Skip to main content

Реєстр послуг

 • Прийом заяв про призначення та надання житлової субсидії.

  Перелік необхідних документів

  • Заява;
  • декларація;
  • довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом уповноваженого органу у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);
  • договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);
  • рішення суду (в разі наявності);
  • інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до цього Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

  Спосіб подання документів

  Заяви з необхідними документами та/або відомостями також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу Харківської міської ради – управлінням соціального захисту населення (за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання), які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження, Пенсійному фонду України, органу Пенсійного фонду України - незалежно від місця проживання.

  Підстава для отримання

  Звернення громадянина, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або тимчасовим посвідченням громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортним документом іноземця або документом, що посвідчує особу без громадянства, посвідкою на постійне/тимчасове проживання, посвідченням біженця або іншим документом, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України).

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо: 1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування; житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках); 2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності: транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа); більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа). При цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби, транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. Наявність (відсутність) у власності зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації; 3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді: за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування); або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім випадків, зазначених в абзацах дев’ятому - одинадцятому цього підпункту). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном - протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються. Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - п’ятим цього підпункту, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця: навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні; отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по безробіттю, допомога по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”; надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також перебували у складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі - складні життєві обставини), або перебували у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України “Про відпустки”; Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - п’ятим цього підпункту, також призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії: сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія; 4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень: купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному в пункті 10 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування); платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики. Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства; 5) уповноваженим органом отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов). Відповідна норма не застосовується під час призначення субсидії громадянам на наступний період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам. У разі коли, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавцем послуги з постачання та розподілу природного газу всупереч рішенням зазначеної Комісії щодо заборони під час
  Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо: 1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування; житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках); 2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності: транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа); більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа). При цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби, транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. Наявність (відсутність) у власності зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації; 3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді: за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування); або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім випадків, зазначених в абзацах дев’ятому - одинадцятому цього підпункту). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном - протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються. Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - п’ятим цього підпункту, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця: навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні; отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога по безробіттю, допомога по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України “Про зайнятість населення”; надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також перебували у складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі - складні життєві обставини), або перебували у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України “Про відпустки”; Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - п’ятим цього підпункту, також призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії: сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія; 4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень: купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному в пункті 10 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування); платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики. Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства; 5) уповноваженим органом отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов). Відповідна норма не застосовується під час призначення субсидії громадянам на наступний період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам. У разі коли, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавцем послуги з постачання та розподілу природного газу всупереч рішенням зазначеної Комісії щодо заборони під час здійснення комерційних розрахунків за використаний побутовими споживачами природний газ приводити об’єми такого газу у відповідність із стандартними умовами відповідні нарахування проведено, заборгованість за таким виконавцем не враховується; Житлова субсидія у випадку, передбаченому абзацом першим цього підпункту, призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку - з місяця, що настає за тим, у якому до уповноваженого органу надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі); 6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом; 7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів яких погашається частинами за рішенням суду, осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою); 8) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла: яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, у тому числі на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства; розташованого в сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення; знищеного/непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, або з інших причин, за наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування такого факту знищення/пошкодження житлового приміщення (квартири, будинку); отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету. Інформація про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень зазначається у декларації; 9) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації; 10) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Уповноваженим органом протягом 10 календарних днів з дня подання зазначених документів та отримання інформації приймається рішення.

  Результат надання послуги

  Надання житлової субсидії / непризначення житлової субсидії (якщо за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення) /відмова у призначенні житлової субсидії.

  Способи отримання відповіді (результату)

  У разі прийняття рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії уповноважений орган повідомляє заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому уповноважений орган самостійно обирає форму такого повідомлення (в паперовому або електронному (за наявності адреси електронної пошти) вигляді та спосіб для повідомлення (особиста бесіда, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, електронні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності), повідомлення через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Портал Дія).

  У разі прийняття рішення про відмову в призначенні житлової субсидії уповноважений орган повідомляє заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому уповноважений орган інформує заявника про прийняте рішення в паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія.

  У період дії воєнного стану в Україні уповноважений орган може повідомляти заявнику про прийняте рішення в телефонному режимі із внесенням відповідного запису до окремого журналу реєстрації інформування заявників.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII, Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»  від 29.11.2001 № 2866-III, Сімейний кодекс України.

  Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (далі – Положення), Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії».

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.07.2022 № 190 (в редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 29.09.2022 № 266) Про затвердження форми акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи.

  Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України №345 від 19.09.2006

  Бланк заяви та зразок заповнення

 • Видача листа талонів на право одержання особами з інвалідністю внаслідок війни та учасниками Революції Гідності проїзних документів (квитків)

  Перелік необхідних документів

  - Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

  - посвідчення встановленого зразка

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, якій діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  Наявність статусу

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Відсутність статусу

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  В день звернення

  Результат надання послуги

  Видача листа талонів

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 119 Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності”,

  Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 № 79 „Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Прийом заяв про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

  Перелік необхідних документів

  - Заява за формою, встановленою Міністерством соціальної політики;

  - паспорт громадянина України, документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

  - копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), зокрема копію, надану в електронному вигляді (за наявності в одержувача інформації технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації), або копію паспорта громадянина України / свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  Заявник надає інформацію про характеристику житла і послуги, щодо отримання яких він має право на пільги та якими користується, та будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів

  Спосіб подання документів

  - Особисто заявником;

  якщо пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, посадової особи виконавчого органу або посадової особи центру надання адміністративних послуг, така особа вживає заходів для включення інформації про пільговика до Реєстру;

  - якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків)

  Підстава для отримання

  - Відповідність зазначеним категоріям;

  - надання повного та належно оформленого пакету документів

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - Зміна статусу; 

  - змiна місця проживання;

  - отримання субсидії;

  - надання пільговиком недостовірних даних про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, - з місяця, в якому виявлено порушення;

  - за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  В день звернення

  Результат надання послуги

  Включення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги; нарахування пільг на житлово-комунальні послуги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.05.2021 № 275 Про затвердження форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 883/36505

  Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів)

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - копія паспорта громадянина України;

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - документи, які підтверджують статус заявника;

  - довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  Постійно зареєстровані в м. Харкові:

  - Сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, прикутих до ліжка (до 18 років);

  - сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю з онкологічними захворюваннями (до 18 років);

  - сім’ї, які виховують дітей, хворих на ДЦП (до 18 років);

  - сім’ї з дітьми (до 18 років), де обидва батьки – особи з інвалідністю I та II групи;

  - непрацюючі батьки, які здійснюють догляд за дітей з інвалідністю до 18 років і які отримують надбавку на догляд за дітей з інвалідністю згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

  - особа з інвалідністю I групи, які отримують соціальну пенсію або державну соціальну допомогу;

  - сім'ї матерів-героїнь;

  - прийомні сім'ї;

  - самотні матері (2-х або більше дітей до 18 років);

  - особи з інвалідністю I та II групи по зору;

  - громадяни, яким присвоєно звання «Заслужений донор України»;

  непрацююча працездатна особа, місце проживання якої зареєстроване разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає його, у тому випадку, коли особа з інвалідністю внаслідок війни перебуває у шлюбі, але дружина (чоловік) є особою з інвалідністю I групи;

  дружини/чоловіки (які не одружилися вдруге) померлого громадянина, який мав статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з аварією на ЧАЕС;

  - особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, в тому числі особливі трудові заслуги;

  - батьки померлої особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами;

  - вдови (вдівці) осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, в тому числі з особливими трудовими заслугами

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - Відсутність або зміна встановленого статусу;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  -зняття з реєстрації в м. Харкові

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  5 робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами

  Результат надання послуги

  Внесення до списків окремих категорій громадян, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів) для надання підприємствам, що надають послуги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку та на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв’язку (домофонів) в підприємствах, що надають послуги

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

  Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій в рамках Програми сприяння безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки” від 19.08.2020 № 2257/20

  Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - копія паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник;

  - копія паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

  - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 № 1504/21816; повідомлення про відмову у наданні державної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

  - довідка з Пенсійного фонду України щодо перебування на обліку;

  - одна кольорова фотокартка розміром 3,5 х 4,5 см.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  - Наявність інвалідності;

  - відсутність права на пенсію чи соціальну допомогу

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Підставами для відмови у видачі довідки є подання недостовірних даних, виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” та призначення таких пенсії або соціальної допомоги

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  5 робочих днів від дня отримання заяви з усіма належними документами

  Результат надання послуги

  Видача довідки

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII;

  Наказ Мінсоцполітики від 21.09.2015 № 946 „Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу”

  Прийом документів для призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

  - документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;

  - довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

  - пільгове посвідчення, яке підтверджує категорію особи та його копія;

  -довідка (інформація) про ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення

  Спосіб подання документів

  Особисто або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або поштою

  Підстава для отримання

  Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів України

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу не надаються, якщо:

  заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

  середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї;

  для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  При подачі заяви до 25 числа поточного місяця - виплати проводяться через 3 робочих дні. Якщо заява надійшла після 25 числа поточного місяця, виплата пройде після 25 числа наступного місяця

  Результат надання послуги

  Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу / відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу

  Способи отримання відповіді (результату)

  Суб’єкт надання адміністративної послуги інформує особу про призначення (не призначення) пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, самостійно вибираючи форму повідомлення (паперову або електронну (за наявності електронної пошти)

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Бюджетний кодекс України, Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII, „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-ХІІ, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 № 203/98-ВР, „Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII, „Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.1995 № 32/95-ВР, „Про захист рослин” від 14.10.1998 № 180-XIV, „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, „Про культуру” від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”, постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 „Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920, Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.05.2021 № 275 „Про затвердження форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.07.2021 за № 883/36505

 • Допомога на поховання в разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років членам її сім’ї або особі, яка здійснила поховання

  Перелік необхідних документів

  Для оформлення допомоги на поховання член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення заяву та довідку про смерть, видану органом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

  - паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

  - документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю віком до 18 років за кордоном член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  На звороті довідки про смерть або легалізованого в установленому порядку документа, що засвідчує смерть, відповідальним працівником органу соціального захисту населення робиться запис про призначення допомоги на поховання із зазначенням дати і суми до виплати, який засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою цього органу.

  Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою.

  Спосіб подання документів

  Заява та документи подаються в паперовій формі.

  Підстава для отримання

  Смерть особи з інвалідністю, яка отримувала державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);

  - смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги на поховання/ відмова в призначенні.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ, „Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03.02.2021 № 79 „Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”.  

  Призначення одноразової допомоги на поховання особи, яка отримувала допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

  Перелік необхідних документів

  - паспорт або інший документ, що засвідчує особу іноземця або статус біженця в Україні;

  - документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - Заява;

  - свідоцтво про смерть

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником, який здійснив поховання.

  Підстава для отримання

  Смерть особи, яка отримувала державну соціальну допомогу відповідно до Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” за умови звернення не пізніше 12 місяців після смерті одержувача допомоги.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  У разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні, або особи, поховання якої проводиться за рахунок коштів державного бюджету, допомога на поховання не виплачується (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншими особами).

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Протягом 10 календарних днів

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Про відмову в призначенні допомоги суб’єкт надання адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”.

  Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

  Перелік необхідних документів

  заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

  Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначеного Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Громадяни Республіки Польща, які перебувають на території України на умовах, передбачених Законом України “Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України”, пред’являють паспортний документ іноземця, іноземці та особи без громадянства - паспортний документ іноземця та посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

  декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

  копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

  копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

  копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

  Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

  Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

  Підстава для отримання

  Право на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (далі – допомога) мають:

  - особи, що одночасно відповідають таким умовам:

  1) досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

  58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

  58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

  59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

  59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

  60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

  60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

  61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

  61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

  62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

  62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

  63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

  63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

  64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

  64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

  65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;

  2) не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомоги, що призначається відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”);

  3) є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);

  Крім того, право на соціальну допомогу мають:

  - особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

  - діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи

  Особам, які одержують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства (чи мають право на їх призначення), за бажанням замість зазначених виплат може бути призначена соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

  Якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, ці виплати призначаються одночасно.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Подано не усі необхідні документи для призначення допомоги;

  особа не має права на призначення допомоги.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Заява про призначення допомоги розглядається не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Про відмову в призначенні допомоги суб’єкт надання адміністративної послуги письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”,

  Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та надбавки на догляд

  Перелік необхідних документів

  Для призначення державної соціальної допомоги заявником, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), подаються такі документи:

  заява;

  копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.

  Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

  копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);

  копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

  копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

  Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).

  Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років одному з батьків, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходять військову службу, не займають виборну посаду, додатково подаються:

  заява;

  для осіб, зазначених в абзаці десятому пункту 5 цього Порядку, - копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або копія довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька, легалізованого в установленому законодавством порядку, якщо така особа не перебуває (не перебувала) на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Такі документи не подаються, якщо така особа перебуває на обліку в органах соціального захисту населення як отримувач допомоги на дітей одиноким матерям. Перевірка відомостей щодо отримання допомоги на дітей одиноким матерям здійснюється органами соціального захисту населення з використання інформаційних систем;

  для осіб, зазначених в абзаці одинадцятому пункту 5 цього Порядку, - копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (рішення суду про оголошення батька померлим/рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до зазначеного Реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин);

  для осіб, зазначених в абзаці дванадцятому пункту 5 цього Порядку, - копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини), копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

  для осіб, зазначених в абзаці тринадцятому пункту 5 цього Порядку, - первинний обліковий документ № 080-1/о “Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді” за формою, затвердженою МОЗ (далі - довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), та копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг із них.

  Усиновлювачі подають також копію рішення суду про усиновлення.

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

  Заява з документами може бути надіслана засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (з накладенням кваліфікованого електронного підпису). Відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) заявника, його реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), а також реквізити паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), отримуються із кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого електронного підпису.

  До заяви в електронній формі заявник додає копії документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд), зазначених у пункті 6 цього Порядку (крім копії свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років). Серія та номер свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років зазначаються у заяві в електронній формі (відомості про дату видачі та найменування органу, який його видав, отримуються шляхом електронної взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян).

  Якщо заяву з документами надіслано в електронній формі без кваліфікованого електронного підпису, державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд) призначається лише після підписання заявником заяви у паперовій формі протягом трьох місяців з дня її подання в електронній формі.

  Підстава для отримання

  Для призначення державної соціальної допомоги: встановлення інвалідності, визнання дитини з інвалідністю віком до 18 років.

  Для отримання надбавки на догляд: потреба в постійному сторонньому догляді.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Подання документів до заяви не в повному обсязі; виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

  заява подана особою, яка не має права на призначення надбавки на догляд.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Не пізніше ніж 10 днів після надходження заяви з необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги (надбавки на догляд) / відмова в призначенні допомоги (надбавки на догляд).

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу (надбавку на догляд) можна отримати через виплатні об’єкти АТ „Укрпоштаˮ або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ;

  „Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03.02.2021 № 79 „Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (далі – Порядок);

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

  Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

  Перелік необхідних документів

  Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), подає такі документи:

  - заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

  - декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (в декларації зазначається інформація про склад сім’ї заявника);

  - довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

  - довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності)

  Спосіб подання документів

  Заява та декларація можуть бути надіслані органу соціального захисту населення поштою або в електронній формі (після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів) через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних заявника, підтверджених у процесі автентифікації із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків.

  У разі отримання надісланих з використанням інформаційно-комунікаційних систем заяви та декларації без кваліфікованого електронного підпису із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків, державна соціальна допомога призначається лише після підписання заявником таких документів у паперовій формі протягом місяця з дня їх подання в електронній формі.

  Підстава для отримання

  Сім’я з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

  1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані у філії регіонального/міжрегіонального центру зайнятості (або міському, районному, міськрайонному центрі зайнятості - до дати припинення їх діяльності) (далі - центр зайнятості) як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).

  Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

  сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

  доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

  2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

  3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або житла, знищеного/непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або з інших причин за наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або за умови подання документального підтвердження від органів місяцевого самоврядування факту знищення/пошкодження житлового приміщення (квартири, будинку), а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлових приміщень у гуртожитках; житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; житла, на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, зокрема на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.

  Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій;

  4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

  При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу.

  Наявність (відсутність) у власності членів малозабезпеченої сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова у призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через АТ „Укрпоштаˮ або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сім’ї наступного дня після прийняття рішення про призначення допомоги або про відмову.

  У разі прийняття рішення про відмову в призначенні державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення інформує про це уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї із зазначенням підстав для відмови та порядку оскарження рішення (з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис).

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 № 1768- ІІІ;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”;

  Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

  Перелік необхідних документів

  - Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

  - копія сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації (з пред`явленням оригіналу);

  - документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - документ, що підтверджує статус.

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

  Підстава для отримання

  Указ Президента України „Про присвоєння почесного звання України  „Мати-героїня”.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Не присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», відсутність повного пакету документів.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви і всіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або відмова у призначенні

  Способи отримання відповіді (результату)

  Винагороду можна отримати через відділення поштового зв'язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”;

  Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 „Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»”,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201,

  „Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальних допомог” затверджена наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345;

  Щорічний Указ Президента України „Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»”.

  Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

  - копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

  - копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

  - довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

  У разі звернення за призначенням соціальної допомоги дітям померлого годувальника органи соціального захисту населення додають до заяви відомості про відсутність у померлого годувальника на день смерті страхового стажу, необхідного йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, одержані від органів, які призначають пенсії.

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

  Підстава для отримання

  Належність до відповідної категорії

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Надання неповного пакету документів.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Протягом 10 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги або відмова у призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні допомоги) видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Про відмову в призначенні соціальної допомоги або допомоги на догляд орган, що призначає допомогу, письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 663 „Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”.

  НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

  Перелік необхідних документів

  заява;

  копія паспорта громадянина України / тимчасового посвідчення громадянина України / посвідки на постійне проживання / посвідки на тимчасове проживання / посвідчення біженця;

  для дітей віком до 14 років – копія свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку), що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг „Портал Дія” (далі – Портал Дія);

  копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або за технічної можливості дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

  рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

  особам віком від 18 років – копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

  дітям віком до 18 років – копія висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії „дитина з інвалідністю”

  Спосіб подання документів

  Заяви разом з необхідними документами для отримання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів (далі – допомога на оздоровлення), подаються постраждалими особами або їхніми законними представниками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в разі надання такої послуги через центр надання адміністративних послуг – до центрів надання адміністративних послуг.

  Заяви разом з необхідними документами для призначення допомоги на оздоровлення приймаються від постраждалих осіб або їхніх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише в разі надіслання їх поштою або за технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія)*

  Підстава для отримання

  звернення осіб з інвалідністю, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону;

  звернення дітей з інвалідністю до 18 років, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Рішення про відмову у призначенні допомоги на оздоровлення може бути прийняте якщо:

  перелік документів, необхідних для отримання допомоги на оздоровлення, не відповідає вимогам пункту 7 Порядку надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, затвердженого постановою № 1020;

  постраждалими особами або їхніми законними представниками надано недостовірну інформацію;

  отримання постраждалою особою протягом поточного року безоплатної санаторно-курортної путівки / путівки на оздоровлення / будь-якої грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки / компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування / щорічної допомоги на оздоровлення за рахунок державного або місцевого бюджетів

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться один раз на рік до 15 жовтня поточного року. Інформація про відмову у виплаті допомоги на оздоровлення надається у письмовому вигляді структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради постраждалій особі або її законному представнику протягом семи робочих днів після отримання заяви з необхідними документами

  Результат надання послуги

  Призначення та виплата постраждалій особі допомоги на оздоровлення у визначеному розмірі / рішення про відмову у виплаті допомоги на оздоровлення

  Способи отримання відповіді (результату)

  Призначення постраждалій особі допомоги на оздоровлення проводиться щорічно за зареєстрованим або фактичним місцем проживання

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про протимінну діяльність в Україні” від 06.12.2018 № 2642-VIII (далі – Закон),

  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 917 „Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 № 1020 „Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України „Про протимінну діяльність в Україні” (далі – постанова № 1020).

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

  Перелік необхідних документів

  заява;

  копія паспорта громадянина України / тимчасового посвідчення громадянина України / посвідки на постійне проживання / посвідки на тимчасове проживання / посвідчення біженця;

  для дітей віком до 14 років – копія свідоцтва про народження дитини або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку), що подається засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг „Портал Дія” (далі – Портал Дія);

  копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або за технічної можливості дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника через засоби Порталу Дія, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

  рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (в разі здійснення опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

  особам віком від 18 років – копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності;

  дітям віком до 18 років – копія висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про встановлення категорії „дитина з інвалідністю”

  Спосіб подання документів

  Заяви разом з необхідними документами для призначення одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів (далі – компенсація), подаються постраждалими особами або їхніми законними представниками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій чи до виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а в разі надання такої послуги через центр надання адміністративних послуг – до центрів надання адміністративних послуг.

  Заяви разом з необхідними документами для призначення компенсації приймаються від постраждалих осіб або їхніх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише в разі надіслання їх поштою або за технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія)*

  Підстава для отримання

  звернення осіб з інвалідністю, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону;

  звернення дітей з інвалідністю до 18 років, яким установлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої статті 1 Закону

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Рішення про відмову у виплаті компенсації може бути прийняте, якщо:

  перелік документів, необхідних для отримання компенсації, не відповідає вимогам пункту 8 Порядку надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, затвердженого постановою № 1020;

  постраждалими особами або їхніми законними представниками надано недостовірну інформацію;

  звернення за призначенням компенсації надійшло  пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Виплата компенсації здійснюється у визначений законодавством термін. Інформація про відмову у виплаті компенсації надається у письмовому вигляді структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради постраждалій особі або її законному представнику протягом семи робочих днів після отримання заяви з необхідними документами

  Результат надання послуги

  Призначення та виплата постраждалій особі компенсації у визначеному розмірі / рішення про відмову у виплаті компенсації

  Способи отримання відповіді (результату)

  Призначення постраждалій особі компенсації проводиться одноразово за зареєстрованим або фактичним місцем проживання

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про протимінну діяльність в Україні” від 06.12.2018 № 2642-VIII (далі – Закон)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 917 „Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 № 1020 „Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України „Про протимінну діяльність в Україні” (далі – постанова № 1020).

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ АБО ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ «ПАКУНКА МАЛЮКА»

  Перелік необхідних документів

  При пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

  - заява про надання «пакунка малюка» або заява про призначення грошової компенсації (із зазначенням реквізитів спеціального рахунка);

  - копія свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України - копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

  - копія посвідки на постійне (тимчасове) проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, які внесено до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

  - копія рішення виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

  - копія рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу);

  - копія документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, виданого закладом охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, aбo медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства (у разі необхідності);

  - довідка з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги «пакунок малюка».

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», подаються отримувачем в паперовій чи електронній формі (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису), або в межах надання комплексної послуги «єМалятко» (у разі технічної можливості)

  Заява та документи, необхідні для призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» подаються заявником в паперовій формі або під час надання комплексної послуги «єМалятко»

  Підстава для отримання

  Народження живонародженої дитини

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Отримувачу може бути відмовлено у наданні «пакунка малюка» в разі:

  - подання пакета документів не в повному обсязі;

  - подання пакета документів пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини;

  - подання пакета документів пізніше року з дня народження дитини (у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я).

  Грошова компенсація не виплачується у разі:

  - відмови від новонародженої дитини;

  - відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

  - смерті новонародженої дитини в пологовому будинку;

  - отримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

  - якщо звернення надійшло пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

  Отримувачу може бути відмовлено у призначенні грошової компенсації у разі подання не у повному обсязі документів або відомостей.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Рішення про надання або відмову в наданні «пакунка малюка» приймається протягом одного робочого дня з дня перевірки відомостей про неотримання «пакунка малюка», але не пізніше ніж через 21 календарний день з дня отримання заяви про надання «пакунка малюка». У разі відсутності «пакунка малюка» його може бути надано в порядку черговості У разі неотримання «пакунка малюка» отримувач має право на отримання грошової компенсації Рішення про призначення грошової компенсації або про відмову у її призначенні приймається протягом десяти робочих днів з дати надходження документів або відомостей

  Результат надання послуги

  Надання „пакунка малюкаˮ або грошової компенсації / відмова в наданні „пакунка малюкаˮ або грошової компенсації

  Способи отримання відповіді (результату)

  Інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі «пакунка малюка» відбувається у спосіб, зазначений у заяві.

  Факт передачі «пакунка малюка» отримувачу фіксується в акті приймання-передачі одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

  Стосовно грошової компенсації інформування отримувачів про прийняте рішення відбувається за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення видається або надсилається засобами поштового зв’язку (за рахунок отримувача) чи за допомогою електронних засобів комунікації (електронної пошти, інших засобів зв’язку) за вибором заявника рішення про призначення грошової компенсації aбo про відмову у її призначенні (із зазначенням причини відмови та порядку оскарження такого рішення) у письмовій формі.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ;

  Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; від 25.11.2020 № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

  Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 204 «Про особливості призначення та використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на період введення воєнного стану»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.07.2018 № 1025 «Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.07.2018 № № 845/32297

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Призначення компенсації за послугу «муніципальна няня»

  Перелік необхідних документів

  У паперовій формі такі документи:

  - заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

  - заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

  - копію договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

  - документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву.

  До заяви додаються копії:

  - свідоцтва про народження дитини. (У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально);

  - паспорта заявника послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

  - документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

  - документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від нього) заявника;

  - рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

  - довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

  - медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

  - довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

  В електронній формі такі документи:

  - електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

  - електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

  - скановану копію договору між заявником послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

  - відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.

  До заяви додаються:

  - відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження. (У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - сканована копія виданого компетентним органом країни перебування і легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально);

  - сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

  - сканована копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

  - сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

  - сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

  - сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

  На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або удосконалений електронний підпис. Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, реєстраційний номер платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) та дані паспорта громадянина України отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” отримуються з кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису.

  Спосіб подання документів

  Заява з необхідними документами та\або відомостями приймаються від громадян у паперовому вигляді посадовими особами виконавчого органу, також приймаються у разі надсилання поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

  Особисто заявником або законним представником, або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

  Підстава для отримання

  До 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу “муніципальна няняˮ, подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”;

  - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею;

  - дитина, яка потребує додаткового догляду, - дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

  - отримувачі послуги „муніципальна няняˮ за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, за винятком отримувачів послуги „муніципальна няняˮ, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність; отримувачів послуги „муніципальна няняˮ, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

  - надається, якщо один із батьків, опікунів або обоє незайняті та є особами з інвалідністю І, ІІ групиˮ;

  - протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору, продовження строку його дії або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

  У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня”.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Заявнику послуги “муніципальна няня” може бути відмовлено у призначенні компенсації послуги “муніципальна няня” у разі:

  - подання неповного пакета документів;

  - відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

  - викладення недостовірної інформації в договорі;

  - не призначається батькам, які є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Прийняття рішення – протягом 10 робочих днів із дати надходження документів.

  Результат надання послуги

  Призначення компенсації послуги “муніципальна няня” або відмова.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення/відмову в призначенні письмово або в електронній формі інформують заявника про прийняте рішення.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 897 „Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1323 „ Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 „Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї”,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 No 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за No 1098/12972.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ОДНОМУ З БАТЬКІВ, УСИНОВЛЮВАЧАМ, ОПІКУНАМ, ПІКЛУВАЛЬНИКАМ, ОДНОМУ З ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ, БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ, ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ, ЯКІЙ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ІНВАЛІДНІСТЬ

  Перелік необхідних документів

  За умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються:

  - заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

  - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  - копія свідоцтво про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

  - документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення), опікуна, піклувальника (копія рішення про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

  - довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ.

  Для внутрішньо переміщених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи та її копія.

  Спосіб подання документів

  Заява та документи необхідні для призначення допомоги подаються законним представником дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною суб’єкту  надання адміністративної послуги:

  - через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної  територіальної громади, посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

  - поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

  Особисто заявником, законним представником.

  Підстава для отримання

  Факт захворювання дитини або отримання дитиною тяжкої травми.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Виплата допомоги припиняється у разі:

  - якщо допомога призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

  - встановлення такій дитині інвалідності;

  -подання документів не в повному обсязі.

  - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  - позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

  - скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

  - звільнення опікуна чи піклувальника дитини від виконання їхніх обов’язків;

  - смерті дитини;

  - смерті отримувача допомоги.

  Виплата допомоги призупиняється у разі:

  - тимчасового влаштування хворої дитини на повне державне утримання за заявою отримувача такої допомоги;

  - влаштування дитини на повне державне утримання у разі відібрання хворої дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

  - нездійснення догляду за хворою дитиною.

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

  Призначення допомоги (відмова у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми” від 03.07.2018 № 2476-VIII,

  Закон України „Про державну допомогу

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання допомоги та пільг на період введення воєнного стану».. сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.

  Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

  Перелік необхідних документів

  Заява, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (за умови пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о або інформація про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи»;

  про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

  - довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;

  - довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – для жінок, звільнених з роботи;

  - довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

  - рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження.

  У разі подання раніше виданої лікувально-профілактичним закладом довідки встановленого зразка, за формою № 147/о, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами  призначається на підставі такої довідки.

  Спосіб подання документів

     Заяви з необхідними документами та\або відомостями, приймаються посадовими особами виконавчого органу.

     Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

  Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, подаються особисто заявником.

  Підстава для отримання

  - Настання факту вагітності жінки; - особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом 2 місяців з дня її народження. - відповідність зазначеній категорії;

  - надання повного та належно оформленого пакету документів.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - Особа, яка претендує на призначення допомоги застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; - якщо звернення надійшло пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

  - при усиновленні чи взятті під опіку пізніше ніж 2 місяці з дня народження дитини.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

  Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

     Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201; Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2020 № 2136 «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2002 № 93 „Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 346/6634.

  Призначення державної допомоги при народженні дитини

  Перелік необхідних документів

  Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом  Мінсоцполітики Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

  - копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

  - копія рішення про встановлення опіки (для опікунів).

  Жінки, які мають задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентиними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, - копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги при народженні дитини, приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

  - посадовими особами виконавчого органу;

   - в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг, або в межах надання комплексної послуги «єМалятко» (у разі технічної можливості).

     Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

   Працівники дипломатичної служби та члени їх сімей, які перебувають у довготерміновому відрядженні, особисто подають письмову заяву та необхідні документи для призначення допомоги при народженні дитини, які надсилаються до органу соціального захисту населення за зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) заявників.

  Підстава для отримання

  - Факт народження дитини;

  - опікуну, який постійно проживає разом з дитиною;

  звернення за призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Виплата допомоги припиняється у разі:

  - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  - відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

  - нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

  - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

  - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;

  - припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

  - перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

  - усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, батьки якої дали згоду на її усиновлення;

  - смерті дитини;

  - смерті отримувача допомоги;

  - звернення за призначенням допомоги надійшло пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами. У разі подання заяви в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису така допомога призначається не пізніше ніж наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту населення.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за № 1098/12972;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.

  Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

  Перелік необхідних документів

  Заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  - декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (в декларації зазначається інформація про склад сім’ї заявника);

  - довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

  - витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

  - копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

  -усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

  - мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії;

  - якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй державної допомоги на дитину дітей одиноким матерям (далі – допомога) приймається органом соціального захисту населення на підставі наданого центром соціальних служб висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

  - довідка навчального закладу (у випадку навчання дітей за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги, приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

  - посадовими особами виконавчого органу;

  - в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

  Призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Підстава для отримання

  - Факт народження дитини одинокою матір’ю;

  - смерть одного з батьків дитини, та неотримання на неї пенсії або державної соціальної допомоги.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Допомога на дітей одиноким матерям не призначається: - у разі перебування дитини на повному державному утриманні;

  - якщо у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;

  - якщо особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів інше або оплатили будь-які послуги на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. грн;

  - якщо у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла яке розташовано на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, або житла знищеного\непридатного для проживання в наслідок бойових дій, або з інших причин за наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту знищення/пошкодження житлового приміщення, а також житла отриманого дитиною-сиротою, дитиною позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлових приміщень у гуртожитках; житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності;

  житла на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, зокрема на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду;

  - якщо у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років(крім мопеда і причепа);

  - середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

  - подання документів до заяви не в повному обсязі;

  - виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

  - заява подана особою, яка не має права на призначення допомоги.

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова у призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення

  .Призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”,

  Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за № 1098/12972.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

  Перелік необхідних документів

  Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

  За умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

  - заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

  - копія рішення суду про усиновлення дитини за наявності оригіналу.

  Для внутрішньо переміщених осіб

  - довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги, приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

  - посадовими особами виконавчого органу;

   - в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

  Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

  Особисто заявником.

  Підстава для отримання

  Усиновлення дитини

  Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної  сили рішенням про усиновлення дитини.

  Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Звернення за призначенням допомоги надійшло пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішення про усиновлення.

  Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

  -позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

  - нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного тримання та виховання дитини;

  - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

  - смерті дитини або отримувача допомоги;

  - перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

  - скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

  - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Протягом 10 робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї».

  Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

  Перелік необхідних документів

  - Заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, яка складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

  - паспорт громадянина України та його копія;

  - копія свідоцтва про народження дитини;

  - копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

  - довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

  - довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);

  - медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ України порядку; у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, державна допомога призначається на підставі письмової заяви опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів.

  Для внутрішньо перемішених осіб

  - довідка внутрiшньо переміщеної особи та її копія.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Спосіб подання документів

     Заява та документи необхідні для призначення допомоги приймаються (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу):

  - посадовими особами виконавчого органу;

   - в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

     Документи, необхідні для призначення державної допомоги, подаються особою, яка претендує на її призначення, особисто.

  Заява та документи, необхідні для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, подаються особисто заявником.

  Підстава для отримання

  Встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою  батьківського  піклування.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Перебування дитини на повному державному утриманні;

  - середньомісячний розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, одержаних на дитину за попередні дванадцять календарних місяців, перевищує 2,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку або 3,5 прожиткових мінімуми для дитини з інвалідністю;

  - подання документів до заяви не в повному обсязі;

  - виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

  - заява подана особою, яка не має права на призначення  допомоги.

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

     Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

     Про призначення допомоги чи про відмову в її призначенні (із зазначенням причини відмови), видається чи надсилається заявнику письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

  Повідомлення про призначення допомоги (відмова у призначенні видається (надсилається поштою) заявнику, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї»,

  Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201,

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 за № 1098/12972,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - копія документа, що посвідчує особу заявника;

  - копія свідоцтва про смерть;

  - копія документа, який підтверджує статус особи померлого;

  - копія свідоцтва про одруження;

  - копія свідоцтва про народження дитини.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  Наявність належно оформленого пакету документів

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - Відсутність статусу;

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  За наявності фінансування

  Результат надання послуги

  Отримання одноразової допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 272 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною”

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії медичного закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

  Перелік необхідних документів

  Для призначення допомоги на догляд заявником подаються такі документи:

       документ, що посвідчує особу;

  заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;

  декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація);

  довідка про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою про доходи до декларації додається письмове пояснення із зазначенням розміру доходів;

  висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу за формою, встановленою МОЗ за погодженням із Мінсоцполітики (незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності);

  копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.

  Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту надання соціальної послуги: через уповноважених осіб виконавчого органу міської ради відповідної територіальної громади;

  Підстава для отримання

  Потреба в постійному сторонньому догляді особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Подання документів до заяви не в повному обсязі; виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

  заява подана особою, яка не має права на призначення допомоги.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ „Укрпоштаˮ або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 № 1489-IІІ;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 „Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”;

  Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї

  Перелік необхідних документів

  Для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення патронатний вихователь пред’являє паспорт громадянина України, паспорт іноземця або посвідку на постійне місце проживання або інший документ, що посвідчує особу, за технічної можливості паспорт громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія), та подає:

  1) заяву про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення із зазначенням реквізитів особових рахунків, відкритих у банківській установі;

  2) довідку з місця навчання про розмір стипендії дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

  3) копії таких документів:

  • наказу служби у справах дітей про передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя; електронну копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що за технічної можливості подається засобами Порталу Дія (крім іноземців та осіб без громадянства);
  • договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя (далі - договір про умови запровадження патронату);
  • акта про факт передачі дитини до сім’ї патронатного вихователя;
  • свідоцтва про народження дитини (у разі наявності) або за технічної можливості електронну копію відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності), або інший документ, що посвідчує особу;
  • виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданої в порядку, установленому МОЗ.

  Спосіб подання документів

  Заява з необхідними документами подаються в паперовій чи за технічної можливості в електронній формі.

  Підстава для отримання

  Наказ служби у справах дітей про передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  У разі подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Не пізніше десяти календарних днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення / відмова у призначенні соціальної допомоги та грошового забезпечення.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються через відповідну банківську установу, зазначену у заяві патронатного вихователя.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ; Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

  Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

  Перелік необхідних документів

  - Заява про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

  - за наявності оригіналу, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником, або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  Наявність рішення міжвідомчої комісії, з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком:

  - Вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

  - вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

  - навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

  - подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги;

  - інших обставин, не пов'язаних з волонтерською діяльністю

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Одноразова грошова допомога виплачується особі не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після надходження коштів на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Про надходження рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги повідомляється не пізніше ніж через три робочих дні письмово особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги

  Результат надання послуги

  Призначення одноразової грошової допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про волонтерську діяльність” від 19.04.2011 № 3236-VI;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 604 „Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту”

  Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

  Перелік необхідних документів

  Для одержання грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (далі – компенсація) подаються:

  - заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - паспорт;

  - технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;

  - копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;

  - висновок медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем (для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 Порядку), крім осіб з інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук – копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;

  копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).

  Підставою для призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю компенсації є висновок МСЕК про наявність у осіб з інвалідністю медичних показань для забезпечення їх автомобілем і заява особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю.

  Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук; особам з інвалідністю, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення компенсації, подаються особисто або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  Наявність статусу особи з інвалідністю, зокрема дитини з інвалідністю, яка має право на забезпечення автомобілем безоплатно або на пільгових умовах.

  Компенсації призначаються:

  особам, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, - за розпорядженнями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі; особам з інвалідністю будь-якої іншої категорії - згідно з розпорядженнями Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування призначаються:

  особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;

  особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

  особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

  Компенсація на транспортне обслуговування призначається особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які:

  - перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

  - перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Подання не в повному обсязі встановленого переліку документів;

  відмова отримувача від даної послуги;

  смерть отримувача.

  Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі компенсації не виплачуються.

  У разі позбавлення особи з інвалідністю або особи, якій передано право керування автомобілем, законного представника дитини з інвалідністю права керувати автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або у разі перебування його у місцях позбавлення волі виплата компенсацій за відповідний період не провадиться

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Для одержувачів послуг норма відсутня

  Результат надання послуги

  Призначення компенсацій

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства або за його заявою надсилається поштою

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закони України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні від 06.10.2005 № 2961-IV, Про гуманітарну допомогу від 22.10.1999 № 1192-XIV, Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні від 21.03.1991 № 875-XII;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 „Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”

  Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

  Перелік необхідних документів

  При пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, подаються:

  - заява батьків-вихователів або одного з прийомних батьків;

  - рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

  - документи, що підтверджують статус дитини;

  - інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

  - довідка з місця навчання про розмір стипендії;

  - копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

  - копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

  Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні

  Спосіб подання документів

  Заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення подаються батьками-вихователями або одним з прийомних батьків або можуть надсилатися в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

  Підстава для отримання

  Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Виплата не надається у разі подання встановленого переліку документів не в повному обсязі.

  Підставами для припинення виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення є:

  - досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - 23-річного віку або закінчення відповідного закладу освіти;

  - набуття або надання дитині повної цивільної дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за трудовим договором, запис матір’ю або батьком дитини, провадження підприємницької діяльності);

  - влаштування дитини в заклад освіти на повне державне забезпечення;

  - смерть дитини

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Заява про призначення допомоги розглядається не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомога та грошове забезпечення виплачуються на особові рахунки батьків-вихователів та особовий рахунок одного з прийомних батьків у банківській установі за їх вибором або через структурні підрозділи акціонерного товариства «Укрпошта»

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;

  Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю», від 26.06.2019 № 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

   

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення державної соціальної допомоги на догляд

  Перелік необхідних документів

  До органу соціального захисту населення подаються документи:

  - заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

  Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначеного Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті). Громадяни Республіки Польща, які перебувають на території України на умовах, передбачених Законом України “Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України”, пред’являють паспортний документ іноземця, іноземці та особи без громадянства - паспортний документ іноземця та посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

  - декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

  - копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

  - копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

  - копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

  - висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

  Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

  Підстава для отримання

  Державна соціальна допомога на догляд (далі – допомога на догляд) призначається:

  органами соціального захисту населення:

  1) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи);

  2) малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту);

  3) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - Подано не усі необхідні документи для призначення допомоги на догляд;- особа не має права на призначення допомоги на догляд ;- особі з інвалідністю відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а також іншим особам за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Заява про призначення допомоги на догляд розглядається не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами.

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги на догляд / відмова в призначенні допомоги на догляд

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

  Про відмову в призначенні допомоги на догляд суб’єкт надання адміністративної послуги письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

  Перелік необхідних документів

  Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);

  копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

  копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів)

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

  Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або в межах надання комплексної послуги „єМалятко”

  Підстава для отримання

  Факт набуття сім’єю статусу багатодітної сім’ї

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Подання документів до заяви не в повному обсязі; виявлення в поданих документах недостовірної інформації; заява подана особою, яка не має права на призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

  Результат надання послуги

  Призначення / відмова в призначенні допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

  Способи отримання відповіді (результату)

  Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку. Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 „Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям”; „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1101;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920

  Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання чи перебування невідомо

  Перелік необхідних документів

  При пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

  - заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  - копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

  - декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики;

  - довідка про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням розміру доходів.

  Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (далі – тимчасова допомога), додатково подаються:

  - заява, викладена у довільній формі, що містить відомості, які дають змогу ідентифікувати одного з батьків (платника аліментів), а також відомості про єдиний унікальний номер судової справи або дату ухвалення судового рішення;

  - копія рішення суду (виконавчого листа) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (у разі відсутності відомостей про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину в Єдиному державному реєстрі судових рішень);

  - довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

  - повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення або можуть бути надіслані в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості)

  Підстава для отримання

  Батьки дітей ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - Дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, така допомога призначається та виплачується за повні місяці такого перебування на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні;

  - відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників;

  - заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

  Результат надання послуги

  Призначення тимчасової допомоги / відмова у призначенні тимчасової допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Тимчасову допомогу можна отримати через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» або на особовий рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Сімейний кодекс України” від 10.01.2002 № 2947-ІІІ;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 189 „Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”; Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

  Перелік необхідних документів

  Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, при пред’явленні паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - для іноземця та особи без громадянства) подаються:

  1) у паперовій формі:

  - заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  - заява про згоду отримувати соціальні послуги;

  - копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

  - декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики (у декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника);

  - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

  - висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

  - висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

  - копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

  - довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

  - копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

  - копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників);

  2) в електронній формі:

  - заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  - заява про згоду отримувати соціальні послуги;

  - декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та відомості про членів її сім’ї (прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України;

  - відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) дитини, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) батьків);

  - скановані копії документів, зазначених в абзацах шостому – дванадцятому підпункту 1 цього пункту, з урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг.

  На заяви та відомості, що подаються в електронній формі, накладаються електронні підписи, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та особи/законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг

  Спосіб подання документів

  Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документи/відомості, особою / законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги уповноваженому органу.

  Заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги разом з необхідними документами можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (у разі технічної можливості).

  Підстава для отримання

  Надання соціальних послуг з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі – соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

  особами з інвалідністю I групи;

  дітьми з інвалідністю;

  громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

  невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

  дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1161

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Компенсація не призначається:

  1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, які є особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1161, якщо такі особи отримують:

  соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;

  виплати на догляд відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

  2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до “Про психіатричну допомогу”;

  3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

  Виплата компенсації припиняється у разі:

  зміни місця проживання / перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію;

  смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

  смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенсацію;

  отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні;

  перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів;

  перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні приймається протягом 10 днів з дати подання документів. Компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця

  Результат надання послуги

  Призначення виплати компенсації / відмова в призначенні щомісячної компенсаційної виплати / припинення виплати компенсації

  Способи отримання відповіді (результату)

  Повідомлення про призначення компенсації (відмова у її призначенні) надсилається фізичній особі, яка надає соціальні послуги, наступного дня після прийняття відповідного рішення.

  Компенсація виплачується щомісяця шляхом перерахування уповноваженим органом коштів на рахунок в установі банку, зазначений у заяві фізичної особи, яка надає соціальні послуги, або через АТ «Укрпошта».

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2021 № 37 «Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2021 № 221/35843;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 17 травня 2022 року № 150 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2022 № 639/37975

  Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

  Перелік необхідних документів

  - Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики; - копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; - копія документа, що посвідчує особу; - копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби). Копії документів надаються за наявності оригіналів

  Спосіб подання документів

  Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає органові соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) зазначеної особи заяву та документи

  Підстава для отримання

  Наявність статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Неповний пакет документів

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.

  Результат надання послуги

  Призначення та виплата одноразової допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про протидію торгівлі людьми” від 20.09.2011 № 3739-VI;

  Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми», від 25.07.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.09.2012 № 577 «Про затвердження форми відомості про виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2012 № 1677/21989; наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2013 № 99 «Про затвердження форми заявки про виділення бюджетних коштів для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

  Призначення матеріальної допомоги на поховання померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності

  Перелік необхідних документів

  - Заява особи, яка здійснила поховання;

  - паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

  - документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;

  - копія свідоцтва про смерть;

  - копія посвідчення або документ, який підтверджує статус;

  - документи, які засвідчують видатки на ритуальні послуги;

  - довідка внутрішньо переміщеної особи померлого (за наявності).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником

  Підстава для отримання

  Поховання померлої особи

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

  - у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого)

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  В день звернення, протягом шести місяців після смерті особи

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про поховання та похоронну справу” від 10.07.2003 № 1102-IV;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни”;

  Наказ Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації від 26.11.2009 № 173 „Про фінансування та виплату відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни”;

  Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для відшкодування витрат на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни затверджений Рішенням Харківської обласної ради від 04.02.2016 №57-VII (III сесія VII скликання)

  Виплата одноразової допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна

  Перелік необхідних документів

  - Заява,

  - паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого  або особи, яка зобов'язалася поховати померлого;

  - свідоцтво про смерть;

  - витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

  - договір-замовлення на організацію та проведення поховання;

  - документ про відкриття банківського рахунку для соціальних виплат;

  - документ, що засвідчує реєстрацію померлої особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником

  Підстава для отримання

  Смерть особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не була зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

  За умови звернення протягом 6 місяців після смерті

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) (крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобовязалася поховати померлого)

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  В строк не більше 30 календарних днів, за наявності фінансування

  Результат надання послуги

  Призначення допомоги

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про поховання та похоронну справу” від 10.07.2003 № 1102-IV;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 „Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”;

  Накази адміністрацій районів Харківської міської ради

 • ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЗА ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩЕННЯ (ПЕРЕБУВАННЯ) ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

  Перелік необхідних документів

  У разі подання заяви в паперовій формі особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, пред’являє:

  • документ, який посвідчує його особу;
  • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

  У разі подання заяви в електронній формі до такої заяви додаються електронні копії (фотокопії):

  • документа, який посвідчує особу, що розмістила внутрішньо переміщених осіб;
  • документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документа, що підтверджує повноваження представника власника.

  Спосіб подання документів

  Заява подається в паперовій або в електронній формі (на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацією, відповідною військовою адміністрацією).

  Підстава для отримання

  Компенсація надається фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України :

  • які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

   для покриття понесених ними витрат, пов’язаних з розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  У разі коли за результатами перевірки встановлено факт наведення у заяві недостовірної інформації, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, районні в м. Києві держадміністрації, відповідні військові адміністрації приймають рішення про відмову у виплаті компенсації.

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Виплата компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

  Результат надання послуги

  Призначення / відмова у призначенні компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Зарахування компенсації на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб”;

  Постанова Кабінету Міністрів Українивід 19 березня 2022 р. № 333;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р „Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми „єПідтримка” .

  Бланк заяви та зразок заповнення

  Прийом документів на виплату одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, у результаті яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті

  Перелік необхідних документів

  Заява,

  копія документа, що посвідчує особу;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

  копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);

  медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

  Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником.

  Підстава для отримання

  - Достовірність вказаних даних в заяві;

  - наявність документів що додаються до заяви;

  - не отримання особою грошової допомоги раніше.

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  У разі одержання одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах раніше.

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно.

  Строк надання

  Протягом 3-х робочих днів з дня надходження коштів від регіональних органів соціального захисту населення.

  Результат надання послуги

  Одержання одноразової грошової допомоги або відмови.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником.

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами).

  Бланк заяви та зразок заповнення

  ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ

  Перелік необхідних документів

  Для отримання довідки  подаються:

  заява про взяття на облік за формою згідно з додатком 1  до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою № 509 (далі – Порядок);

  документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

  У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

  документ, що посвідчує особу законного представника;

  документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

  у разі потреби – свідоцтво про народження дитини.

  У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах сьомому – десятому пункту 2 Порядку, додатково подаються:

  документ, що посвідчує особу заявника;

  документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

  документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу

  Спосіб подання документів

  Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, – через законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

  Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг „Портал Дія” (далі – Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, яка одержала реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей подання в електронній формі заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності  відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку.

  У період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг

  Підстава для отримання

  На отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – довідка) мають право:

  особи, які перемістились з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

  особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону, на дату їх виникнення, після звільнення, якщо такі особи не бажають повертатися до попереднього місця проживання;

  військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону, на дату їх виникнення;

  студенти, учні професійних (професійно-технічних) закладів освіти, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;

  студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації, якщо вони не бажають повертатися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені у статті 1 Закону;

  особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), та неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

  особи, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 „Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням № 204

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки у разі, коли:

  відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

  у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

  заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

  у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;

  докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не підтверджують такого факту

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно

  Строк надання

  У день подання заяви; у разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, – не пізніше ніж через 15 робочих днів після подання заяви

  Результат надання послуги

  Видача довідки / рішення про відмову у видачі довідки

  Способи отримання відповіді (результату)

  Отримати довідку заявник або його законний представник може особисто.

  Електронна форма довідки формується засобами Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в мобільний додаток Порталу Дія внутрішньо переміщеної особи за її запитом шляхом використання інформації, наявної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII (далі – Закон)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб” (далі – постанова № 509)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р „Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми „єПідтримка” (далі – розпорядження № 204)

  На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої статті 12 ЗаконуУкраїни «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами).

  НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

  Перелік необхідних документів

  Заява за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою № 332 (далі – Порядок)

  Спосіб подання документів

  Заява на отримання допомоги формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг „Портал Дія” (далі – Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка.

  Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

  Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

  Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам також може бути подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг

  Підстава для отримання

  наявність чинної довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  переміщення з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яку визначено в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми „єПідтримка”, затвердженому розпорядженням № 204;

  отримання станом на 01.03.2022 щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 „Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24.02.2022 у регіонах, що не включені до переліку, зазначеному в абзаці першому пункту 2 Порядку, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

  Платність (безоплатність) надання

  Адміністративна послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Допомога надається кожній внутрішньо переміщеній особі щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану. Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 14.04.2022, надається починаючи з березня 2022 року

  Результат надання послуги

  Призначення та виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам / відмова у призначенні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

  Способи отримання відповіді (результату)

  Зарахування допомоги на:

  банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача;

  поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги „єПідтримка”

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб”

  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 „Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (далі – постанова № 332)

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р „Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми „єПідтримка” (далі – розпорядження № 204)

 • Установлення статусу, видача посвідчень постраждалим учасникам Революції Гідності

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу),

  - одна фотокартка розміром 30×40мм,

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для установлення статусу, видачі посвідчення Постраждалим учасникам Революції Гідності, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги

  Підстава для отримання

  Наявність особи в одному з переліків осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затверджених МОЗ України в установленому порядку

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  На встановлення статусу не мають права:

  - працівники міліції, особи, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення;

  - військовослужбовці внутрішніх військ, Збройних Сил та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з масовими акціями громадського протесту;

  - відсутність заявника в переліку осіб;

  - наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі у масових акціях громадського протесту;

  - виключення МОЗ України особи, яка має статус постраждалого учасника Революції Гідності, з переліку осіб;

  - подання особою заяви про позбавлення її статусу

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Надається протягом 7 робочих днів

  Результат надання послуги

  Видача посвідчення Постраждалим учасникам Революції Гідності / відмова у видачі посвідчення Постраждалим учасникам Революції Гідності

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення видається особисто заявнику або його законному представнику

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII, Постанова Кабінету Міністрів від 28.02.2018 № 119 „Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності”

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Видача посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”

  Перелік необхідних документів

  - Заява в довільній формі;

  - копія документа, що посвідчує особу заявника, а в разі надання документів законним представником/ уповноваженою особою – документа, що посвідчує особу, від імені якої подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові/ уповноваженій особі представляти інтереси таких осіб, оформленого відповідно до законодавства;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка на дату подання заяви перебуває на обліку в Єдиній Web-орієнтованій інформаційній технології формування сегменту «Облік ВПО» як внутрішньо переміщена особа, зареєстрована в місті Харкові (для внутрішньо переміщеної особи);

  - фото 30 мм х 40 мм;

  - копії інших документів, необхідних для видачі посвідчення (про зміну прізвища (у разі його зміни), свідоцтва про шлюб, судових рішень тощо)

  - згода на обробку персональних даних

  Спосіб подання документів

  Для отримання посвідчення реабілітованої особи: реабілітована особа або її законний представник / уповноважена особа звертаються до управління соціального захисту населення адміністрації району Харківської міської ради

  Підстава для отримання

  Підставою для видачі посвідчення реабілітованої особи є належним чином засвідчені копії висновку та рішення Національної комісії з реабілітації про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій (встановлених зразків згідно з додатками до Положення про Національну комісію з реабілітації, затвердженого наказом Міністерства культури України від 25.10.2018 № 926).

  Якщо особа була реабілітована до 05.05.2018 (дня набуття чинності Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”) та згідно зі ст. 6 Закону України „Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” має право на пільги, підставою для видачі такій особі посвідчення є один із зазначених документів:

  - довідка про реабілітацію, яку було видано органами прокуратури, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР або Служби безпеки України;

  - рішення / ухвала суду про реабілітацію;

  - довідка органів внутрішніх справ, видана на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на висланих осіб тощо);

  - довідка про реабілітацію, яку було видано в інших країнах колишнього СРСР

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Неповний або неналежним чином оформлений пакет документів

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Протягом 10 робочих днів з дати прийняття відповідної заяви

  Результат надання послуги

  Рішення щодо видачі посвідчення / відмова у видачі посвідчення із зазначенням підстав

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення реабілітованої особи видається реабілітованій особі або її законному представнику / уповноваженій особі під особистий підпис

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про Реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” від 17.04.1991 № 962-XII;

  Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021р. № 535 „Деякі питання реалізації Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»”;

  Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.03.2021р. № 167 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на пільги, передбачені Законом України «Про Реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»”

  Бланк заяви та зразок заповнення

  немає даних

  Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства

  Перелік необхідних документів

  - Паспорт громадянина України;

  - одна фотокартка розміром 30 × 40 мм заявника (або дитини та законного представника)

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення. Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

  Підстава для отримання

  Факт встановлення інвалідності особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства та призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства та дитині з інвалідністю відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” (далі – державна соціальна допомога)

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Особа не є отримувачем державної соціальної допомоги

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги

  Результат надання послуги

  Отримання / відмова у видачі посвідчення

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення видається особисто одержувачу державної соціальної допомоги, або видається законному представнику (опікуну) такої особи або іншій особі, яка представляє інтереси недієздатної особи, на підставі нотаріально засвідченої довіреності у разі пред’явлення паспорта та відповідних документів, що підтверджують особу одержувача.

  У разі коли особа за станом здоров’я, за її письмовою заявою, не може прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у місті Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі – органи соціального захисту населення) для отримання посвідчення, видача посвідчення проводиться з доставкою за її місцем проживання та покладається на орган соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку як одержувач державної соціальної допомоги, в межах адміністративно-територіальної одиниці

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закони України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ, „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-ІV,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005  № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”,

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2019 № 35 „Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2019 за № 130/33101; Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 №79 „Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

  Установлення статусу, видача посвідчень членам сім’ї загиблого ветерана війни

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - копія паспорта громадянина України;

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - одна фотокартка розміром 30 × 40 міліметрів;

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - документи, які підтверджують родинні зв’язки та копії;

  - посвідчення ветерана війни  який помер (загинув);

  - документи, що підтверджують належність до осіб, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  Для членів сім'ї померлих осіб, які прирівняні до ветеранів війни, додатково висновок медико-соціальної експертної комісії про зв'язок смерті померлої особи з участю в антитерористичній операції.

  Для надання статусу особам, зазначеним в аб.5.п.1.ст.10 додатково:

  - копія договору про провадження волонтерської діяльності (за наявності) або копія договору про надання волонтерської допомоги (за наявності);

  - свідчення командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, завірені печаткою військової частини;

  - довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла;

  - висновок судово-медичної експертизи;

  - рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях особи, яка загинула (пропала безвісти) або померла, - за відсутності зазначених документів (крім свідоцтва про смерть (копії) або повідомлення про загибель особи та висновку судово-медичної експертизи).

  Для надання статусу особам, зазначеним в аб.6.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчим формуванням, до складу якого входила особа, що померла (загинула), завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією чи іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  - документи про безпосереднє виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також інші видані державними органами офіційні документи, що містять достатні докази про безпосередню участь особи, яка померла (загинула), у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Свідомо неправдиве показання свідка про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством;

  - висновок судово-медичної експертизи.

  Для надання статусу особам, зазначеним в аб.7.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - клопотання про надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, керівника добровольчого формування, до складу якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До клопотання додаються документи або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни відповідно до зазначеного Закону, що підтверджують участь особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в антитерористичній операції;

  - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами під час перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

  - висновок судово-медичної експертизи;

  - довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

  Для надання статусу військовослужбовцям та працівникам силових відомств, зазначеним в аб.8.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, і загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; - постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування;

  - довідка, затверджена Наказом  від 16.12.2015 №726/1220/2596/5/1581/526/800/444/745/780/402 «Про затвердження форми довідки для членів сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та Порядку її оформлення і видачі».

  Для надання статусу особам (працівникам підприємств, установ, організацій), зазначеним в аб.8.п.1.ст.10 додатково:

  - свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

  - документи про безпосереднє залучення особи, яка загинула (пропала безвісти) чи померла, до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах та у період здійснення зазначених заходів, або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах та у період здійснення зазначених заходів (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних/службових розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівником підприємства, установи, організації рішення про направлення особи у таке відрядження;

  - висновок судово-медичної експертизи;

  - посвідчення «Члена сім’ї загиблого» - у разі, якщо воно стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення)

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для установлення статусу, видачі посвідчення, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги

  Підстава для отримання

  Належність до категорії членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб:

  - утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;

  - батьки;

  - один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

  - діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

  - діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

  - діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

  - дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю Другої світової війни, а також дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

  - дружини (чоловіки), які не одружилися вдруге, батьки, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Другої світової війни 1941-1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);

  - діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

  - надання повного та належно оформленого пакету документів

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  - Вiдсутнiсть повного пакету документів або їх недостовірність;

  - наявність інформації про шлюб;

  - у разі наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції;

  - виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

  - подання особою заяви про позбавлення її статусу особи

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Рішення про встановлення статусу особи, приймається структурними підрозділами місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів

  Результат надання послуги

  Видача посвідчення Члена сім’ї загиблого / відмова у видачі посвідчення Члена сім’ї загиблого

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення видається особисто заявнику або його законному представнику

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740 „Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”,

  Наказ від 16.12.2015 № 726/1220/2596/5/1581/526/800/444/745/780/402 „Про затвердження форми довідки для членів сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та Порядку її оформлення і видачі”,

  Лист Міністерства у справах ветеранів України від 14.09.2021 №11075/4 щодо внесення змін до „Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”

  Установлення статусу, видача посвідчень учасникам війни

  Перелік необхідних документів

  Заява;

  копія паспорта громадянина України;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  одна фотокартка розміром 30 × 40 міліметрів;

  посвідчення учасника війни - у разі, якщо воно стало непридатним для користування (для видачі нового посвідчення).

  Додатково надаються у разі необхідності:

  - документи (документ), що підтверджують належність особи до учасників війни відповідно до ст.8, ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує,  першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України);

  - документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень);

  - інші документи, що підтверджують участь

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для установлення статусу, видачі посвідчення учаснику війни, подаються особою  суб’єкту надання адміністративної послуги

  Підстава для отримання

  Мають право:

  - Військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його союзників у період Другої світової війни або навчались у цей період у військових училищах, школах і на курсах;

  - особи, які в період Другої світової війни працювали в тилу на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу, навчались у цей період у ремісничих, залізничних училищах, школах і училищах фабрично-заводського навчання та інших закладах професійно-технічної освіти, на курсах професійної підготовки або під час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах працювали в народному господарстві та на відбудові об'єктів господарського і культурного призначення;

  - особи, які в період Другої світової війни працювали на територіях, що після 1944 року ввійшли до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, які за направленням державних органів колишнього Союзу РСР працювали в державах - союзницях СРСР;

  - особи, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни, статус учасника війни може бути встановлено за поданням відповідних комісій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  - особи, нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни;

  - члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в період Другої світової війни;

  - особи, які в період Другої світової війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків та юнги до досягнення ними повноліття;

  - працівники, які на контрактній основі направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;

  - дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за наймом у державах, зазначених у пункті 6 цієї статті, в період ведення бойових дій у них і не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;

  - особи, які в період Другої світової війни відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували в засланні і реабілітовані відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;

  - особи, які в період Другої світової війни добровільно подавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови незаперечного підтвердження цих фактів;

  - особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на територію України з території інших країн;

  - особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території. Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть визнаватися посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років" і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років", довідки, показання свідків та інші документи, які подаються до комісій;

  - працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством;

  - співробітники розвідувальних органів України під прикриттям та особи, залучені до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України і які виконували свої завдання на тимчасово окупованій території України, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів. Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Надається протягом 10 робочих днів, за умови наявності всіх необхідних документів

  Результат надання послуги

  Видача посвідчення „Учасник війни” / відмова у видачі посвідчення „Учасник війни”

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення видається особисто заявнику або його законному представнику

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 „Питання надання статусу учасника війни деяким особам”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”;

  Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 № 79 „Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

  Установлення статусу, видача посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - копія паспорта громадянина України;

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причини інвалідності;

  - одна фотокартка розміром 30×40мм.

  Додатково надаються у разі необхідності:

  Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів подають:

  - документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  Працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заході подають:

  - документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення, для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження;

  Особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами додають:

  - клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни;

  - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

  Осіби, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. додають:

  - довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для установлення статусу, видачі посвідчення особи з інвалідністю внаслідок  війни особою або  керівником добровольчого формування, до складу якого входила особа, або командир (начальник) військової частини (органу, підрозділу) Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання антитерористичної операції подаються  суб’єкту надання адміністративної послуги

  Підстава для отримання

  Мають право:

  - Особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Другої світової війни або з участю в бойових діях у мирний час;

  - Особи з інвалідністю з числа:

   1) військовослужбовців,  осіб вільнонайманого складу, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;

  2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними матеріалами;

  3) осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року - на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання.

  Дія абзацу третього цього пункту не поширюється на осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки;

  4) осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок воєнних дій громадянської та Другої світової воєн або стали особами з інвалідністю із зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні роки;

  5) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп та інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і стали особами з інвалідністю  внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у цих батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941 року по 31 грудня 1954 року;

  6) учасників бойових дій на території інших держав, які стали особами з інвалідністю  внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;

  7) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, та осіб, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років і стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;

  8) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

  9) осіб, які стали особами з інвалідністю  внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича, та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

  10) військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  11)  осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

  12) осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;

  13) осіб, військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  14) військовослужбові (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,  Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, поліцейським, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  15) працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, до забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  16) особи, які добровільно забезпечували (добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадили волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абз. 9 ч. 3 ст. 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  17) осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами України і які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання своїх завдань на тимчасово окупованій території України, у районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, або на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися бойові дії

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів. Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу особи з інвалідністю внаслідок війни у разі: - наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; - виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу; - подання особою заяви про позбавлення її статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Надається протягом 10 робочих днів, за умови наявності всіх необхідних документів, в окремих випадках (у разі розгляду Національною комісією) від 15 до 30 календарних днів

  Результат надання послуги

  Видача посвідчення „Особи з інвалідністю внаслідок війни” / відмова у видачі посвідчення „Особи з інвалідністю внаслідок війни”

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення видається особисто заявнику або його законному представнику

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685 „Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”

  Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань

  Перелік необхідних документів

  Для видачі посвідчення жертви нацистських переслідувань, яка має право на пільги, встановленні статтею 61 Закону, та листи талонів, подаються:

  заява;

  паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

  довідка МСЕК (за наявності);

  одна фотокартка розміром 30 × 40 мм;

  один з документів:

  довідка, видана органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав;

  довідка Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);

  довідка Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;

  довідка з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсббрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання і примусових робіт у роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також архівів іноземних антифашистських організацій;

  довідка Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при Верховній Раді України.

  В окремих випадках посвідчення може видаватись також на підставі документів, які містять необхідні відомості про факт нацистських переслідувань, а саме:

  довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи;

  довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи, яка звернулася за отриманням посвідчення;

  свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині або в інших державах, про нацистські переслідування особи, яка звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених за місцем проживання у відповідних державних органах цих країн.

  Вищезазначені довідки повинні містить інформацію про факт ув’язнення неповнолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилось 18 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визначених статтею 1 Закону, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також народження дітей у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

  Для видачі посвідчення жертви нацистських переслідувань, яка має право на пільги, встановленні статтею 62 Закону, та листів талонів, подаються:

  заява;

  паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

  одна фотокартка розміром 30 × 40 мм;

  довідка МСЕК;

  один з документів:

  довідка, видана органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав;

  довідка Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);

  довідка Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;

  довідка з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсббрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання і примусових робіт у роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також архівів іноземних антифашистських організацій;

  довідка Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при Верховній Раді України.

  В окремих випадках посвідчення може видаватись також на підставі документів, які містять необхідні відомості про факт нацистських переслідувань, а саме:

  довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи;

  довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи, яка звернулася за отриманням посвідчення;

  свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині або в інших державах, про нацистські переслідування особи, яка звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених за місцем проживання у відповідних державних органах цих країн.

  Вищезазначені довідки повинні містить інформацію про факт ув’язнення колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилось 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визначених статтею 1 Закону, визнаних особами з інвалідністю.

  Для видачі посвідчення жертви нацистських переслідувань, яка має право на пільги, встановленні статтею 63 Закону, подаються:

  заява;

  паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

  одна фотокартка розміром 30 × 40 мм;

  один з документів:

  довідка, видана органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав;

  довідка Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);

  довідка Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;

  довідка з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсббрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання і примусових робіт у роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також архівів іноземних антифашистських організацій;

  довідка Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при Верховній Раді України.

  В окремих випадках посвідчення може видаватись також на підставі документів, які містять необхідні відомості про факт нацистських переслідувань, а саме:

  довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи;

  довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи, яка звернулася за отриманням посвідчення;

  свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині або в інших державах, про нацистські переслідування особи, яка звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених за місцем проживання у відповідних державних органах цих країн.

  Вищезазначені довідки повинні містить інформацію:

  про факт ув’язнення колишніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визначених статтею 1 Закону, за період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни;

  про факт насильного вивезення на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім СРСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав;

  про факт, що особа була дитиною партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням.

  Для видачі посвідчення, яке видається дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, подаються:

  заява;

  паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;

  одна фотокартка розміром 30 × 40 мм;

  свідоцтво про одруження;

  свідоцтво про смерть жертви нацистських переслідувань;

  довідка МСЕК померлого громадянина;

  посвідчення жертви нацистських переслідувань померлого громадянина

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою суб’єкту адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення.

  Поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

  Підстава для отримання

  Підтвердження нацистського переслідування

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Послуга не надається у разі не подання відповідних документів

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Протягом 10 робочих днів

  Результат надання послуги

  Видача посвідчень та листів талонів / відмова у видачі посвідчень та листів талонів

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення видаються особисто або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам за місцем проживання жертв нацистських переслідувань

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 № 1584-III (далі – Закон),

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1467 „Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань”

  Видача довідки про право на пільги відповідно до Закону України „Про соціальний захист дітей війни”

  Перелік необхідних документів

  - Заява;

  - паспорт громадянина України;

  - документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - пенсійне посвідчення.

  Для внутрішньо переміщених осіб:

  - довідка внутрiшньо перемiщеної особи

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  - Відповідний вік;

  - звернення за зареєстрованим місцем проживання

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Ненадання повного та належно оформленого пакету документів

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Протягом 10 робочих днів

  Результат надання послуги

  Проставлення штампу «Дитина війни» в пенсійному посвідченні або довідки, що засвідчує статус «Дитина війни» (у разі наявності у особи ламінованого пенсійного посвідчення або втрати пенсійного посвідчення) або письмової відмови

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про соціальний захист дітей війни від 18.11.2004 № 2195-IV;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 № 107, „Про порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України „Про соціальний захист дітей війни

  Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці

  Перелік необхідних документів

  Заява;

  копія паспорта громадянина України;

  копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  бланк посвідчення «Ветеран праці»;

  одна фотокартка розміром 30 × 40 мм.

  За відсутності інформації в базі ПФ- довідка про наявний стаж

  Спосіб подання документів

  Заява та документи, необхідні для установлення статусу, видачі посвідчення ветерану праці, подаються особою  суб’єкту надання адміністративної послуги

  Підстава для отримання

  Наявність необхідного трудового стажу та факт перебування на пенсії

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Заявник не є пенсіонером;

  заявник не має необхідного страхового стажу

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Надається на протязі дня, за умови наявності всіх необхідних документів

  Результат надання послуги

  Видача посвідчення „Ветеран праці” / відмова у видачі посвідчення „Ветеран праці”

  Способи отримання відповіді (результату)

  Посвідчення видається особисто заявнику або його законному представнику

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 № 521 „Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака „Ветеран праці”

 • Прийом документів для призначення одноразової грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення деяким категоріям осіб

  Перелік необхідних документів

  Для всіх категорій:

  - Заява;

  - документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

  - документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

  - посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”;

  - рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік;

  - акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (в разі потреби).

  Для категорій п. 1:

  1) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 або 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності - для осіб з інвалідністю;

  2) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (особи з інвалідністю внаслідок війни), - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

  3) документ, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

  4) документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), - у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  5) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік;

  6) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (в разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505, - за наявності у заявника та/або членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі;

  7) довідка про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території.

  8) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

  Для категорій п. 2:

  1) для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон), - довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

  2) постанова військово-лікарської комісії;

  3) для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, - видана військовим комісаріатом довідка про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  4) згода (викладеної письмово у довільній формі) кожного із членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації;

  5) документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ними перебувають на квартирному обліку;

  6) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (в разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік;

  7) рішення про включення особи з інвалідністю до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

  Для категорій п. 3:

  1) документ, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; в разі подання документів законним представником - документи, що посвідчують особи тих, від чийого імені подається заява, а також документ, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

  2) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413

  3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

  4) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

  5) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення” або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

  6) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї, довідка про наявність/відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 року права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником або його законним представником

  Підстава для отримання

  Особи які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем проживання

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Для всіх категорій:

  - заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація;

  - заявник не перебуває на квартирному обліку (не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого);

  - загиблий або особа з інвалідністю не брав безпосередню участь в антитерористичній операції;

  - подання недостовірних відомостей.

  Для категорії п.1:

  1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або не залучалися до діяльності, визначеної абзацом п’ятим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  2) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не брала безпосередню участь в антитерористичній операції (відсутні документи, визначені в підпунктах 3 та 3-1 пункту 8 цього Порядку);

  3) заявник не є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначеним в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  4) заявник не є особою, визначеною у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  5) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

  6) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

  7) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

  Для категорії п.2:

  1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, статус яким установлено відповідно до пунктів 2, 13-15 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  2) особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов’язані з перебуванням у таких державах;

  3) заявник не належить до членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначених у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  4) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;

  5) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату;

  6) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю I-II групи із числа учасників бойових дій на території інших держав за рахунок бюджетних коштів;

  7) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, або таке нерухоме майно було відчужене протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

  Для категорії п.3:

  1) невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, чи законного представника, від імені якого подається заява;

  2) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

  3) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не є особою, визначеною у п. 19 і 20 ч. 1 ст. 6, п. 11-14 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  4) скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  5) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та члени її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на нерухомість, будівництво якої не завершено, чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або таке нерухоме майно було відчужено протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

  6) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не перебуває на квартирному обліку;

  7) внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або членам її сім’ї вже надавалося жиле приміщення або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції;

  8) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, проживає менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, або зміна її місця проживання в межах однієї області протягом року призводить до збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього Порядку

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті та в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації

  Результат надання послуги

  Прийняття рішення щодо поліпшення житлових умов особам, які потребують і перебувають на обліку за місцем проживання та отримання одноразової грошової компенсації за наявності фінансування

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3552-XII;

  Постанова Кабінету Міністрів від 18.04.2018 № 280 „Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”;

  Постанова Кабінету Міністрів від 19.10.2016 № 719 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”;

  Постанова Кабінету Міністрів від 28.03.2018  № 214 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей”;

  Постанова Кабінету Міністрів від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”;

  Рішення Харківської міської ради від 19.08.2020 № 471 „Про створення районних комісій щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України про призначення грошової компенсації”;

  Рішення Харківської міської ради від 11.11.2020 № 667 „Про створення комісій адміністрацій районів Харківської міської ради щодо розгляду заяв членів сімей осіб, загинули (пропали без вісті), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації”;

  Рішення Харківської міської ради від 19.08.2020 № 470 „Про створення районних комісій щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації”

  Психологічна реабілітація постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб

  Перелік необхідних документів

  - Заява, складена в довільній формі;

  - копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із статусів;

  - копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

  - копія свідоцтва про шлюб (для членів сімей)

  Спосіб подання документів

  Особисто отримувачем послуг або його законним представником - за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування)

  Підстава для отримання

  Потреба в психологічній реабілітації таких категорій:

  - учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

  - особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

  - учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

  - постраждалий учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону;

  - особа, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону.

  До отримувачів послуг належать також дружина (чоловік) особи, зазначеної в абзацах другому - п’ятому цього підпункту

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Після узгодження з відповідною реабілітаційною установою

  Результат надання послуги

  Укладення договору, передача його отримувачу послуг та суб’єкту надання послуг

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником або законним представником

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93№ 3552-XII;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб

  Грошова компенсація вартості проїзду постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад

  Перелік необхідних документів

  - Заява про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

  - копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

  - заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

  - оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість);

  - довідка внутрішньо переміщеної особи.

  Копії документів надаються за наявності оригіналів

  Спосіб подання документів

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Підстава для отримання

  Грошова компенсація вартості проїзду призначається в разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Неповний та неналежно оформлений пакет документів

  Заявник є особою, яка засуджена за злочини проти основ національної безпеки України та кримінальні правопорушення проти громадської безпеки

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Рішення про відшкодування отримувачам послуг вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад приймається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження документів

  Результат надання послуги

  Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто заявником, законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-ХІІ;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад

  ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ АБО ЗВІЛЬНЕНІ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, З ЧИСЛА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД БАТЬКІВЩИНОЮ, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ТАКИХ ОСІБ, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

  Перелік необхідних документів

  - Заява, затвердженої форми;

  - копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

  - копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність статусу;

  - копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

  Спосіб подання документів

  Особисто отримувачем послуг

  Підстава для отримання

  Потреба в професійній адаптації таких категорій:

  - учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон);

  - особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

  - учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

  - постраждалий учасник Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону;

  - особа, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону

  Перелік підстав для відмови в призначенні

  Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані

  Платність (безоплатність) надання

  Послуга надається безоплатно

  Строк надання

  Після отримання відмітки Центу зайнятості про проведення профорієнтації

  Результат надання послуги

  Видача особі направлення до міського центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання та направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації

  Способи отримання відповіді (результату)

  Особисто отримувачу послуги

  Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

  Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93 № 3552-XII;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб”;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 „Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (