - надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

  - відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

  1. Фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».
  2. Фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі.
  3. Самозайнятим особам.
  4. Фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
  5.  Фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про психіатричну допомогу».

  Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004.

  Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни України, які постійно проживають на території України;

  - іноземці та особи без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, що набули статусу біженця.

  Особи, які:

  - досягли віку 65 років і не мають право на пенсію відповідно до законодавства або яким встановлено інвалідність в установленому порядку, а також жінки 1960 року і старші відповідного віку,

  - не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», та допомогу, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”);

  - є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);

  - є особами з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

  - дитина померлого годувальника ( у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника ), який на день смерті не мав страхового стажу (засвідчується довідкою Пенсійного фонду), необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою відповідним наказом Мінісоцполітики;

  - паспорт громадянина України;

  - довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  - трудова книжка;

  - декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби);

  - копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

  - копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

  - копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

  - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

  - копія довідки про реєстрацію місця проживання.

  Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

  - довідка МСЕК (для осіб з інвалідністю).

  Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

  - копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

  - копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмiтку в паспорті), з пред’явленням оригіналу;

  - копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

  - копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

  - довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

  Для внутрішньо переміщених осіб:

   - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Наявність статусу;

  - вiдсутнiсть необхiдного трудового стажу для отримання пенсiї;

  - неодержання пенсію або соціальних виплат, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

  - малозабезпеченість;

  Для призначення допомоги дитині померлого годувальника:

  - якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника.

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу;

  - зміна статусу;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 10 днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»,

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затверджена Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 345 від 19.09.2006 (із змінами та доповненнями).

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особа, яка отримала статус, постраждалої від торгівлі людьми

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

  - копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність статусу постраждалої від торгівлі людьми.

  Підстави для відмови

  Неповний пакет документів

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про протидію торгівлі людьми»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

  Наказ Мінсоцполітики від 05.03.2013 №99 «Про затвердження форми заявки про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

  Призначення матеріальної допомоги на поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особа, яка здійснила поховання учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або особи, яка мала особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява особи, яка здійснила поховання;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та його копія;

  - копія свідоцтва про смерть або копію довідки про смерть учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни;

  - копія посвідчення «Учасник бойових дій» або «Особа з інвалідністю внаслідок війни»;

  - документи, які засвідчують видатки на ритуальні послуги (договір-замовлення на організацію і проведення поховання та чек або квитанцію за ритуальні послуги та чек);

  - довідка внутрішньо переміщеної особи померлого (за наявності).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявник.

  Підстави та умови отримання послуги

  Поховання померлої особи.

  Підстави для відмови

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  В день звернення, протягом шести місяців після смерті особи.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про поховання та похоронну справу»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни»,

  Наказ Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.11.2009 № 173 «Про фінансування та виплату відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни».

  Порядок «Використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни» затверджений Рішенням обласної ради від 04.02.2016 №57-VII (III сесія VII скликання). Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 272 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною»

  Призначення одноразової допомоги на поховання особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,та особам з інвалідністю”

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особа, яка здійснила поховання особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - довідка про смерть, видана державними органами реєстрації актів цивільного стану.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Смерть особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» за умови звернення протягом 12 місяців після смерті особи.

  Підстави для відмови

  Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  В термін протягом 10 календарних днів за умови звернення протягом 12 місяців після смерті особи.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги .

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005р. №261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

   

  Допомога на поховання у разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років членам її сім’ї або особі, яка здійснила поховання

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

  - іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

  - особи, яким надано статус біженця в Україні.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;

  - паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

  - довідка про присвоєння   ідентифікаційного  номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;

  - витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громодян про смерть для отримання допомоги на поховання;

  - оригінал та копія довідки лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності померлого;

  - довідка про смерть.

  У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю за кордоном подаються видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи (далі - легалізований документ), що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  - наявність статусу;

  - смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.

  Підстави для відмови

  - відсутність статусу;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);

  - смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України вiд 30.04.2002  № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,

  Щорічні накази районних админістрацій ХМР щодо визначення порядку фінансування та виплати допомоги на поховання.

  Виплата одноразової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особа, яка здійснила поховання особи, що не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт  чи  інший  документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого;

  - довідка про смерть;

  - довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

  Порядок подання документів

  Особисто заявник.

  Підстави та умови отримання послуги

  Смерть особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна. За умови звернення протягом 6 місяців після смерті.

  Підстави для відмови

  Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого).

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  В строк не більше 30 календарних днів, за наявності фінансування.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про поховання та похоронну справу»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».

 • Прийом документів на виплату одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, у результаті яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Постраждалі та внутрішньо переміщені особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - копія документа, що посвідчує особу;

  - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  - копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

  - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

  - медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Достовірність вказаних даних в заяві;

  - Наявності документів що додаються до заяви;

  - Не отримання особою грошової допомоги раніше.

  Підстави для відмови

  У разі одержання одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах раніше.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 3-х робочих днів з дня надходження коштів від регіональних органів соціального захисту населення.

  Результат надання послуги

  Одержання одноразової грошової допомоги або відмови.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

  У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).

  У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи додатково подаються:

  - документ, що посвідчує особу законного представника;

  - документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

  - свідоцтво про народження дитини (у разі потреби).

  У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою:

  - документ, що посвідчує особу заявника;

  - документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

  - документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

  Порядок подання документів

  Повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа – особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника за місцем проживання.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність обставин, які змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

  На отримання довідки мають право:

  - особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), та неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

  - особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, на дату їх виникнення, якщо після звільнення не бажають повертатися до попереднього місця проживання через обставини, що виникли;

  - військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, на дату їх виникнення;

  - студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;

  - студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття їх з реєстрації, у разі, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання  через обставини, що виникли.

  Підстави для відмови

  Перемiщення особи до настання початку збройного конфлікту, тимчасової окупації, антитеррористичної операції;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

  Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки у разі, коли:

  1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, зазначені у статті 1 Закону;

  2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

  3) заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

  4) у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, визначені абзацом другим пункту 4 цього Порядку;

  5) докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, не підтверджують такого факту.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  У день подання заяви та усіх необхідних документів. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та при наданні заявником доказів, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, заява про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи розглядається протягом 15 робочих днів.

  Результат надання послуги

  Видача заявнику довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або рішення про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстав для відмови, підписане керівником.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

  Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі — уповноважені органи).

  За рішенням комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, грошова допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, і не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, у тому числі через потребу у тривалій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі або третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі із цілодобовим спостереженням або у зв’язку із загрозою насильства чи психологічною травмою.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до уповноваженого органу із письмовою заявою, про надання грошової допомоги і подає такі документи:

  - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

  - копію свідоцтва про шлюб;

  - копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї;

  - письмову згоду ( у довільної формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

  - копія довідки від уповноваженого банку із зазначенням реквізитів поточного рахунка;

  - згоду на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку;

  - копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації);

  - копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);

  У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі — акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за встановленою формою.

  У разі подовження виплати на наступний період надається:

  - заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги;

  - дійсні довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються;

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до уповноваженого органу із письмовою заявою, про надання грошової допомоги і подає документи.

  Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї.

  Заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність дійсних довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

  Підстави для відмови

  Грошова допомога не призначається у разі, коли:

  - будь-хто із членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;

  - будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

  Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:

  - який перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;

  - який перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;

  - який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

  Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

  - подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

  - надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом чотирьох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

  - зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

  - виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги;

  - у разі смерті внутрішньо переміщеної особи.

  Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документiв, або відмову протягом семи робочих днів.

  Результат надання послуги

  Повідомлення про призначення допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»(зі змінами),

  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»(зі змінами),

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (зі змінами).

 • Установлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи, які на виконання Закону України “Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей”, включені до переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), але такі ушкодження не призвели до інвалідності, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 року.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

  Для внутрішньо перемішених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність особи в одному з переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затверджених МОЗ в установленому порядку (далі - переліки осіб).

  Підстави для відмови

  На встановлення статусу не мають права:  працівники міліції, особи, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовці внутрішніх військ, Збройних Сил та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з масовими акціями громадського протесту.

  - відсутність заявника в переліку осіб учасників Революції Гідності;

  - наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі у масових акціях громадського протесту;

  - виключення МОЗ особи, яка має статус постраждалого учасника Революції Гідності, з переліку осіб;

  - подання особою заяви про позбавлення її статусу.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом семи робочих днів з дня подання заяви.

  Результат надання послуги

  Установлення статусу та надання посвідчення або письмової відмови. Після прийняття рішення про надання особі статусу постраждалого учасника Революції Гідності та видачі їй відповідного посвідчення орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку особу до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Постанова Кабінету Міністрів від 28.02.2018 р. № 119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Видання посвідчень особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю загального захворювання

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - особи з інвалідністю;

  - діти з інвалідністю до 18 років.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - фотокартка 3 х 4 см;

  - документ, що підтверджує наявність інвалідності та його копія.

  Для внутрішньо переміщеної особи:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  Для представника за довіреністю:

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства. або рішення суду про встановлення опіки та їх копія.

  Для законного представника:

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - рішення суду про встановлення опіки та піклування його копія та/або свідоцтво про народження та його копія.

  Для видачі посвідчень дітям з інвалідністю:

  - фотокартки 3 х 4 см дитини та заявника;

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність документу, що підтверджує інвалідність.

  Підстави для відмови

  - Вiдсутнiсть документiв, що підтверджує наявність інвалідності;

  - отримання пенсійних виплат в управлінні Пенсійного фонду України.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів.

  Результат надання послуги

  Надання посвідчення або письмової відмови.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю  з дитинства та дітям з інвалідністю»,

  Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 11.01.2019 № 35 «Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

  Установлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.1.п.1.ст.10. сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб,які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.2.п.1.ст.10. сім'ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на збори військовозобов'язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими проявами;

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.3.п.1.ст.10. сім'ї загиблих під час Другої світової війни осіб із числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім'ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів;

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.4.п.1.ст.10.  сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.5.п.1.ст.10. сім'ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.6.п.1.ст.10.  сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.7.п.1.ст.10. сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  - член сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця та працівників силових відомств аб.8.п.1.ст.10. сім'ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також сім’ї працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  - член сім’ї загиблого (померлого) аб.14.п.1.ст.10.   сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

  - дружини (чоловіки) померлого ветерана Другої світової війни аб.1.п.2.ст.10. дружини (чоловіки) померлих  осіб з інвалідністю Другої світової війни, а також дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю  від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

  - член сім’ї померлого ветерана війни п.3.ст.10. дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни та війни 1938-1939 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);

  - діти померлих учасників бойових дій п.4.ст.10. діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Основний пакет документів

  - Заява;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - фотокартка 3 х 4 см;

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - документи, які підтверджують родинні зв’язки та копії;

  - посвідчення ветерана війни  який помер (загинув);

  - документи, що підтверджують належність до осіб, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  Для членів сім'ї померлих осіб, які прирівняні до ветеранів війни, додатково висновок медико-соціальної експертної комісії про зв'язок смерті померлої особи з участю в антитерористичній операції. Для членів сімей загиблих осіб зазначених в аб. 1 п. 1 ст. 10, аб. 4 п. 1 ст. 10, аб. 5 п. 1 ст. 10, аб. 6 п. 1 ст. 10, аб. 7 п. 1 ст. 10, аб. 8 п. 1 ст. 10, аб. 14 п. 1 ст. 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Для надання статусу особам, зазначеним в аб.5.п.1.ст.10 додатково:

  - копія договору про провадження волонтерської діяльності (за наявності) або копія договору про надання волонтерської допомоги (за наявності);

  - свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, завірені печаткою військової частини;

  - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла;

  - висновок судово-медичної експертизи;

  - рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла, - за відсутності зазначених документів (крім свідоцтва про смерть (копії) або повідомлення про загибель особи та висновку судово-медичної експертизи);

  Для надання статусу особам, зазначеним в аб.6.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчим формуванням, до складу якого входила особа, що померла (загинула), завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією чи іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  - документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також інші видані державними органами офіційні документи, що містять достатні докази про безпосередню участь особи, яка померла (загинула), у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Свідомо неправдиве показання свідка про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством;

  - висновок судово-медичної експертизи.

  Для надання статусу особам, зазначеним в аб.7.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - клопотання про надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До клопотання додаються документи або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до зазначеного Закону, що підтверджують участь особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в антитерористичній операції;

  - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  - висновок судово-медичної експертизи;

  Для надання статусу військовослужбовцям та працівникам силових відомств, зазначеним в аб.8.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або документи про безпосереднє залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  - постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування;

  - довідка, затверджена Наказом  від 16.12.2015 №726/1220/2596/5/1581/526/800/444/745/780/402 «Про затвердження форми довідки для членів сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та Порядку її оформлення і видачі».

  Для надання статусу особам (працівникам підприємств, установ, організацій), зазначеним в аб.8.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - документи про безпосереднє залучення особи, яка загинула (пропала безвісти) чи померла, до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівником підприємства, установи, організації рішення про направлення особи у таке відрядження;

  - висновок судово-медичної експертизи.

  - посвідчення «Члена сім’ї загиблого» - у разі, якщо воно стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення).

  Для внутрішньо перемішених осіб

  - довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Належність до категорії членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб:

  - утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;

  - батьки;

  - один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

  - діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

  - діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю   до досягнення повноліття;

  - діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

  - дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю   Другої світової війни, а також дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

  - дружини (чоловіки), які не одружилися вдруге, батьки, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни 1941-1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);

  - діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

  - надання повного та належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  - Вiдсутнiсть повного пакету документів або їх недостовірність; - у разі наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції; - виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

  - подання особою заяви про позбавлення її статусу особи.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Рішення про встановлення статусу особи, приймається структурними підрозділами місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів.

  Результат надання послуги

  Установлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та надання посвідчення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Наказ  від 16.12.2015 №726/1220/2596/5/1581/526/800/444/745/780/402 «Про затвердження форми довідки для членів сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та Порядку її оформлення і видачі», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740 «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».

  Установлення статусу «Учасник війни»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його союзників у період Другої світової війни або навчались у цей період у військових училищах, школах і на курсах;

  - особи, які в період Другої світової війни працювали в тилу на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу, навчались у цей період у ремісничих, залізничних училищах, школах і училищах фабрично-заводського навчання та інших закладах професійно-технічної освіти, на курсах професійної підготовки або під час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах працювали в народному господарстві та на відбудові об'єктів господарського і культурного призначення;

  - особи, які в період Другої світової війни працювали на територіях, що після 1944 року ввійшли до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, які за направленням державних органів колишнього Союзу РСР працювали в державах - союзницях СРСР;

  - особи, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни, статус учасника війни може бути встановлено за поданням відповідних комісій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  - особи, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни;

  - члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в період Другої світової війни;

  - особи, які в період Другої світової війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків та юнги до досягнення ними повноліття;

  - працівники, які на контрактній основі направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;

  -  дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за наймом у державах, зазначених у пункті 6 цієї статті, в період ведення бойових дій у них і не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;

  - особи, які в період Другої світової війни відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували в засланні і реабілітовані відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;

  - особи, які в період Другої світової війни добровільно подавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови незаперечного підтвердження цих фактів;      - особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на територію України з території інших країн;

  - особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території. Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть визнаватися посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років" і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років", довідки, показання свідків та інші документи, які подаються до комісій;

  - працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством.

  - співробітники розвідувальних органів України під прикриттям та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України і які виконували свої завдання на тимчасово окупованій території України, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Основний пакет документів:

  - Заява;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - фотокартка 3 х 4 см;

  - посвідчення учасника війни - у разі, якщо воно стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення).

  Додатково надаються у разі необхідності:

  - документи (документ), що підтверджують належність особи до учасників війни відповідно до ст.8, ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує,  першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України);

  - документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень);

  - інші документи, що підтверджують участь.      

  Для внутрішньо переміщених осіб

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  Порядок подання документів

  Особисто або представником у способи, визначені чинним законодавством. В такому разі надаються: за наявності оригіналу копія паспорту представника та інші документи, передбачені чинним законодавством.

  Підстави та умови отримання послуги

  Відповідність визначеній категорії.

  Підстави для відмови

  Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

  Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 днів.

  Результат надання послуги

  Установлення статусу «Учасник війни» та видача посвідчення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»;

  Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 № 79 «Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленнням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Установлення статусу «Особа з інвалідністю внаслідок війни»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Другої світової війни або з участю в бойових діях у мирний час.

  - Особи з інвалідністю з числа:

   1) військовослужбовців,  осіб вільнонайманого складу, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;

  2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними матеріалами;

  3) осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року - на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання.

  Дія абзацу третього цього пункту не поширюється на осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки;

  4) осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок воєнних дій громадянської та Другої світової воєн або стали особами з інвалідністю із зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні роки;

  5) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп та інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і стали особами з інвалідністю  внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у цих батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941 року по 31 грудня 1954 року;

  6) учасників бойових дій на території інших держав, які стали особами з інвалідністю  внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;

  7) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, та осіб, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років і стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;

  8) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

  9) осіб, які стали особами з інвалідністю  внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

  10) військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  11)  осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

  12) осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

  13) осіб, військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  14) військовослужбові (резервісти,

  військовозобов’язані) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  15) працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  16) особи, які добровільно забезпечували (добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадили волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абз. 9 ч. 3 ст. 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

  17) осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України і які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання своїх завдань на тимчасово окупованій території України, у районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява; - паспорт громадянина України; - довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причини інвалідності. Працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення її проведення безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення додають: - Документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районі її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районі її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження. Особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами додають: - клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни; - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. Особи, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі провадили волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення додають:

  - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції у разі відсутності зазначеної довідки.

  Порядок подання документів

  - Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства; - керівником добровольчого формування, до складу якого входила особа, або командир (начальник) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Документ, що підтверджує наявність інвалідності;

  - надання повного та належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу особи з інвалідністю внаслідок війни у разі:

  - наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

  - виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

  - подання особою заяви про позбавлення її статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів, в окремих випадках (у разі розгляду Національною комісією) від 15 до 30 календарних днів.

  Результат надання послуги

  Установлення статусу «особа з інвалідністю внаслідок війни» та надання посвідчення або письмової відмови.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

  Установлення статусу жертви нацистських переслідувань

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни; - особи, які були насильно вивезені з території колишнього Союзу РСР на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих ними інших держав;; - діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків та в місцях відбування батьками примусових робіт; - діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням.

  - особи, які у роки Другої світової війни були насильно вивезені з території інших держав, що після 1944 року увійшли до складу колишнього Союзу РСР, а також особи, які після звільнення з концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання та місць примусових робіт були переселені на територію України.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Основний пакет документів - Заява; - паспорт громадянина України та його копія; - фотокартка 3 х 4 см; - посвідчення Жертви нацистських переслідувань - у разі, якщо воно стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення). - довідка МСЕК (за наявності); Підставою для установлення статусу є один з таких документів: - довідка, видана органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав; - довідка Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург); - довідка Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста; - довідки з архівів-музеїв,  утворених  в  місцях  розташування колишніх  фашистських  концтаборів (Освенцім,  Бухенвальд,  Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання  і  примусових  робіт у роки  Другої світової війни,  а також архівів іноземних  антифашистських організацій; - довідка Комісії у справах колишніх партизанів Другої світової війни 1941 - 1945 років при Верховній Раді України. В окремих випадках посвідчення можуть видаватися також на підставі документів, які містять необхідні відомості про факт нацистських переслідувань, а саме: - довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи; - довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи, яка звернулася за отриманням посвідчення; - свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині або в інших державах, про нацистські переслідування особи, яка звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених за місцем проживання у відповідних державних органах цих країн. До документів про факт нацистських переслідувань, складених іноземною мовою, обов'язково додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку. Замість оригіналу документа, який підтверджує факт нацистських переслідувань, до розгляду приймаються копії цих документів, засвідчених у встановленому порядку. У разі відсутності документів про факт нацистських переслідувань факт і період перебування в місцях примусового тримання встановлюються в судовому порядку.   Для внутрішньо перемішених осіб

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - відповідність зазначеній категорії;

  - надання повного та належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів.

  Результат надання послуги

  Установлення статусу жертви нацистських переслідувань та надання посвідчення або письмової відмови.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1467 «Про затвердження порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів, талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань».

  Видача довідки про право на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особа, яка є громадянином України, та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги:

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - пенсійне посвідчення.

  Для внутрішньо переміщених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Відповідний вік;

  - звернення за зареєстрованим місцем проживання.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів.

  Результат надання послуги

  Видача пенсійного посвідчення зі штампом «Дитина війни» або довідки, що засвідчує статус «Дитина війни» (у разі наявності у особи ламінованого пенсійного посвідчення або втрати пенсійного посвідчення) або письмової відмови.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про соціальний захист дітей війни»,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 року № 107, Про порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

  Установлення статусу «Ветеран праці»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи, яким призначена пенсія.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;;

  - фотокартка 3 х 4 см;

  - документ, підтверджуючий наявність необхідного стажу для визначення права на установлення статусу.

  У разі, якщо посвідчення стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення):

  - посвідчення ветерана праці.

  Для внутрішньо перемішених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію.

  Ветеранами праці визнаються також:

  а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:

  - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;

  - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;

  - відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;

  -відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;

  б) пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього Союзу РСР;

  в) інваліди I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

  Особи 1-4 категорії, зазначені в ст. 56 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за умови наявності у них трудового стажу для жінок-25 років, для чоловіків-30 років.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 10 робочих днів.

  Результат надання послуги

  Установлення статусу «ветеран праці» та надання посвідчення або письмової відмови.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 р. № 521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного  знака «Ветеран праці».

 • Прийом документів для призначення одноразової грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення деяким категоріям осіб

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Кат 1. Члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) і які перебувають на квартирному обліку, за категоріями у такій черговості.

  категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

  2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

  3) категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

  4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

  5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

  6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

  7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та / або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).

  Особи з інвалідністю I-II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку (далі - особи з інвалідністю).

  Кат 2. 1) члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли (далі - особи, які загинули (пропали безвісти), померли), визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла), які перебувають на квартирному обліку, за категоріями в такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії);

  2) особи з інвалідністю I-II групи, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням в інших державах, які перебувають на квартирному обліку і включені до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (далі - особи з інвалідністю).

  Кат 3. Внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України), що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - квартирний облік), та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Для всіх категорій:

  - Заява;

  - документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

  - посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”;

  - довідки виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік;

  - акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (в разі потреби)

  Для категорій п. 1:

  1) )для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 або 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності - для осіб з інвалідністю;

  2) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону (особи з інвалідністю внаслідок війни), - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434; 2018 р., № 23, ст. 782; 2019 р., № 30, ст. 1050), або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

  3) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

  5) документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), - у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  Для категорій п. 2:

  1) Для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон), - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

  2) постанови військово-лікарської комісії;

  3) для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, - виданої військовим комісаріатом довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  4) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного із членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації;

  5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ними перебувають на квартирному обліку;

  6) довідки виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (в разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік;

  7) рішення про включення особи з інвалідністю до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

   Для категорій п. 3:

  1) документ, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; в разі подання документів законним представником - документи, що посвідчують особи тих, від чийого імені подається заява, а також документ, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

  2) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614);

  3)для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

  4) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

  5) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434; 2018 р., № 23, ст. 782; 2019 р., № 30, ст. 1050), або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

  6) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або його законним представником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Особи які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання.

  Підстави для відмови

  Для всіх категорій:

  - заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація;

  - заявник не перебуває на квартирному обліку (не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого);

  - загиблий або особа з інвалідністю не брав безпосередню участь в антитерористичній операції

  - подання недостовірних відомостей.

  Для категорії п.1:

  1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або не залучалися до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  2) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не брала безпосередню участь в антитерористичній операції (відсутні документи, визначені в підпунктах 3 та 3-1 пункту 8 цього Порядку);

  3) заявник не є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначеним в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  4) заявник не є особою, визначеною у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  5) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

  6) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

  7) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

  Для категорії п.2:

  1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, статус яким установлено відповідно до пунктів 2, 13-15 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  2) особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов’язані з перебуванням у таких державах;

  3) заявник не належить до членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  4) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;

  6) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату;

  7) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю I-II групи із числа учасників бойових дій на території інших держав за рахунок бюджетних коштів;

  8) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, або таке нерухоме майно було відчужене протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

  Для категорії п.3:

  1) невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, чи законного представника, від імені якого подається заява;

  2) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

  4) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не є особою, визначеною у п. 19 і 20 ч. 1 ст. 6, п. 11-14 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  5) скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  6) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та члени її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на нерухомість, будівництво якої не завершено, чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або таке нерухоме майно було відчужено протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

  7) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не перебуває на квартирному обліку;

  8) внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або членам її сім’ї вже надавалося жиле приміщення або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції;

  9) нутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, проживає менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, або зміна її місця проживання в межах однієї області протягом року призводить до збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього Порядку.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті та в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації.

  Результат надання послуги

  Прийняття рішення щодо поліпшення житлових умов особам, які потребують і перебувають на обліку за місцем проживання та отримання одноразової грошової компенсації за наявності фінансування.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Постанова Кабінету Міністрів від 18.04.2018  № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»,

  Постанова Кабінету Міністрів від 19.10.2016  № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»,

  Постанова Кабінету Міністрів від 28.03.2018  № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»,

  Постанова Кабінету Міністрів від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”,

  Рішення Харківської міської ради від 06.06.2018 № 351 «Про створення районних комісій щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб,  які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»,

  Рішення Харківської міської ради від 25.04.2018 № 268 «Про створення районних комісій щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації»,

  Рішення Харківської міської ради від 23.11.2016 № 783 «Про створення «Про створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації»  та від 19.04.2017 № 244 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради  від 23.11.2016 № 783».

  Психологічна реабілітація постраждалих учасників антитерористичної операції (АТО) та постраждалих учасників Революції Гідності

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - особа з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 1 та 10-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту»;

  - учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

  - постраждалі учасники Революції Гідності  відповідно до статті 16-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії її соціального захисту».

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява (складена в довільній формі);

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - копія посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

  Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

  Копії документів надаються згідно оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Потреба в психологiчнiй реабiлiтацiї.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Після узгодження з відповідною реабілітаційною установою.

  Результат надання послуги

  Оформлення документів для направлення особи до реабілітаційної установи.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова КМУ від 12.07.2017 р. № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

  Постанова КМУ від 27.12.2017р. №1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності».

  Грошова компенсація вартості проїзду учасникам антитерористичної операції (АТО) до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  - особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - постраждалий учасник Революції Гідності відповідно до статті 16-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

  - копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

  - заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

  - оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

  - довідка внутрішньо переміщеної особи.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Грошова компенсація вартості проїзду призначається в разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки.

  Підстави для відмови

  Неповний та неналежно оформлений пакет документів.

  Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Рішення про відшкодування учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад приймається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження документів.

  Результат надання послуги

  Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад».

  Професійна адаптація учасників антитерористичної операції (АТО)

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

  - учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

  - постраждалі учасники Революції Гідності, яким встановлено статус відповідно до ст. 16¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  - посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни чи учасника війни або постраждалого учасника Революції Гідності;

  -для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.

  - копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни).

   Для представника:

  - Паспорт громадянина України та довіреність.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Потреба в професiйнiй адаптації.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Згідно з чинним законодавством.

  Результат надання послуги

  Оформлення документів на проходження професійної адаптації.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 «Про затвердження  Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності».

 • Прийом документів від громадян України з числа осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, для видачі довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, та направлення їх на розгляд до регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників (якщо підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника)

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи з інвалідністю внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та особи, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Заява та копії таких документів:

  - перереєстроване посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);

  - архівна довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

  - особовий рахунок, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідка підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

  - довідку про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

  - документ, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

  - колективний договір або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою (у разі наявності) підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником.

  Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність належно оформленого пакету документів.

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 37 робочих днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Видача довідки про заробітну плату.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

  Постанова КМУ від 26.09.2012 № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Призначення виплат особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  - громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, в ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які постраждалі за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини 1, 2, 3 категорій;

  - сім’я, в якій смерть годувальника пов'язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

  - один із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або законний представник;

  - діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

  - діти, що втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

  Для призначення щомісячних компенсаційних виплат за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, що належать до 1 і 2 категорій:

  - посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1та 2), вкладки (для категорії 1) до посвідчення;

  - довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1).

  Для призначення одноразової компенсації зашкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської  катастрофи, інших ядерних аварій,  ядерних випробувань, військових навчань  із  застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт (протягом 6 місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника):

  Постраждалим особам, віднесеним до 1 категорії:

  - експертний  висновок  відповідної  МСЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

  - посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеної до категорії 1 (із вкладкою);

  - довідка спеціалізованої медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи (для постраждалих, віднесених до категорії 1);

  - пенсійне посвідчення;

  - довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

   Сім’ям у зв'язку з втратою годувальника смерть, якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою та участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт:

  - свідоцтво про смерть годувальника (учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

  - експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

  - посвідчення померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

  - посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

  - свідоцтво про народження (для неповнолітніх потерпілих дітей);

  - свідоцтво про шлюб (для дружин непрацездатного віку померлого годувальника, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС );

  - пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

  - довідка про те, що особа не отримувала виплату по іншому відомству (для пенсіонерів МО, МВС та інше).

  Одному із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особі, що їх замінює:

  - свідоцтво про народження дитини;

  - посвідчення дитини, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, (із вкладкою);

  - медичний висновок на дитину, інвалідність якої  пов’язана  з  Чорнобильською катастрофою;

  - експертного висновку відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для потерпілих дітей) (за наявності оригіналу);

  - посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

  - довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  - пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (для потерпілих дітей).

  Для призначення виплати щорічної допомоги на оздоровлення:

   Для постраждалих 1, 2, 3 категорії:

  - Посвідчення з відповідною вкладкою (за наявності);

   Для одного з батьків потерпілої дитини або законного представника:

  - Паспорт громадянина України матері або батька дитини або інший документ, який посвідчує особу;

  - свідоцтво про народження дитини;

  - посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, разом із відповідними вкладками.

  Призначення відшкодування громадянам в установленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією:

  - посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2;

  - довідка уповноваженої медичної комісії про захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності);

  - довідка  про розмір  заробітної  плати  на  час встановлення втрати професійної працездатності.

  Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи  та  дітей, інвалідність  яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

  - свідоцтво про народження дитини;

  - посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

  - посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке підтверджує статус особи (1, 2, 3 категорії батька та/або матері), що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

  - довідка про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

   Додатково надається один з документів:

  - довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду;

  - довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи;

  - довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання;

  - довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;

  - довідка про те, що у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.

  Для внутрішньо переміщених осіб:

  - довідка внутрішньо переміщеної особи.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства. Поштою.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Належність осіб до відповідних категорій осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

  Підстави для відмови

  - Надання неповного та/або неналежно оформленого пакету документів;

  - втрата статусу;

  - відсутність статусу;

  - наявність інвалідності.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  10 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів. Для призначення одноразової компенса-ції за шкоду, заподіяну внаслідок Чорно-бильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт: 30 робочих днів від дня подання заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення виплати.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявнику, за його заявою - надсилається поштою.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1146 «Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»;

  Наказ Мінсоцполітики від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Прийом документів на оформлення посвідчень та їх дублікатів особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2, 3 категорій); дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, вкладки до посвідчення категорії 1 та вкладки до посвідчення дитини, яка визнана особою з інвалідністю, інвалідність, якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  - особи, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

  - особи, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу;

  - фото 3Х4;

  Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — на підставі одного з таких документів:

  - довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

  - довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби — довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;

  особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, — на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

  хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи — на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче обласного рівня або спеціалізованої медичної установи Міноборони, МВС, СБУ, які мають відповідну ліцензію МОЗ (далі — експертні комісії), та акту за формою Н-1;

  потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) та особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення, — на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями (додатки 3 і 4);

  особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 1 січня 1993 р. прожили в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, — на підставі довідки встановленого зразка (додаток 5);

  особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — на підставі довідки встановленого зразка (додаток 6);

  особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986—1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, — на підставі довідки встановленого зразка (додаток 7);

  дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, — на підставі довідки встановленого зразка (додатки 8—10);

  громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну — відповідно до законодавства;

  дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорій 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, — на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

  опікуну дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, — на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

  При цьому посвідчення померлого (померлої) громадянина (громадянки) підлягає здаванню уповноваженим органам для подальшого зберігання в особовій справі дружини (чоловіка) померлого (померлої) або опікуна дітей померлого (померлої).

  Під час заміни посвідчення з однієї категорії на іншу попереднє посвідчення підлягає вилученню уповноваженим органом для подальшого зберігання в особовій справі постраждалої особи.

  У разі втрати або зіпсування посвідчення замість нього видається повторне посвідчення на підставі раніше поданих документів для відповідної категорії, в тому числі посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 4) серії В на підставі довідки встановленого зразка (додаток 11), особистої заяви (із зазначенням номера та дати видачі посвідчення, поясненням обставин втрати або зіпсування) та опублікованого в пресі повідомлення про визнання посвідчення недійсним.

  У разі зміни прізвища, імені, по батькові особи посвідчення видається на підставі раніше поданих документів, відповідно до категорії, в тому числі посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 4) серії В на підставі довідки встановленого зразка (додаток 11), особистої заяви із зазначенням номера та дати видачі посвідчення, свідоцтва про шлюб та інших документів.

  Для внутрішньо переміщених осіб - довідка внутрішньо переміщеної особи.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Належність осіб до відповідних категорій.

  Підстави для відмови

  - Неповний та неналежно оформлений пакет документів;

  - втрата статусу.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний строк з дня надходження необхідних документів до уповноважених органів.

  Результат надання послуги

  Протокол засідання комісії з питань визначення права на отримання посвідчень або відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про прийняте рішення  особисто заявнику або письмова відмова.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» з додатками;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 № 674 «Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Призначення відшкодування один раз на рік вартості проїзду у міжміському транспорті до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) громадянам, які відносяться до категорії 1 та 2 (на підставі проїзних документів)

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 або категорії 2.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (із вкладкою) або категорії 2;

  - проїзний документ (для відшкодування вартості проїзду).

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Наявність статусу;

  - отримання путівки на оздоровлення.

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу; - зміна статусу;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Одержання компенсаційних виплат.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

  «Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки», затверджена рішенням 9 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 26.10.2016 №419/16.

 • Призначення грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім випадку відмови від путівки)

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни, віднесені до категорії 1, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  - один з батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява на отримання грошової компенсації замість путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики; - довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о. Постраждалою особою 1 категорії додатково подається: - копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою); - копія паспорта; - у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою; для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює: заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики; довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності); копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою); копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює; копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю; копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює; довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб. У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою. Одному з батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення путівкою відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, послуги з лікування не надаються. Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів. Для внутрішньо переміщених осіб: - довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (додатково до зазначених вище документів)

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, поштою.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Наявність статусу;

  - потреба у санаторно-курортному оздоровленні.

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу;

  - зміна категорії;

  - неповний та неналежно оформлений пакет документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  30 календарних днів від дня надання заяви та надходження усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення грошової компенсації.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 947 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Наказ «Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою» (видається Міністерством соціальної політики щороку).

  Організація санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; - особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни; учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6 -1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; - учасники бойових дій у період Другої світової війни; - учасники війни та особи на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

  - особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

   

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - медична довідка закладу охорони здоров’я  за формою № 070/о.

  Працюючі   особи   та  особи,  що  не  досягли встановленого законодавством пенсійного віку додають:довідку з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року.

  Для внутрішньо переміщених осіб:

  - довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Наявність статусу;

  - потреба в оздоровленні;

  - перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

  - виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

  - наявність у санаторно-курортного закладу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання;

  - надання санаторно-курортним закладом гарантійного листа про згоду на оздоровлення громадянина та про готовність укласти договір;

  - згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу;

  - оздоровлення в поточному році;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  -  у випадку, коли при перевищенні вартості санаторно-курортного лікування граничного розміру грошової допомоги заявник відмовляється здійснити доплату цієї різниці за рахунок власних коштів.

  Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення договору у трьох примірниках.

  Результат надання послуги

  Організація санаторно-курортного лікування.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Інформування заявника про наявність  санаторно-курортної путівки відповідного профілю лікування у письмовій формі або в телефонному режимі.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад».

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 і від 31.03.2015 № 200.

  Організація санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 19 частини першої статті 6 та п. 1 частини 2 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Учасники бойових дій;

  - особи з інвалідністю внаслідок війни;

  - особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку);

  -  постраждалі учасники Революції Гідності;

  - учасники війни.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - медична довідка лікувальної установи за формою №070/о;

  - копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

  - копія військового квитка (за наявності);

  - копія документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операціїоперації чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.;

  Копії документів подаються за наявності оригіналів.

  Для внутрішньо переміщених осіб:

  - довідка внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Перебування на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб - за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  - виділення бюджетних коштів на оздоровлення;

  - підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

  - гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

  - інформацію про умови проживання та харчування;

  - перелік послуг, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

  - інформацію про вартість путівки.

  - згода заявника з умовами договору, який укладають у трьох примірниках.

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу;

  - оздоровлення в поточному році;

  - неповний та неналежно оформлений пакет документів.

  Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Послуга надається з урахуванням черговості подання заяви після укладення у трьох примірниках договору.

  Результат надання послуги

  Організація санаторно-курортного лікування.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Інформування заявника здійснюється у письмовій формі або в телефонному режимі.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».

  Організація санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни, віднесені до категорії 1, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  - діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

  - один із батьків або особа, яка їх замінює, у разі якщо батьки або особи, які їх замінюють, мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про взяття на облік  для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о.

  Постраждалою особою 1 категорії додатково подається:

  - копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

  - копія паспорта;

  - у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

  Одним із батьків потерпілої дитини з інвалідністю або особою, що замінює батьків:

  - довідка для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);

  - копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);

  - копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

  - копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини з інвалідністю;

  - копія паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;

  - документи, що підтверджують повноваження особи, яка замінює батьків та їх копії;

  - довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (тільки для осіб, які проживають у приватному секторі);

  - у разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Наявність статусу;

  - потреба в санаторно-курортному оздоровленні (відпочинку).

  Підстави для відмови

  - Відсутність статусу;

  - зміна категорії;

  - неповний та неналежно оформлений пакет документів;

  - одержання в поточному році безоплатної путівки за кошти державного бюджету в іншій організації.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Послуга надається в міру надходження коштів для забезпечення путівкою з урахуванням черговості подання заяв.

  Результат надання послуги

  Забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Інформування заявника про можливість забезпечення путівкою щляхом надання грошової допомоги у письмовій формі або в телефонному режимі.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

  Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю з дитинства та осіб з інвалідністю загального захворювання

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особа з інвалідністю з дитинства;

  - особи з інвалідністю загального захворювання.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  -Заява; -паспорт громадянина України та його копія; - медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о; - документ, що підтверджує наявність інвалідності та його копія. Для внутрішньо переміщених осіб:

  - довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  - Наявність інвалідності;

  -  потреба в санаторно-курортному лікуванні;

  - належним чином оформлений пакет документів.

  Заява за зареєстрованим місцем проживання особи, а особи, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції – за фактичним місцем проживання;

  Забезпечується путівками строком на 18-21 день в порядку черговості.

  Підстави для відмови

  Закінчення строку дії медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Послуга надається з урахуванням медичних рекомендацій щодо профілю лікування та черговості подання заяви.

  Результат надання послуги

  Отримання санаторно-курортної путівки.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про надходження санаторно-курортної путівки із зазначенням часу та місця отримання здійснюється в телефонному режимі, письмово або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,

  Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 187 «Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва)) рад».

  Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Учасники бойових дій;

  - учасники війни;

  - особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - особи, зазначені у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»;

  - ветерани праці.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про виплату компенсації; - паспорт громадянина України та його копія; - посвідчення особи,  що підтверджує її належність до категорії громадян; - документ про сплату повної вартості санаторно- курортної путівки, що засвідчує проходження особи з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування) або зворотний талон санаторно-курортної путівки; - довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності) та її копія. У разі якщо, особа з інвалідністю працює або навчається: - довідка з місця роботи (навчання) про те, що особа протягом попередніх двох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку;  

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, поштою.

  Підстави та умови отримання послуги

  Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування) за умови перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

  Підстави для відмови

  У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

  Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

   

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

  Результат надання послуги

  Призначення компенсації або письмова відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»,

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».

  Призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особа з інвалідністю внаслідок внаслідок війни; - особи з інвалідністю, зазначені у ст. 6 -2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про виплату компенсації;

  - посвідчення особи,  що підтверджує її належність до категорії громадян;

  - Паспорт громадянина України та його копія;

  - довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія;

  - довідка з місця роботи, навчання, служби про те, що протягом попередніх двох років особа   не  одержувала  безоплатної  санаторно-курортної  путівки.

  Для представника:

  - Паспорт громадянина України та його копія;

  - довіреність.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Підставою є наявність облікових даних.

  Грошова компенсація виплачується  особам  через  два  роки після  звернення  із  заявою  про  виділення  путівки  або виплату грошової  компенсації,  якщо  вони  протягом  цього   періоду   не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки.

   

  Підстави для відмови

  У разі коли особа протягом цього періоду одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

  У разі смерті особи,  яка мала право на  грошову  компенсацію або   компенсацію   вартості   самостійного   санаторно-курортного лікування, не одержана нею сума не виплачується.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

  Результат надання послуги

  Призначення грошової компенсації.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»,

  Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян».

  Призначення деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи з інвалідністю (загальне захворювання);

  - особи з інвалідністю з дитинства.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про виплату грошової компенсації; - паспорт громадянина України та його копія; - медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням; - документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування); - посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує її належність до категорії громадян. Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування особі з інвалідністю, яка працює (навчається), виплачується на підставі довідки з місця роботи (навчання) про те, що вона протягом трьох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, надіслання поштою.

  Підстави та умови отримання послуги

  - наявність статусу; - необхідність санаторно-курортного оздоровлення; - неодержання протягом попередніх трьох календарних років безоплатної безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу; - право на грошову компенсацію за самостійне лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на три календарних роки (рахуючи рік, коли особа з інвалідністю проходила самостійно санаторно-курортне лікування) за умови перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

  Підстави для відмови

  - відсутність статусу; - отримання безоплатної санаторно-курортної путівки; - смерті особи, яка мала право на грошову компенсацію, але за життя її не отримала; - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

  Результат надання послуги

  Призначення грошової компенсації.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про реабілітації осіб з інвалідністю в Україні». Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування».

  Призначення грошової компенсації вартості проїзду особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ груп до санаторіїв спінального профілю

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку до санаторіїв спінального профілю.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява; - паспорт громадянина України; - проїзні квитки (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному). У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Наявність зворотного талона путівки.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  30 календарних днів.

  Результат надання послуги

  Призначення грошової компенсації.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад.

  Призначення компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особа з інвалідністю внаслідок війни, не поширюється на осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Заява про виплату вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад; - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу; - проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно-курортного закладу і назад (відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні); - документ, що засвідчує проходження особі з інвалідністю санаторно-курортного лікування; - посвідчення особі з інвалідністю внаслідок  війни, що підтверджує належність до даної категорії осіб;

  - довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Отримання санаторно-курортного лікування та наявність проїзних документів.

  Підстави для відмови

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Виплата здійснюється за рахунок коштів державного бюджетув межах видатків, передбачених на зазначену мету, в міру надходження коштів.

  Результат надання послуги

  Призначення грошової компенсації.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Відповідь надається особисто заявнику, у разі необхідності письмової відповіді - надсилається поштою.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150».

 • Видання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - особи з інвалідністю;

  - діти з інвалідністю;

  - інші окремі категорії населення, які мають медичні показання до забезпеченням технічними та іншими засобами реабілітації оформленими індивідуальною програмою реабілітації, рішенням військово-лікарської комісії чи висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

  - висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

  - індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для  інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 року як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

  - рішення ВЛК чи  висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;

  - довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

  - висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

  - документ, що містить інформацію про місце проживання/перебування особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

  - витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

  - довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність);

  - довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

  - посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);

  - довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 14 років, та осіб, документи, що посвідчують особу, яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

  - посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги;

  Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник обласної, територіальної або первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус і повноваження.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Медичні показання в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації.

  Підстави для відмови

  - Подання документів до заяви не в повному обсязі;

  - зняття інвалідності та втрата права на пільги;

  - якщо інвалідність особи  пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом трьох робочих днів.

  Результат надання послуги

  Укладення тристороннього договору на забезпечення відповідним технічним та іншим засобом реабілітації, в тому числі підписання договорів з підприємствами можливо здійснювати з використанням електронного цифрового підпису.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявнику або законному представнику або представнику, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.09.2018 № 1354 «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України 12.04.2018 № 506 «ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ, про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки, крісел колісних)»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 № 602 «Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції».

 • Видання направлення на проходження обласної МСЕК для взяття на облік та забезпечення автомобілем

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи з інвалідністю;

  - законні представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на отримання автомобілів безоплатно або на пільгових умовах.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  Для всіх категорій:

  - заява, форма якої затверджується Мінсоцполітики;

  - паспорт громадянина України та його копія  (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) та свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю) та його копія;

  - копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;

  - висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній  Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем;

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  особи з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, та його копія;

  - документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи, якій передається право користування автомобілем (якщо особа проживає у приватному секторі).

  Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, –  посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів та його копія, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем;

  Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

  Для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва:

   - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

  Для недієздатних осіб з інвалідністю:

   - копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;

  Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування;

  - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

  Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяву про взяття на облік.

  Для уповноважених представників за довіреністю:

  - за наявності оригіналу копія паспорту представника;

  - довіреність та копія.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто або представником у способи, визначені чинним законодавством. В такому разі надаються: за наявності оригіналу копія паспорту представника та інші документи, передбачені чинним законодавством.

  Підстави та умови отримання послуги

  Потреба в забезпеченні автомобілем та відповідність категорії осіб.

  Підстави для відмови

  - Відмова одержувача (його законного представника) від отримання автомобіля через уповноважений орган;

  - подання неповного пакету документів;

  - вік дитини з інвалідністю до п’яти років;

  - одержувач послуги проживає в установі соціального обслуговування на повному державному утриманні;

  - одержувач послуги, перебуваючи на обліку для забезпечення автомобілем, протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК без поважних причин;

  - під час перебування на обліку в сім’ї одержувача послуги відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю змогла передати право керування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї особи з інвалідністю не може керувати автомобілем (протягом шести місяців після встановлення такого факту);

  - одержувач, який перебуває на обліку та якому інвалідність встановлено на певний період, не поновлює без поважних причин інвалідність протягом шести місяців;

  - одержувач, який відповідно до законодавства, не має права на забезпечення автомобілем.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Надається в день звернення, а у разі надходження заяви поштою - у триденний строк.

  Результат надання послуги

  Видання направлення на проходження обласної МСЕК або відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, або через поштове відділення зв'язку.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями».

  Видання направлення особам з інвалідністю, та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю (в тому числі внаслідок дитячого церебрального паралічу), які відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують реабілітаційних послуг.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

  - паспорт громадянина України;

  - свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

  - документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

  - висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

  - індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

  - документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

  - рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності);

  - виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

  Для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу(ДЦП):

   - заява про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями;

  Для внутрішньо переміщеної особи:

  - довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником, одним з батьків дитини або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Потреба в реабілітаційних послугах відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

  Підстави для відмови

  - Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - наявність протипоказань щодо зарахування заявника до установи;

  - зняття інвалідності;

  - смерть заявника.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 3х робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів. Для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП протягом п’яти робочих днів.

  Результат надання послуги

  Інформування про прийняття рішення щодо направлення на реабілітацію. Для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП: укладання договору про здійснення для дитини реабілітаційних заходів.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявнику або законному представнику.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю»; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)» (зі змінами та доповненнями); Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»;

  Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)».

  Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа  осіб  працездатного  віку  на  період  до  встановлення  їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги,  визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

  - громадяни,  які  перебувають  у  складній життєвій ситуації у зв'язку   з   безробіттям   і  зареєстровані  в  державній службі зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним лихом,  катастрофою  (і  мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх дітей, дітей  з  інвалідністю,  осіб похилого віку, осіб з інвалідністю),  якщо   середньомісячний сукупний дохід  їх  сімей  нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява громадянина;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

  - медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

  - довідка  медико-соціальної  експертної  комісії  про групу інвалідності (за наявності);

  - довідку про доходи громадянина  (у  разі  потреби);

  - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстави та умови отримання послуги

  - Звернення особи, не здатної до самообслуговування;

  - перебування у складних життєвих обставинах і потреба у сторонній допомозі.

  Підстави для відмови

  - Поліпшення стану здоров’я;

  - вихід із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

  - виявлення у громадянина працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

  - направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

  - зміна місця проживання;

  - поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

  - грубого, принизливого ставлення громадянина до персоналу соціальних працівників, що обслуговують, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

  - порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

  - систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

  - виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

  - надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

  - смерть громадянина.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Після отримання заяви та відповідей на запити: про наявність або відсутність договору довічного утримання (догляду), медичного висновку, довідки про склад сім’ї, довідки про доходи) приймається рішення в одноденний строк про надання або відмову в наданні соціальних послуг.

  Результат надання послуги

  Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг або відмова.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про соціальні послуги»,

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

  Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та особами з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Особи похилого віку, які досягли пенсійного віку; - особи з  інвалідністю І і ІІ групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду (за винятком осіб зі стійкими психічними та/або інтелектуальними порушеннями) та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом; - ветерани війни та особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно із Законом  України «Про статус і  соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи»; - особи, які  мають  працездатних  дітей  або родичів,  зобов'язаних  відповідно  до  чинного  законодавства  їх утримувати, якщо вони з об'єктивних причин не можуть цього робити.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Особиста заява  громадянина  похилого  віку  чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

  - паспорт (або іншій документ, що засвідчує особу);

  - медична картка про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;

  - довідка про розмір призначеної пенсії;

  - довідка про склад сім'ї за встановленою формою;

  - довідка медико-соціальної  експертної   комісії   про   групу інвалідності   особи,  що  приймається  до  будинку-інтернату  (за наявності групи інвалідності).

  - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія.

  Для внутрішньо переміщених осіб

  - довідка внутрішньо переміщеної особи.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстави та умови отримання послуги

  Потреба в забезпеченні належних умов для проживання, соціально-побутовому обслуговуванні, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

  Підстави для відмови

  Відрахування    підопічного     з     будинку-інтернату здійснюється згідно з наказом по установі:

  - за особистою заявою підопічного і  на  підставі  довідки  про наявність  у  нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість його утримувати і забезпечувати їх догляд;

  -  при встановленні  інвалідам  першої  або другої груп,  які не досягли  загальновстановленого  пенсійного  віку,  третьої   групи інвалідності.

  Відсутність документів , на підставі яких надається путівка до будинку – інтернату.

  Відсутність місця в установі (черга).

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  В разі наявності вільних місць в установі.

  Результат надання послуги

  Видача путівки до будинку-інтернату.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто або представником у способи визначені чинним законодавством або за дорученням рідними чи іншими особами.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей».

  Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку;

  - особи з інвалідністю 1 і 2 груп з психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказане перебування в інтернаті відповідно до медичних показань та протипоказань до прийому в інтернатні установи.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) або законного представника та рішення органу опіки та піклування  про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

  - рішення органу опіки та піклування для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

  - паспорт особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;;

  - копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  - медична карта з висновком лікарсько- консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

  - довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги;

  - довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

  - довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

  - індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

  - копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  - копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

  - пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

  - копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

  - довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

  - три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстави та умови отримання послуги

  Психічна хвороба особи та потреба в сторонньому доглядi.

  Підстави для відмови

  - Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - встановлення ІІІ групи інвалідності;

  - відмова від послуг;

  - медичні протипоказання (гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення, туберкульоз в активній стадії та гострі інфекційні захворювання, заразні та невиліковні захворювання шкіри та волосся);

  - зміна місця проживання.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Послуга надається після надання повного та належного оформленого пакету документів, за наявності вільних місць у закладі.

  Результат надання послуги

  Оформлення документів для видачі путівки до будинку-інтернату або письмової відмови.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про психіатричну допомогу»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат».

 • Видача пенсійних посвідчень

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Громадяни України, які застраховані згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та досягли встановленого пенсійного віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб - члени їхніх сімей та інші особи, передбачені Законом»;

  - особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України «Про пенсійне забезпечення» - за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, - члени їхніх сімей;

  - особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

  - іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Паспорт громадянина України;

  Для представника за довіреністю або законного представника:

  - довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства;

  - у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

  Порядок подання документів

  Особисто пенсіонером або іншою особою, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батьками, опікуном (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

  Підстави та умови отримання послуги

  Надходження пенсійного посвідчення з Пенсійного фонду України.

  Підстави для відмови

  Не відповідність зазначеній категорії.

  Відсутність належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Після надходження посвідчення з Пенсійного фонду України.

  Результат надання послуги

  Отримання пенсійного посвідчення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Відповідь надається особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально посвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування.

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Закон України «Про звернення громадян»,

  Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

  Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 497 «Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду»,

  Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»,

  Постанова Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Оформлення документів від внутрішньо переміщених осіб для видачі електронного пенсійного посвідчення

  Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

  - Одержувач пенсії - внутрішньо переміщена особа, якій призначено пенсію згідно із законодавством про пенсійне забезпечення, в тому числі згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

  Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  - Заява на виготовлення електронного пенсійного посвідчення ;

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;

  - довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія;

  - фотокартка 2,5х3 см;

  - відомості про банківський рахунок в ПАТ «Державний ощадний банк України» де особа отримуватиме пенсійні виплати.

  Порядок подання документів

  Особисто заявником.

  Підстави та умови отримання послуги

  Заявник – зареєстрована внутрішньо переміщена особа.

  Відкритий поточний рахунок в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

  Підтвердження призначення пенсії.

  Підстави для відмови

  Відсутність повного та належно оформленого пакету документів.

  Платність або безоплатність послуги

  Безоплатно.

  Строк надання послуги

  Протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії Пенсійним фондом України. Електронне пенсійне посвідчення отримується пенсіонером особисто у вказаному ним у заяві відділенні ПАТ»Державний ощадний банк України»

  Результат надання послуги

  Отримання Електронного пенсійного посвідчення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату)

  Відповідь надається особисто громадянину в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

  Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»,

  Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1 «Про порядок оф