Skip to main content

Соціально-правовий захист дітей

Хто може бути опікуном/піклувальником дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування?
  • Опікуном або піклувальником дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю;
  • фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою;
  • опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна або піклувальника.
  • при призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.
За чиїм місцем встановлюється опіка або піклування над дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування?

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Чи може створити прийомну сім’ю одинока жінка або чоловік?

Так, може. Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як може бути надана повна цивільна дієздатність неповнолітній фізичній особі?

Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки чи піклування за заявою зацікавленої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.